Ensemblesång I, 30 hp

Har du en gedigen sångteknik och vill fördjupa dig i ensemblesångens värld? Eller har du erfarenhet av körsång och vill lära dig att ta större sångligt och musikaliskt ansvar i en mindre ensemble? Då kan den här kursen vara något för dig!

Antalet vokalensembler i Sverige och utomlands ökar stadigt. Detta beror på den särskilda attraktionskraft som mindre ensembler har. Det musikaliska uttrycket hos varje enskild sångare och vokal individualitet spelar en ännu större roll jämfört med att sjunga i en kör. Vokalensembler, ofta med ett brett spektrum av stilar, betraktas som en egen musikgenre och uppmärksammas alltmer av såväl musikälskande publik som kompositörer och arrangörer. I takt med att antalet kompositioner för mindre ensembler ökar, ökar också kraven på sångarna.

Förutom högkvalitativ sångutbildning förväntas många andra färdigheter av moderna ensemblesångare. Dessa kvalifikationer omfattar till exempel en säker sångteknik, förmåga att kommunicera musikaliskt med ensemblepartners, förmåga att hantera krävande litteratur, ett gott gehör, scennärvaro, kommunikation med publiken. Denna praktiskt inriktade kurs fokuserar på att lära ut dessa grundläggande ensemblefärdigheter.

Kursens innehåll
Sång i en ensemble bestående av studenter från kursen
Individuell sång
A prima vista-läsning
Gehörsträning
Seminarier

Genomförande av grupp- och individuella lektioner
För att möjliggöra för studenter som inte bor i Örebro att delta i kursen är de gemensamma lektionerna oftast förlagda till en fast veckodag. De individuella lektionerna planeras i samråd med läraren så att de passar in i studentens schema.

Antagningsprov
Antagningsprovet äger rum tisdagen den 28 maj på Musikhögskolan i Örebro.

Musikhögskolan vid Örebro universitet är en kreativ plats där det är lätt att umgås och samarbeta med musiker från andra områden. Stor vikt läggs vid din förmåga att arbeta självständigt och att samarbeta med andra. Här har du tillgång till ändamålsenliga och välutrustade lokaler för övning och repetition. Som student har du tillgång till musikbibliotek, not- och notationsprogram, konton för digitala tidskrifter m.m.

Fördjupning

Grundnivå, kursens fördjupning för generell examen kan inte klassificeras (GXX)

Institution

Musikhögskolan

Kursen ges vid följande tillfällen

Förkunskapskrav: Grundläggande behörighet + godkänt färdighetsprov som prövar musikaliska kunskaper och färdigheter.

Urval: Betyg/högskoleprov/akademiska poäng

Kursplan

Anmälningskod: ORU-H4635