Musikhögskolan

Våra körutbildningar

Vi har mångårig erfarenhet av att utbilda körledare. Vårt breda utbud av specialiserade körkurser visar betydelsen av körarbete vid Musikhögskolan, Örebro universitet. Sedan 2022 erbjuder vi även kurser i ensemblesång på både grund- och avancerad nivå.

Musikhögskolans kammarkör

Hitta rätt utbildning

Kurserna varierar vad gäller innehåll, omfattning och utförande. Detta gör det möjligt för dig att hitta en lämplig kurs som är förenlig med din privata och professionella livssituation. Du hittar kurser som riktar sig till barn- och ungdomskörledare och arbete i skolor, samt kurser som främst fokuserar på arbete med vuxenkörer. De mindre kurserna omfattar 7,5 högskolepoäng och är fördelade på fem till sex undervisningsdagar under en termin. I de mer omfattande kurserna uppnås 30 högskolepoäng under åtta undervisningsdagar per termin under ett läsår. I kurserna med inriktning ensemblesång studerar du på heltid, med ca 1–2 undervisningsdagar per vecka.

I menyn nedan hittar du ytterligare information och länkar till kurserna.

Nyhet!
Ny är kursen Körledning för musiklärare, som från och med sommaren 2024 kommer att erbjudas inte bara under höstterminen utan även i form av en sommarkurs.

Utbilda dig till ensemblesångare

Vi har även utökat kursutbudet inom sångområdet. Kursen Klassisk sång med inriktning professionell ensemble startade vårterminen 2022. Med denna ettåriga kurs erbjuder Musikhögskolan vid Örebro universitet en skräddarsydd utbildning för framtidens professionella ensemblesångare. Från och med höstterminen 2024 kommer en liknande kurs även att erbjudas på grundnivå. Denna praktiskt inriktade kurs fokuserar på att lära ut grundläggande ensemblefärdigheter i sång.

Körarbete på Musikhögskolan och i Örebro

Utöver vidareutveckling av institutionens utbildnings- och fortbildningsutbud stärker Musikhögskolan även det praktiska körarbetet vid institutionen. ”Det finns ett stort intresse för körsång bland studenterna. Kammarkörens och övningskörernas arbete är viktiga delar och bidrar starkt till att höja kvaliteten på utbildningen genom att ge studenterna mycket praktisk erfarenhet” säger Florian Benfer, universitetslektor i körledning på Musikhögskolan och Director musices vid Örebro universitet sedan 2020. 

Även utanför Musikhögskolan ser vi stor utvecklingspotential. Örebro har ett rikt och välutvecklat kulturliv och i regionen finns många olika körer, varav några väldigt framstående kammarkörer. Vår ambition är att stärka musikhögskolans roll som kulturaktör och vi vill arbeta ännu tätare med de olika lokala kulturorganisationerna. Sedan flera år samverkar vi med Svenska kammarorkestern, ett mycket gott samarbete vilket vi värdesätter högt. Vi planerar att arbeta ännu tätare tillsammans i regelbundna projekt med orkestern och Musikhögskolans kammarkör.

Vi lärare som jobbar inom körutbildningen vid Musikhögskolan

Våra mest omfattande kurser för körledare är inriktade på arbete med vuxenkör. Modellen, med åtta undervisningsdagar per termin i Örebro och några digitala seminarier, passar lika bra för nybörjare som för yrkesverksamma körledare som vill kombinera utbildning och arbete. Genom ett brett utbud av ämnen och praktikinriktade lektioner och seminarier möjliggörs arbete med alla viktiga aspekter av körarbete. Dessa kurser på grundnivå ger dig verktyg att utveckla och stärka ditt eget ledarskap. Här hittar du också ett forum för reflektion, erfarenhetsutbyte och inspiration.

Körpedagog med inriktning vuxenkör I, 30 hp (halvfart) 

Körpedagog med inriktning vuxenkör II, 30 hp (halvfart)

Körpedagog med konstmusikalisk fördjupning, avancerad nivå, 30 hp (halvfart)
Denna kurs har det pedagogiska och metodiska arbetet som grund men har också ett starkt fokus på att utveckla dig som dirigent i såväl gestisk teknik som musikalisk gestaltning. 

I kursutbudet finns två kurser för arbete med barn- och ungdomskörer. Med Petter Ekberg, som är ansvarig för domkyrkans goss- och flickkörer vid Göteborgs domkyrkoförsamling, har vi en av Sveriges mest kompetenta och erfarna barn- och ungdomskörledare tillgänglig som lärare.

”Det pedagogiska förhållningssättet är kärnan i kursen”, menar Petter.

”Livet är inte bara en repertoarfråga utan också en metodfråga med sångtonen och musikupplevelsen i centrum. Vi körledare behöver förstå vårt pedagogiska uppdrag. Vi kan ha stor glädje av ett större helhetsgrepp där vi med sången som grund ger körsångarna möjlighet att mer och mer självständigt gå på en musikalisk upptäcktsfärd tillsammans med körledaren.”

I kursen Körpedagog inriktning barn- och ungdomskör I, 7,5 hp arbetas såväl teoretiskt som praktiskt med metodik och pedagogik för att leda barn och unga i körsång. Kursens tyngdpunkt ligger på de yngre barnens röster och introducerandet av stämsång.

Körpedagog inriktning barn- och ungdomskör II, 7,5 hp är en fortsättningskurs. I denna kurs får du möjlighet att fördjupa dig såväl teoretiskt som praktiskt i metodik och pedagogik för att leda barn och unga i körsång. Kursens tyngdpunkt ligger på de något äldre barnens och tonåringarnas röster och utvecklandet av stämsång. Studierna omfattar bland annat gestik, metodik, piano, repertoarkunskap och rytmik.

Körledning för musiklärare, 7,5 hp – nu även som sommarkurs

Körledning för musiklärare 2, 7,5 hp

De praktiska aspekterna av körledning står i fokus för dessa kurser, som vänder sig till verksamma musiklärare och avancerade studenter inom lärarprogrammet.

Ensemblesång I, grundnivå, 30 hp

Har du en gedigen sångteknik och vill fördjupa dig i ensemblesångens värld? Eller har du erfarenhet av körsång och vill lära dig att ta större sångligt och musikaliskt ansvar i en mindre ensemble? Då kan den här kursen vara något för dig!

Klassisk sång med inriktning professionell ensemble I, avancerad nivå, 30 hp

Denna utbildning förbereder dig för ett hållbart yrkesliv som sångare i klassisk kör och ensemble på internationellt professionell nivå.