Musikhögskolan

Kurser

Kurser inom Teater

Teater tar sin utgångspunkt i teaterns fyra grundläggande kunskapsområden:  
 - Regi och sceniskt ledarskap
 - Skådespeleri
 - Dramatisk text
 - Scenrummets estetik och teknik. 

Navet i teaterhjulet är den sceniska kommunikationen och mötet med publiken. 

Till våra kurser i Teater

Kurser inom Samspel/musicerande

För dig som vill utvecklas som musiker, ditt samspel eller utforska nya musikstilar. Du hittar kurser i allt från orkesterspel till påbyggnadsutbildningar i improvisation eller interpretation.

Exempel på kurser på grundnivå:
Kammarkör, Symfonisk blåsorkester, Akademisk orkester, Ensemblespel, Världsmusik, Rytmik

Kurser på avancerad nivå:
Interpretation och Improvisation

Till våra fristående kurser

Kurser inom Musikalisk ledning/ledarskap

Vill du utveckla dina färdigheter i dirigering eller ensembleledning?

Hos oss hittar du kurser som

Dirigering för orkester- och kammarmusiker, Kördirigering, Ensembleledning för musiklärare, Rytmik

Till våra fristående kurser

Kurser inom Didaktik

Kurser med didaktisk inriktning ger dig en möjlighet att utveckla dina pedagogiska verktyg. 

Se till exempel:

Musikteori med didaktisk inriktning, Rytmik, Med rösten i fokus - att undervisa i sång, Ensembleledning för musiklärare, Musik i förskolan

Till våra fristående kurser

Kurser inom Musikvetenskap

Hos oss hittar du kurser inom det musikvetenskapliga området.

Till våra fristående kurser

Kurser inom Musikteori

Vill du utveckla ditt kunnande inom komposition och arrangering har vi kurser för dig.

Se till exempel kurser på grundnivå:
Arrangering i jazz och pop eller storband, Komposition, Sonologi

Kurser på avancerad nivå:
Formlära och instrumentation, Harmonik och musikalisk sats, Komposition och arrangering

Till våra fristående kurser

Se alla våra kurser: