Institutionen för naturvetenskap och teknik

Presentation av Institutionen för naturvetenskap och teknik

Institutionen har i dagsläget cirka 150 anställda, varav ett 50-tal doktorander, och ca 1000 studenter. Institutionen bedriver undervisning i tekniska och naturvetenskapliga ämnen och utbildar främst lärare och högskoleingenjörer på ett femtontal olika program, som leder till lärarexamen, ingenjörsexamen, kandidat- (3 år) eller magisterexamen (4 år) och till högskolexamen (2 år). Våra ämnen kan läsas antingen inom program eller som fristående kurser. Vi har ett internationellt masterprogram i robotik och intelligenta system som ges på engelska. Information om akademins kursutbud hittar du under länken "Utbildning".

Institutionen deltar i både nationella och internationella nätverk av olika slag, från studentutbyten till forskningsvistelser. Detta innebär bl a att kvaliteten på utbildningarna säkerställs, och att en kontinuerlig kursutveckling underlättas. Efter utbildningen är det i dagsläget lätt att få ett intressant arbete. Mycket talar för att bristen på välutbildade tekniker och naturvetare kommer att vara fortsatt stor inom många områden i samhället.

Annonser om lediga tjänster inom institutionen uppdateras kontinuerligt. Vi har också tjänsteöppningar inom vissa områden som inte framgår av våra annonser. Tveka inte att kontakta oss för att diskutera om din kompetens är något vi söker!

Antalet studenter och anställda fortsätter att öka, speciellt forskningsverksamheten har en hög tillväxttakt och omfattande extern finansiering. Forskningen är till största delen organiserad inom ramen för två av våra enheter, AASS (Tillämpade autonoma sensorsystem) och Enheten för naturvetenskap där forskningscentrat MTM (Människa Teknik Miljö) och delar av ÖLSC (Örebro Life Science Center) ingår. Vi har nu ett 20-tal professorer anställda och fler är på gång! Våra forskare har ofta ett nära samarbete med företag och industrier. Följ gärna länken "Forskning" för att läsa mer om vår forskningsverksamhet!

Välkommen till oss!