Institutionen för naturvetenskap och teknik

Utbildning

Institutionen för naturvetenskap och teknik bedriver undervisning inom de naturvetenskapliga områdena biologi, kemi, matematik, miljövetenskap och naturvetenskap för lärare. Vi utbildar också högskoleingenjörer inom ett tiotal olika program som leder till högskoleexamen, ingenjörsexamen, teknologie kandidat, teknologie magister och masterexamen. Det finns även möjlighet att läsa fristående kurser inom teknikområdet.

Via länkarna nedan finner du information om våra program och kurser!