This page in English

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Forskning om naturvetenskap och teknik

Vid Institutionen för naturvetenskap och teknik bedrivs forskning inom ämnena biologi, datavetenskap, fysik, kemi, maskinteknik och matematik. En stor del av forskningen kretsar kring våra tre starka forskningsmiljöer AASS, Centrum för Livsvetenskap och MTM.