This page in English

Institutionen för naturvetenskap och teknik

Utbildning på forskarnivå

Vår institution erbjuder utbildning på forskarnivå inom ämnena biologi, datavetenskap, kemi, maskinteknik och matematik. I dagsläget har vi cirka 60 doktorander som läser till att bli forskare.

Vårt mål - att utbilda doktorander till självständiga forskare

Vårt mål är att ge våra doktorander de kunskaper och färdigheter som behövs för att efter avslutad utbildning självständigt kunna bedriva forskning. De flesta av våra doktorander är både antagna till utbildning på forskarnivå och anställda hos oss med lön under utbildningstiden.

Två utbildningar på forskarnivå

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet. Det finns två utbildningar på forskarnivå, en som omfattar 240 högskolepoäng, motsvarande fyra års heltidsstudier, och som avslutas med en doktorsexamen. Den andra omfattar 120 högskolepoäng, motsvarande två års heltidsstudier, och avslutas med en licentiatexamen.

Forskarskolor

Några av våra doktorander utför sin utbildning på forskarnivå inom två av universitetets forskarskolor - CoAIRob och WATCH. Doktoranderna inom företagsforskarskolan CoAIRob, har ett nära samarbete med industrin i syfte att utveckla framtidens AI-system och stärka AI-kompetensen hos företag. Läs mer om COAIRob. 

Forskarskolan "Att planera för vattenutmaningar i det hållbara samhällsbyggandet (WATCH)" är en mång- och transdisciplinär forskarskola där doktorander inom olika ämnen är verksamma (biologi, kemi, kulturgeografi, risk- och miljöstudier, sociologi och statskunskap. Läs mer om WATCH.

Har du frågor?

Vill du veta mer om utbildning på forskarnivå? Kontakta våra forskningsadministratörer.