Institutionen för naturvetenskap och teknik

Anslag från WASP till Örebroforskare för utveckling av avancerad radarteknik

Örebroforskarna Martin Magnusson och Henrik Andreasson ska utveckla avancerade radarbaserade 3D-kartor som ger omfattande information om miljön för navigering och perception, även vid låg sikt.

För att autonoma fordon och robotar ska fungera pålitligt under alla förhållanden krävs tillförlitliga sensordata, även i miljöer med låg sikt på grund av damm, rök eller dimma. Traditionella sensorer som kamera eller laserscanner presterar inte väl under sådana omständigheter, till skillnad från radar.

För att maximera radarns potential och hantera dess begränsningar i form av suddigare bilder och fler störningar krävs ny forskning som tar hänsyn till radarsensorns fysiska egenskaper. Målet med detta projekt är att utveckla nya teorier och metoder inspirerade av de senaste framstegen inom neurala representationer för optiska sensorer. Dessa modeller ska anpassas för radar och användas för navigering över längre avstånd.

Syftet är att skapa detaljerade radarbaserade 3D-kartor som förbättrar lokalisering och planering. Kartorna kommer att inkludera inte bara geometrisk information, utan även modeller för reflektion och transmission samt modellering av rörelsemönster.

Dessa avancerade kartor kommer att tillhandahålla användbar information för navigering och perception, även vid låg sikt. Detta är särskilt viktigt för säkerhetskritiska tillämpningar såsom autonoma fordon, sök- och räddningsinsatser samt gruvdrift och byggnation.

Wallenberg AI, Autonomous Systems and Software Program (WASP) är ett nationellt initiativ för grundforskning, utbildning och fakultetsrekrytering inom artificiell intelligens, autonoma system och mjukvaruutveckling. Målet är att bidra till att Sverige tar en internationellt erkänd och ledande position inom AI.