Restaurang- och hotellhögskolan

Här är de tre vinnarna av 2024 års pris för framstående forskningskommunikation

Mats Eriksson, Lena Nordlund och Stefan Jansson.

Mats Eriksson, Lena Nordlund och Stefan Jansson. Foto: Örebro universitet/Sveriges Radio/Fredrik Larsson

Stefan Jansson, professor i växters cell- och molekylärbiologi vid Umeå universitet, Lena Nordlund, vetenskapsjournalist på Sveriges Radio och Mats Eriksson, professor i omvårdnadsvetenskap vid Örebro universitet tilldelas varsitt pris för framstående forskningskommunikation av Örebro universitet och The Hamrin Foundation.

Länk till intervjuer med de tre vinnarna:

Stefan Jansson

Lena Nordlund

Mats Eriksson

Det externa priset på 100 000 går till Stefan Jansson, professor vid Umeå universitet. Juryns motivering lyder:

Professor Stefan Jansson har under decennier tålmodigt bidragit med det vetenskapliga perspektivet i den polariserade debatten om genmodifierade grödor. Med sitt stora engagemang för forskningskommunikation är han en förebild för andra forskare och har varit tongivande i debatten om modern växtförädling, en förutsättning för hållbara odlingssystem.

Stefan Jansson jobbar målmedvetet och metodiskt med att kommunicera sin forskning.

– Jag har valt att sätta av en dag i veckan för utåtriktat arbete. Det är klart att jag blir jätteglad för detta pris, säger han.

– Att den kunskap som finns i akademin når ut är så viktigt, både för den offentliga debatten och för att samhället ska kunna utvecklas. Stefan Jansson är en viktig röst i debatten och vi hoppas att hans sätt att arbeta med kommunikation kan inspirera andra inom akademin, säger Lovisa Hamrin, ordförande i stiftelsen The Hamrin Foundation.

Forskar om barns smärta

Det andra priset för framstående forskningskommunikation är på 50 000 kronor och går till en forskare eller doktorand vid Örebro universitet. I år tilldelas priset Mats Eriksson, specialistsjuksköterska i intensivvård och professor i omvårdnadsvetenskap, vars forskning om smärtbehandling hos barn har lett till konkreta förbättringar i vården av nyfödda.

Juryns motivering:

Ingen vill att små barn ska behöva skrika av smärta i vårdsituationer. Professor Mats Eriksson har under många år forskat om smärta hos barn och tillgängliggjort resultaten som konkreta råd för sjukvården. Detta har fått mycket stort genomslag och stor betydelse för att lindra smärta hos barn vid undersökningar och vård. Med passion för han framgångsrikt det lilla barnets talan.

– Forskning innebär mycket slit och hårt jobb. Men när resultatet av min forskning kommer ut och gör nytta, då känner jag att det är värt det, säger Mats Eriksson.

Premiär för nytt journalistpris

En nyhet för i år är ett tredje pris på 75 000 kronor, som går till en journalist som gjort forskning tillgänglig för allmänheten genom att berätta om forskning eller förklara vetenskap på ett begripligt, inspirerande och intresseväckande sätt.

Det priset tilldelas Lena Nordlund som i snart 30 år rapporterat om vetenskap och spridit kunskap till Sveriges Radios lyssnare i både P1 och P4 – ofta med intressanta människor i centrum av berättelsen.

Juryns motivering:

Vetenskapsjournalisten Lena Nordlund gör komplex forskning lätt att förstå för stora lyssnarskaror. Med ständig nyfikenhet, stark berättarlust och med människan som utgångspunkt skildrar hon komplicerande skeenden på ett fängslande sätt.

– Det är jätteroligt och ett erkännande av att det jag gör är viktigt, säger Lena Nordlund.

Delas ut vid Akademisk högtid

Nästan 80 nomineringar har kommit in till Örebro universitets och The Hamrin Foundations priser för framstående forskningskommunikation.

– Konkurrensen har varit stenhård och vi i juryn har fått se många goda exempel på forskare och journalister som berättar om forskning på ett engagerat och begripligt sätt. Kommunikation om forskning är viktigt för att få informerade medborgare i ett demokratiskt samhälle. Det kan vara helt avgörande för att rätt beslut ska fattas i komplicerade samhällsfrågor. Kunskap om nya forskningsresultat har också i sig ett stort värde för människor, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.

I juryn ingår rektor vid Örebro universitetet, ordförande för The Hamrin Foundation, vd för The Hamrin Foundation, en representant från Vetenskapsrådet och kommunikationschefen vid Örebro universitet.

Priserna delas ut i samband med Örebro universitets Akademiska högtid den 17 februari.