Restaurang- och hotellhögskolan

Att söka till utbildning på forskarnivå

Du kan söka till utbildning på forskarnivå på två sätt:

 1. Utbildning på forskarnivå med anställning vid Örebro universitet
  Doktorandanställningen är en skräddarsydd anställning för utbildning på forskarnivå. Du kan söka en doktorandanställning när en sådan annonseras ut, och följer då anvisningarna i annonsen.

 2. Utbildning på forskarnivå med extern/annan form av finansiering
  Universitetet antar också sökande som har någon annan form av finansiering, om universitetet bedömer att finansieringen kan säkras under hela utbildningen och att den sökande kan ägna så stor del av sin tid åt utbildningen att den kan slutföras på lägst halvtid. Se information nedan.

Utbildning på forskarnivå med extern/annan form av finansiering

När du söker en doktorandanställning ska du bifoga följande dokument: 

 • Curriculum Vitae (CV)
 • Intyg avseende genomgången högskoleutbildning, eventuellt examensbevis
 • Självständigt arbete på avancerad nivå
 • Intressebeskrivning
 • Anmälningsblankett för utbildning på forskarnivå (blanketten finner du nedan)

Kontakta oss gärna om du har frågor om utbildningen eller hur du ansöker:
- Ämnesföreträdare: Inger M Jonsson
- Prefekt: Ute Walter
- Proprefekt: Åsa Öström
- Forskarutbildningsadministratör: Maria Erixon

Regelhandbok

Regelhandboken för utbildning på forskarnivå sammanfattar alla nationella och lokala regler och riktlinjer. Den gäller under hela studietiden, från det att doktoranden antas till utbildning på forskarnivå till det att examen utfärdas. Varje doktorand och handledare rekommenderas ta del av regelhandboken.

Antagningsordning

Antagningsordningen innehåller de föreskrifter som universitetet tillämpar i fråga om ansökan, behörighet, urval och antagning och om hur beslut fattas och kan överklagas. Antagningsordningen innehåller därför, förutom styrelsens föreskrifter, information om aktuella regler i högskoleförordningen och i universitetets föreskrifter i övrigt.

Anmälningsblankett

För att söka utbildning på forskarnivå använder du en särskild anmälningsblankett.

Finansiering

Finansieringsintyg för forskarstuderande med anställning av extern arbetsgivare.

Behandling av personuppgifter

I samband med antagning till utbildning på forskarnivå vid Örebro universitet kommer forskningsadministrationen att behandla dina personuppgifter, med syftet att administrera din utbildning på forskarnivå. Uppgifterna kommer att behandlas fram till examen.

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.