This page in English

Restaurang- och hotellhögskolan

Välkommen till utbildning på forskarnivå i måltidskunskap!

Ämnet måltidskunskap är en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö där måltiden och måltidsupplevelsen studeras ur samhälleliga, kulturella och naturvetenskapliga som praktiskt/estetiska perspektiv. RHS var först i världen med att inrätta måltidskunskap som forskarutbildningsämne.

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet. Det finns två utbildningar på forskarnivå - en som avslutas med licentiatexamen och en som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen ska bland annat ge sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.