This page in English

Restaurang- och hotellhögskolan

Välkommen till utbildning på forskarnivå i måltidskunskap

Ämnet måltidskunskap är en tvärvetenskaplig forsknings- och utbildningsmiljö där måltiden och måltidsupplevelsen studeras ur samhälleliga, kulturella och naturvetenskapliga som praktiskt/estetiska perspektiv. RHS var först i världen med att inrätta måltidskunskap som forskarutbildningsämne.

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet. Det finns två utbildningar på forskarnivå - en som avslutas med licentiatexamen och en som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen ska bland annat ge sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.

Växter i ett labb

Forskarutbildningsämnet måltidskunskap

Forskarutbildningsämnet måltidskunskap

Student vid Örebro universitet

Att söka till utbildning på forskarnivå

Att söka till utbildning på forskarnivå

Länkar till universitetets centrala sidor för doktorander