Restaurang- och hotellhögskolan

Välkommen till utbildning på forskarnivå i måltidskunskap!

Vill du bli doktorand vid institutionen Restaurang- och hotellhögskolan (RHS), campus Grythyttan? Forskning i måltidskunskap vid Örebro universitet omfattar tre integrerade områden; Måltiden som upplevelse och estetisk gestaltning, Måltiden i samhällsrummet och Måltiden för hälsa, säkerhet och hållbarhet. RHS var först i världen med att inrätta måltidskunskap som forskarutbildningsämne.

Utbildning på forskarnivå är den högsta utbildningsnivån inom det allmänna utbildningsväsendet. Det finns två utbildningar på forskarnivå - en som avslutas med licentiatexamen och en som avslutas med doktorsexamen. Utbildningen ska bland annat ge sådana fördjupade kunskaper och färdigheter som behövs för att självständigt kunna bedriva forskning.