Restaurang- och hotellhögskolan

Kvalitet i utbildning

RHS prövas regelbundet för att säkerställa att utbildning som ges har hög kvalitet. Fram till 2014 var det Högskoleverket/Universitetskanslersämbetet som tidigare ansvarade för lärosätens kvalitetsprövningar, sedan 2015 är det lärosätenas egna ansvar att säkerställa kvalitet i utbildning enligt riktlinjer. Kvalitet i utbildning vid Restaurang- och hotellhögskolan har prövats 2004, 2014/2015 och 2019 med hög kvalitet respektive beslut om godkänt kvalitetsarbete genom fakultetsnämnden.

UKÄ 2014

Utbildningsutvärdering 2018/2019

Utvärdering har genomförts enligt lärosätets anvisningar och handlingsplan för åtgärder har tagits fram, presenterats för fakultetsnämnden och godkänts och beslutats av nämnden i juni 2020.