Medborgarrådet

25 maj 2024 09:00 — 26 maj 2024 16:00

Hustak med träd

Alla platser är tyvärr upptagna och anmälan är nu stängd.

Klimatneutrala Örebro 2030 är ett projekt inom ramen för Viable Cities nationella satsning Klimatneutrala städer 2030. Målet och ambitionen med projektet är att skapa en plattform där alla samhällets aktörer är med och bidrar till att öka omställningstakten och att göra Örebro klimatneutralt.  Under rubriken ”Om arbetet med klimatneutralitet” finns en beskrivning av klimatneutralitet.

En viktig del av satsningen är att involvera och engagera människor som bor i Örebro, och detta sker framför allt genom den medborgardialog som du blivit inbjuden till.

I detta informationsmaterial kommer du få ta del av information kring det pågående arbetet med klimatomställningen i Örebro. 

Texterna du tar del av här är sammanfattningar av andra dokument för att skapa en överblick över det arbete som pågår och vad medborgarrådet kommer att bidra med i det arbetet. Om du vill fördjupa dig i någon fråga kommer det i varje avsnitt att finnas länkar till andra källor där du kan läsa mer om varje ämne.

Det finns också detaljerad praktisk information om allt som kommer att ske under helgen den 25-26 maj. 

Fördjupning och flera källor

Om du vill läsa mer om Örebros arbete med klimatomställning, läs Örebro kommuns hållbarhetsprogram här.

Örebro kommuns klimatstrategi är under revidering och förväntas antas den 14 maj (den kommer då att publiceras här). Ett viktigt underlag till framtagandet av klimatstrategin har varit Nulägesanalys för ett klimatpositivt Örebro 2050 som du kan läsa här

Om du vill läsa mer om var Örebro kommun står i sitt arbete just nu kan du läsa mer om det här.