Medborgarrådet

25 maj 2024 09:00 — 26 maj 2024 16:00

Hustak med träd

Vill du vara med och bidra till att göra Örebro klimatneutralt? Då ska du anmäla dig till den medborgardialog som du nu är inbjuden till.

Jag åker bil och önskar parkeringsplats:

Samtycke till att delta i projektet

Jag har fått muntlig och/eller skriftlig information om studien och har haft möjlighet att ställa frågor. Jag får behålla den skriftliga informationen.

När din anmälan är inskickad kommer Örebro universitet att behandla dina personuppgifter, med syftet att handlägga och administrera anmälan. Uppgifterna kommer att behandlas fram tills dess att ärendet är handlagt och ett beslut fattats. 

Mer information om hur Örebro universitet hanterar personuppgifter finns på sidan Behandling av personuppgifter vid Örebro universitet.

 

Klimatneutrala Örebro 2030 är en satsning för att skapa en plattform där alla samhällets aktörer är med och bidrar till att göra Örebro klimatneutralt. Satsningen har som ambition att leda till strukturella och kulturella systeminnovationer för klimatomställningen.

En viktig del av satsningen är att involvera och engagera människor som bor i Örebro, och detta sker framför allt genom den medborgardialog som du blivit inbjuden till.

I detta informationsmaterial kommer du få ta del av information kring det pågående arbetet med klimatomställning i Örebro och vad som krävs för att skapa ett klimatneutralt Örebro. 

Texterna du tar del av här är sammanfattningar av andra dokument för att skapa en överblick över det arbete som pågår och vad medborgarrådet kommer att bidra med i det arbetet. Om du vill fördjupa dig i någon fråga kommer det i varje avsnitt att finnas länkar till andra källor där du kan läsa mer om varje ämne.

Det finns också detaljerad praktisk information om allt som kommer att ske under helgen den 25-26 maj. 

Fördjupning och flera källor

Om du vill läsa mer om Örebros arbete med klimatomställning, läs Örebro kommuns hållbarhetsprogram här.

Om du vill läsa mer om var Örebro kommun står i sitt arbete just nu kan du läsa mer om det här.