Institutionen för medicinska vetenskaper

VFU – verksamhetsförlagd utbildning på läkarutbildningen

En tredjedel av utbildningen består av verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid sjukhus och vårdcentraler inom i Region Örebro Län och Region Värmland, Dalarna och Västmanland.

Genomförande av VFU

VFU inom läkarprogrammet genomförs på 10 av läkarprogrammets 11 terminer. Under stadium I har studenterna VFU under tre dagar per termin. Under stadium II utförs VFU på sjukhus inom regionen. Under stadium III och IV har studenterna VFU under större delen av kursen. En VFU vecka består av 25 timmar. All frånvaro från VFU ska ersättas.

Under flikarna nedan finner du mer specifik information som rör just dig.
Har du frågor är du i första hand välkommen att kontakta This is an email address

Information som du behöver

Information som kan vara användbar oavsett vilken roll du har i Läkarprogrammet

Bild på aula nova

Organisation och kontakt

Läkarprogrammets organisation vid VFU

VFU-planering

VFU-planering

Schema för VFU