This page in English

”Det första som slog mig var den öppna och inkluderande miljön”

Mia Von Euler.

Mia von Euler

I sommar lämnar Kerstin Nilsson över stafettpinnen till Mia von Euler. Som ny dekan för Fakulteten för medicin och hälsa har hon ansvar för såväl utbildning som forskning. En av de första utmaningarna är den nya läkarutbildningen.

Dekanen är den högsta administrativa chefen för en universitetsfakultet och ordförande för fakultetsnämnden. Fakultetsnämnden har ansvar för forskning och utbildning på de institutioner som tillhör fakulteten.
 
Två institutioner på Örebro universitet tillhör Fakulteten för medicin och hälsa. Institutionen för medicinska vetenskaper och Institutionen för hälsovetenskaper. Inom fakulteten finns ett tiotal starka forskningsmiljöer, drygt 250 doktorander, 10 forskarutbildningsämnen och 3500 helårsstudenter på 22 program.

Läs mer om ledning och organisation på Örebro universitet

– Ansökan har lämnats in men det kommer krävas mycket jobb att sjösätta den – förutsatt att vi får den, säger Mia von Euler.
 
Sjösättningen blir hennes ansvar i Örebro men ansökan skrevs när hon arbetade på Karolinska Institutet. Det är bara ett par månader sedan hon lämnade Stockholm för Örebro.
 
– Det första som slog mig när jag kom till Örebro var den öppna och inkluderande miljön – både på sjukhuset och på universitetet. Dessutom uppskattar jag att bildning är ett honnörsord.
 
Hon installerades som professor på årets akademiska högtid – och hela familjen fick se lite av universitetet.
 
– En av mina döttrar, som är student vid ett annat lärosäte, sa att det verkar som om de verkligen bryr sig om sina studenter här. Det tycker jag känns väldigt roligt. 

Började forska under studietiden 

Själv studerade Mia von Euler på Karolinska Institutet. Hon gick ut läkarprogrammet 1992, disputerade 1999 och blev docent 2007.
 
– Jag började forska redan under studietiden. Det stod tidigt klart för mig att jag var mest fascinerad av neurologi och neurovetenskap. Jag fastnade för ryggmärgsskador och en kombination av farmakologi, histologi (läran om biologisk vävnad) och beteendestudier.
 
Idag är hon specialistläkare i neurologi och klinisk farmakologi – och professor i neurologi. Hon har handlett fem doktorander som är klara och har två som är på sluttampen och planerar disputation i höst – alla med någon kombination av stroke, läkemedel och kön- och genusmedicin.
 
– Forskarutbildningen ligger mig varmt om hjärtat. Kvaliteten är viktig men också att göra det roligt och attraktivt att forska.
 
Hon undervisar i neurologi, klinisk farmakologi, evidensbaserad medicin och lika behandling – kön och genusmedicin.
 
– Kön och genus kan man lyfta in i all verksamhet och här har Örebro goda förutsättningar med hög kompetens inom såväl medicin som genusvetenskap. Vi kan sätta på oss ledartröjan.

Mia Von Euler tar emot diplomet av rektor Johan Schnürer.

Mia Von Euler installerades på årets Akademiska högtid av rektor Johan Schnürer.

Hon ser många möjligheter i Örebro men först vill hon sätta sig in i verksamheten ordentligt och lära sig historien.
 
– Jag vill undvika att komma med nya pigga förslag som det visar sig att man testat för fyra år sedan. Jag har ju varit en kort tid i Örebro och dessutom under en speciell tid med Covid-pandemin. 

Men arbetet med läkarutbildningen har redan startat. När utbildningen blir sexårig tas AT-tjänstgöringen bort och universitetet har ansvaret fram till ansökan om legitimation.
 
– Utbildningen i Örebro är modernare och kanske lättare att ställa om. På Karolinska Institutet fanns det nog en längre uppförsbacke.

Större än tidigare uppdrag 

– Men när läkarutbildningen tar tid och kraft gäller det att inte glömma de andra utbildningarna. Det är till exempel en påtaglig brist på sjuksköterskor och vi måste utbilda med hög kvalitet.
 
Hon beskriver uppdraget som dekan som roligt och spännande – och större än tidigare administrativa ledaruppdrag hon haft. Hon har till exempel varit ställföreträdande prefekt vid Karolinska Institutet – Södersjukhuset och ordförande i disputationskommittén vid Karolinska Institutet.
 
– Mia von Euler kommer att bygga vidare på tidigare dekaners gedigna arbete men också tillföra nya perspektiv. Jag är mycket glad att hon har accepterat uppdraget och ser fram emot att få arbeta tillsammans med henne för att utveckla universitetet, säger Johan Schnürer, rektor vid Örebro universitet.
 
Läs mer: Ny professor: Mia von Euler

Text: Linda Harradine
Foto: Privat och Kicki Nilsson, ICON