This page in English

Mia Von Euler

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303509

Rum: C1102

Mia Von Euler
Forskningsämne

Om Mia Von Euler

Mia von Euler är professor i neurologi vid Örebro universitet kombinerat med en överläkartjänst på Universitetssjukhuset i Örebro. Sedan augusti 2020 är Mia dekan för Fakulteten för medicin och hälsa.

Mia är utbildad på Karolinska Institutet i Stockholm och gick ut läkarprogrammet 1992, disputerade på avhandlingen “Experimental spinal cord injuries, a histological, neurological, and pharmacological study in the rat.” 1999 och fick sin läkarlegitimation 2001. År 2007 blev hon specialist i neurologi och docent i samma ämne vid Karolinska Institutet. Sedan 2013 är hon även specialist i klinisk farmakologi.

Forskning

Mia von Eulers forskning har de senaste 20 åren varit fokuserat på olika aspekter av stroke men hon har också ett stort intresse av neurofarmakologisk behandling. Från att främst ägnat sig åt preklinisk, laborativ forskning, har hon de senaste 15 åren gjort registerbaserade studier, medverkat i kliniska prövningar både randomiserade och observationella samt även gjort en del kvalitativ forskning. Förutom stroke och neurofarmakologi är kön- och genusskillnader ett intresseområde. Mia har omfattande samarbeten med forskare både nationellt och internationellt och de viktigaste pågående forskningsprojekt hon deltar i nu är:

  • Trombektomibehandling i Sverige, registerbaserade studier
  •  Könsskillnader inom strokevård i Sverige
  • Covid-19 och stroke i Sverige och Norden
  • Triageinstrument vid akut stroke
  • Stroke hos demenspatienter
  • Antiepileptikakoncentrationsmätning med filterpapper
  • Taktil massage efter stroke

Undervisning

Mia von Euler har varit föreläsare och kursledare inom neurologi och klinisk farmakologi på läkarprogram, sjuksköterskeprogram, vidareutbildningar för framförallt läkare och sjuksköterskor och även arbetat med nationella och internationella webbutbildningar. Hon har arrangerat konferenser, symposier och drivit forskarutbildningskurser inom framförallt stroke samt kön & genus.

Mia har handlett fem doktorander till disputation och har ett par pågående doktorander. Hon har även handlett dussintalet Masterstudenter.

Samarbeten och uppdrag

Mia von Euler är dekan vid Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro Universitet. Hon är region Uppsala-Örebros representant i nationella programområdet för nervsystemets sjukdomar och medverkar i flera arbetsgrupper för att ta fram sammanhållna personcentrerade vårdförlopp inom stroke, rehabilitering och traumatiska hjärnskador. Mia är sekreterare i International Society for gender medicine, sitter i styrgrupperna för de nationella kvalitetsregistren Riksstroke och EVAS samt i styrelsen för nationella stroketeamrådet och i expertråden för Strokeriksförbundet, Hjärtlungfonden och 1,6&2,6 miljoner klubben.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Zupanic, E. , von Euler, M. , Winblad, B. , Xu, H. , Secnik, J. , Kramberger, M. G. , Religa, D. , Norrving, B. & et al. (2021). Mortality After Ischemic Stroke in Patients with Alzheimer's Disease Dementia and Other Dementia Disorders. Journal of Alzheimer's Disease, 81 (3), 1253-1261.
Loikas, D. , Linnér, L. , Sundström, A. , Wettermark, B. & von Euler, M. (2021). Post-stroke epilepsy and antiepileptic drug use in men and women. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 129 (2), 148-157.
Hoang, M. T. , Kåreholt, I. , von Euler, M. , von Koch, L. , Eriksdotter, M. & Garcia-Ptacek, S. (2021). Satisfaction with Stroke Care Among Patients with Alzheimer's and Other Dementias: A Swedish Register-Based Study. Journal of Alzheimer's Disease, 79 (2), 905-916.
Eriksson, M. , Åsberg, S. , Sunnerhagen, K. S. , von Euler, M. & Riksstroke Collaboration, -. (2021). Sex Differences in Stroke Care and Outcome 2005-2018: Observations From the Swedish Stroke Register. Stroke, 52 (10), 3233-3242.
Keselman, B. , Berglund, A. , Ahmed, N. , Bottai, M. , von Euler, M. , Holmin, S. , Laska, A. , Mathé, J. M. & et al. (2021). The Stockholm Stroke Triage Project: Outcomes of Endovascular Thrombectomy Before and After Triage Implementation. Stroke.
Seiger Cronfalk, B. , Åkesson, E. , Nygren, J. , Nyström, A. , Strandell, A. , Ruas, J. & von Euler, M. (2020). A qualitative study-Patient experience of tactile massage after stroke.. Nursing Open, 7 (5), 1446-1452.
Geary, L. , Hasselström, J. , Carlsson, A. C. , Schenck-Gustafsson, K. & von Euler, M. (2020). An audit & feedback intervention for improved anticoagulant use in patients with atrial fibrillation in primary care. International Journal of Cardiology, 310, 67-72.
Kalar, I. , Xu, H. , Secnik, J. , Schwertner, E. , Kramberger, M. G. , Winblad, B. , von Euler, M. , Eriksdotter, M. & et al. (2020). Calcium channel blockers, survival and ischaemic stroke in patients with dementia: a Swedish registry study. Journal of Internal Medicine.
Hoang, M. T. , Kåreholt, I. , von Euler, M. , Jönsson, L. , von Koch, L. , Eriksdotter, M. & Garcia-Ptacek, S. (2020). Costs of Inpatient Rehabilitation for Ischemic Stroke in Patients with Dementia: A Cohort Swedish Register-Based Study. Journal of Alzheimer's Disease, 73 (3), 967-979.
Zupanic, E. , von Euler, M. , Norrving, B. , Kramberger, M. G. , Xu, H. , Winblad, B. , Eriksdotter, M. E. & Garcia-Placek, S. (2020). Endovascular thrombectomy in patients with acute ischemic stroke and dementia. European Journal of Neurology, 27 (Suppl. 1), 428-428.
Mazya, M. V. , Berglund, A. , Ahmed, N. , von Euler, M. , Holmin, S. , Laska, A. , Mathé, J. M. , Sjöstrand, C. & et al. (2020). Implementation of a Prehospital Stroke Triage System Using Symptom Severity and Teleconsultation in the Stockholm Stroke Triage Study. JAMA Neurology, 77 (6), 691-699.
Zupanic, E. , Kramberger, M. G. , von Euler, M. , Norrving, B. , Winblad, B. , Secnik, J. , Fastbom, J. , Eriksdotter, M. & et al. (2020). Secondary Stroke Prevention After Ischemic Stroke in Patients with Alzheimer's Disease and Other Dementia Disorders. Journal of Alzheimer's Disease, 73 (3), 1013-1021.
Åsberg, S. , von Euler, M. & Eriksson, M. (2020). SEX DIFFERENCES IN STROKE CARE - OBSERVATIONS FROM THE SWEDISH STROKE REGISTER 2005-2018. International Journal of Stroke, 15 (Suppl. 1), 128-128.
Komen, J. J. , Forslund, T. , Mantel-Teeuwisse, A. K. , Klungel, O. H. , von Euler, M. , Braunschweig, F. , Wallén, H. & Hjemdahl, P. (2019). Association of Preceding Antithrombotic Therapy in Atrial Fibrillation Patients With Ischemic Stroke, Intracranial Hemorrhage, or Gastrointestinal Bleed and Mortality. European Heart Journal - Cardiovascular Pharmacotherapy.
Eriksson, I. , von Euler, M. , Malmström, R. E. , Godman, B. & Wettermark, B. (2019). Did we see it Coming?: An Evaluation of the Swedish Early Awareness and Alert System. Applied Health Economics and Health Policy, 17 (1), 93-101.
Linder, C. , Neideman, M. , Wide, K. , von Euler, M. , Gustafsson, L. L. & Pohanka, A. (2019). Dried Blood Spot Self-Sampling by Guardians of Children With Epilepsy Is Feasible: Comparison With Plasma for Multiple Antiepileptic Drugs. Therapeutic Drug Monitoring, 41 (4), 509-518.
Kautzky-Willer, A. , von Euler, M. & Oertelt-Prigione, S. (2019). Editorial: Sex and Gender Aspects in Diabetes. Frontiers in Endocrinology (10), 813-813.
Larsson, M. , Patrone, C. , von Euler, M. , Holst, J. J. & Nathanson, D. (2019). GLP-1 secretion in acute ischemic stroke: association with functional outcome and comparison with healthy individuals. Cardiovascular Diabetology, 18 (1).
Larsson, M. , Castrén, M. , Lindström, V. , von Euler, M. , Patrone, C. , Wahlgren, N. & Nathanson, D. (2019). Prehospital exenatide in hyperglycemic stroke: A randomized trial. Acta Neurologica Scandinavica, 140 (6), 443-448.
Geary, L. , Hasselström, J. , Carlsson, A. C. , Eriksson, I. & von Euler, M. (2019). Secondary prevention after stroke/transient ischemic attack: A randomized audit and feedback trial. Acta Neurologica Scandinavica, 140 (2), 107-115.
Moshtaghi-Svensson, J. , Lundberg, I. E. , von Euler, M. , Arkema, E. V. & Holmqvist, M. (2019). The Risk of Ischemic and Hemorrhagic Stroke in Patients With Idiopathic Inflammatory Myopathies: A Swedish Population-Based Cohort Study. Arthritis care & research, 71 (7), 970-976.
Zupanic, E. , Kåreholt, I. , Norrving, B. , Secnik, J. , von Euler, M. , Winblad, B. , Religa, D. , Kramberger, M. G. & et al. (2018). Acute Stroke Care in Dementia: A Cohort Study from the Swedish Dementia and Stroke Registries. Journal of Alzheimer's Disease, 66 (1), 185-194.
Hjemdahl, P. , Braunschweig, F. , Holmström, M. , Johnsson, H. , von Euler, M. , Wallén, H. & Forslund, T. (2018). Förbättrad strokeprevention vid förmaksflimmer med NOAK [Improved stroke prevention in atrial fibrillation: The stockholm experience of the introduction of NOACs]. Läkartidningen, 115 (46).
Forslund, T. , Komen, J. J. , Andersen, M. , Wettermark, B. , von Euler, M. , Mantel-Teeuwisse, A. K. , Braunschweig, F. & Hjemdahl, P. (2018). Improved Stroke Prevention in Atrial Fibrillation After the Introduction of Non-Vitamin K Antagonist Oral Anticoagulants. Stroke, 49 (9), 2122-2128.
Eriksson, I. , Cars, T. , Piehl, F. , Malmström, R. E. , Wettermark, B. & von Euler, M. (2018). Persistence with dimethyl fumarate in relapsing-remitting multiple sclerosis: a population-based cohort study. European Journal of Clinical Pharmacology, 74 (2), 219-226.
Zenlander, R. , von Euler, M. , Antovic, J. & Berglund, A. (2018). Point-of-care versus central laboratory testing of INR in acute stroke. Acta Neurologica Scandinavica, 137 (2), 252-255.
Garcia-Ptacek, S. , Contreras Escamez, B. , Zupanic, E. , Religa, D. , von Koch, L. , Johnell, K. , von Euler, M. , Kåreholt, I. & et al. (2018). Prestroke Mobility and Dementia as Predictors of Stroke Outcomes in Patients Over 65 Years of Age: A Cohort Study From The Swedish Dementia and Stroke Registries. Journal of the American Medical Directors Association, 19 (2), 154-161.
Rosengren, L. , von Euler, M. , Norrving, B. , Thomasson Sommer, P. , Wester, P. , Andersson, T. , Borota, L. , Cronqvist, M. & et al. (2018). Replik: Värna utförarens kompetens vid intrakraniell trombektomi. Läkartidningen, 115.
Willers, C. , Lekander, I. , Ekstrand, E. , Lilja, M. , Pessah-Rasmussen, H. , Sunnerhagen, K. S. & von Euler, M. (2018). Sex as predictor for achieved health outcomes and received care in ischemic stroke and intracerebral hemorrhage: a register-based study. Biology of Sex Differences, 9 (1).
Rydberg, D. M. , Mejyr, S. , Loikas, D. , Schenck-Gustafsson, K. , von Euler, M. & Malmström, R. E. (2018). Sex differences in spontaneous reports on adverse drug events for common antihypertensive drugs. European Journal of Clinical Pharmacology, 74 (9), 1165-1173.
Subic, A. , Zupanic, E. , von Euler, M. , Norrving, B. , Cermakova, P. , Religa, D. , Winblad, B. , Kramberger, M. G. & et al. (2018). Stroke as a Cause of Death in Death Certificates of Patients with Dementia: A Cohort Study from the Swedish Dementia Registry. Current Alzheimer Research, 15 (14), 1322-1330.
Eriksson, I. , Komen, J. , Piehl, F. , Malmström, R. E. , Wettermark, B. & von Euler, M. (2018). The changing multiple sclerosis treatment landscape: impact of new drugs and treatment recommendations. European Journal of Clinical Pharmacology, 74 (5), 663-670.
Subic, A. , Cermakova, P. , Religa, D. , Han, S. , von Euler, M. , Kåreholt, I. , Johnell, K. , Fastbom, J. & et al. (2018). Treatment of Atrial Fibrillation in Patients with Dementia: A Cohort Study from the Swedish Dementia Registry. Journal of Alzheimer's Disease, 61 (3), 1119-1128.
Karlsson Lind, L. , Wide, K. , Wettermark, B. & von Euler, M. (2018). Utilization of Antiepileptic Medicines in Swedish Children and Adolescents with Different Diagnoses. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 123 (1), 94-100.
Karlsson Lind, L. , Komen, J. , Wettermark, B. , von Euler, M. & Tomson, T. (2018). Valproic acid utilization among girls and women in Stockholm: Impact of regulatory restrictions. Epilepsia open, 3 (3), 357-363.
Eriksen, J. , Gustafsson, L. L. , Ateva, K. , Bastholm-Rahmner, P. , Ovesjö, M. , Jirlow, M. , Juhasz-Haverinen, M. , Lärfars, G. & et al. (2017). High adherence to the 'Wise List' treatment recommendations in Stockholm: a 15-year retrospective review of a multifaceted approach promoting rational use of medicines. BMJ Open, 7 (4).
Lekander, I. , Willers, C. , Ekstrand, E. , von Euler, M. , Fagervall-Yttling, B. , Henricson, L. , Kostulas, K. , Lilja, M. & et al. (2017). Hospital comparison of stroke care in Sweden: a register-based study. BMJ Open, 7 (9).
Holm, J. & von Euler, M. (2017). Inget specifikt talar emot melatonin vid Crohns sjukdom. Läkartidningen, 114 (33-34).
Holm, J. & von Euler, M. (2017). Metotrexat kan försämra effekten av TBE-vaccination. Läkartidningen, 114 (25-26).
Rossides, M. , Simard, J. F. , Svenungsson, E. , von Euler, M. & Arkema, E. V. (2017). Mortality and Functionality after Stroke in Patients with Systemic Lupus Erythematosus. Journal of Rheumatology, 44 (11), 1590-1596.
Andsberg, G. , Esbjörnsson, M. , Olofsson, A. , Lindgren, A. , Norrving, B. & von Euler, M. (2017). PreHospital Ambulance Stroke Test: pilot study of a novel stroke test. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine, 25 (1).
Lekander, I. , Willers, C. , von Euler, M. , Lilja, M. , Sunnerhagen, K. S. , Pessah-Rasmussen, H. & Borgström, F. (2017). Relationship between functional disability and costs one and two years post stroke. PLOS ONE, 12 (4).
Rosengren, L. , Wahlgren, N. , von Euler, M. , Wester, P. & Norrving, B. (2017). Replik till Peter Appelros: Följ riktlinjer och nationella beslutsstöd. Läkartidningen, 114.
Arkema, E. V. , Rossides, M. , von Euler, M. , Svenungsson, E. , Sjöwall, C. & Simard, J. F. (2017). Response to: 'Increased stroke incidence in systemic lupus erythematosus patients: Risk factors or disease itself?' by Bruzzese and Zullo. Annals of the Rheumatic Diseases, 77 (10).
Loikas, D. , Forslund, T. , Wettermark, B. , Schenck-Gustafsson, K. , Hjemdahl, P. & von Euler, M. (2017). Sex and Gender Differences in Thromboprophylactic Treatment of Patients With Atrial Fibrillation After the Introduction of Non-Vitamin K Oral Anticoagulants. American Journal of Cardiology, 120 (8), 1302-1308.
Karlsson Lind, L. , von Euler, M. , Korkmaz, S. & Schenck-Gustafsson, K. (2017). Sex differences in drugs: the development of a comprehensive knowledge base to improve gender awareness prescribing. Biology of Sex Differences, 8 (1).
Geary, L. , Aronius, J. , Wettermark, B. , Hasselström, J. , Sjöborg, B. & von Euler, M. (2017). Sociodemographic factors are associated with utilisation of statins after ischaemic stroke/TIA. International journal of clinical practice (Esher), 71 (3-4).
Arkema, E. V. , Svenungsson, E. , von Euler, M. , Sjöwall, C. & Simard, J. F. (2017). Stroke in systemic lupus erythematosus: a Swedish population-based cohort study. Annals of the Rheumatic Diseases, 76 (9), 1544-1549.
Zupanic, E. , von Euler, M. , Kåreholt, I. , Contreras Escamez, B. , Fastbom, J. , Norrving, B. , Religa, D. , Kramberger, M. G. & et al. (2017). Thrombolysis in acute ischemic stroke in patients with dementia: A Swedish registry study. Neurology, 89 (18), 1860-1868.
Jurga, J. , Tornvall, P. , Dey, L. , van der Linden, J. , Sarkar, N. & von Euler, M. (2016). Does Coronary Angiography and Percutaneous Coronary Intervention Affect Cognitive Function?. American Journal of Cardiology, 118 (10), 1437-1441.
Frisk, P. , Sporrong, S. K. , Ljunggren, G. , Wettermark, B. & von Euler, M. (2016). Utilisation of prescription and over-the-counter triptans: a cross-sectional study in Stockholm, Sweden. European Journal of Clinical Pharmacology, 72 (6), 747-754.
Loikas, D. , Karlsson, L. , von Euler, M. , Hallgren, K. , Schenck-Gustafsson, K. & Bastholm Rahmner, P. (2015). Does patient's sex influence treatment in primary care? Experiences and expressed knowledge among physicians: a qualitative study. BMC Family Practice, 16.
Berglund, A. , Heikkilä, K. , Bohm, K. , Schenck-Gustafsson, K. & von Euler, M. (2015). Factors facilitating or hampering nurses identification of stroke in emergency calls. Journal of Advanced Nursing, 71 (11), 2609-2621.
Charles, A. , Schenk-Gustafsson, K. , von Euler, M. , Lindfors, L. & Ternström, P. (2015). Kvinnor missgynnas i hjärtsjukvården. Svenska dagbladet (2015-03-08).
Holm, J. & von Euler, M. (2015). Metadonkoncentrationen bör utvärderas vid dialys. Läkartidningen, 112 (17).
Maas, A. H. E. M. , von Euler, M. , Bongers, M. Y. , Rolden, H. J. A. , Grutters, J. P. C. , Ulrich, L. & Schenck-Gustafsson, K. (2015). Practice points in gynecardiology: Abnormal uterine bleeding in premenopausal women taking oral anticoagulant or antiplatelet therapy. Maturitas, 82 (4), 355-359.
Holm, J. & von Euler, M. (2015). Stöd för byte av antipsykotika vid sexuell dysfunktion är begränsat. Läkartidningen, 112 (27-28).
Flodström, E. & von Euler, M. (2015). Valproat under graviditet ska undvikas. Läkartidningen, 112 (32-33).
Eriksen, J. & von Euler, M. (2015). Vetenskapligt stöd saknas för effekt av naltrexon i låg dos. Läkartidningen, 112 (49), 2224-2224.
Berglund, A. , Svensson, L. , Wahlgren, N. & von Euler, M. (2014). Face Arm Speech Time Test use in the prehospital setting, better in the ambulance than in the emergency medical communication center. Cerebrovascular Diseases, 37 (3), 212-216.
Mazya, M. V. , Ahmed, N. , Ford, G. A. , Hobohm, C. , Mikulik, R. , Nunes, A. P. , Wahlgren, N. & Scientific Committee of, S. I. (2014). Remote or extraischemic intracerebral hemorrhage--an uncommon complication of stroke thrombolysis: results from the safe implementation of treatments in stroke-international stroke thrombolysis register. Stroke, 45 (6), 1657-1663.
Forslund, T. , Wettermark, B. , Wändell, P. , von Euler, M. , Hasselström, J. & Hjemdahl, P. (2014). Risks for stroke and bleeding with warfarin or aspirin treatment in patients with atrial fibrillation at different CHA(2)DS(2)VASc scores: experience from the Stockholm region. European Journal of Clinical Pharmacology, 70 (12), 1477-1485.
Nathanson, D. , Patrone, C. , Nyström, T. & von Euler, M. (2014). Sex, diastolic blood pressure, and outcome after thrombolysis for ischemic stroke. Stroke Research and Treatment, 2014.
Rydberg, D. M. , Holm, L. , Mejyr, S. , Loikas, D. , Schenck-Gustafsson, K. , von Euler, M. , Wettermark, B. & Malmström, R. E. (2014). Sex differences in spontaneous reports on adverse bleeding events of antithrombotic treatment. European Journal of Clinical Pharmacology, 70 (1), 117-126.
Koraen-Smith, L. , Troëng, T. , Björck, M. , Kragsterman, B. , Wahlgren, C. & Swedish Vascular Registry, a. t. R. C. (2014). Urgent carotid surgery and stenting may be safe after systemic thrombolysis for stroke. Stroke, 45 (3), 776-780.
von Euler, M. , Keshani, S. , Baatz, K. & Wettermark, B. (2014). Utilization of triptans in Sweden; analyses of over the counter and prescription sales. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 23 (12), 1288-1293.
von Euler, M. , Axelsson, G. & Helldén, A. (2013). Differential diagnosis of central nervous system involvement in a patient treated with acyclovir. Therapeutic Drug Monitoring, 35 (4), 417-419.
Kharitonova, T. V. , Melo, T. P. , Andersen, G. , Egido, J. A. , Castillo, J. , Wahlgren, N. & SITS investigators., -. (2013). Importance of cerebral artery recanalization in patients with stroke with and without neurological improvement after intravenous thrombolysis. Stroke, 44 (9), 2513-2518.
Helldén, A. , Odar-Cederlöf, I. , Nilsson, G. , Sjöviker, S. , Söderström, A. , von Euler, M. , Ohlén, G. & Bergman, U. (2013). Renal function estimations and dose recommendations for dabigatran, gabapentin and valaciclovir: a data simulation study focused on the elderly. BMJ Open, 3 (4).
Forslund, T. , Wettermark, B. , Wändell, P. , von Euler, M. , Hasselström, J. & Hjemdahl, P. (2013). Risk scoring and thromboprophylactic treatment of patients with atrial fibrillation with and without access to primary healthcare data: experience from the Stockholm health care system. International Journal of Cardiology, 170 (2), 208-214.
Berglund, A. , Svensson, L. , Sjöstrand, C. , von Arbin, M. , von Euler, M. , Wahlgren, N. , Engerström, L. , Höjeberg, B. & et al. (2012). Higher prehospital priority level of stroke improves thrombolysis frequency and time to stroke unit: the Hyper Acute STroke Alarm (HASTA) study. Stroke, 43 (10), 2666-2670.
Wikström Jonsson, E. & von Euler, M. (2012). Tromboembolism vid fertilitetsbehandling. Läkartidningen, 109 (48), 2228-2228.
Loikas, D. , Wettermark, B. , von Euler, M. , Bergman, U. , Ringbäck-Weitoft, G. & Schenk-Gustafsson, K. (2011). Stora könsskillnader i användningen av läkemedel [Big gender differences in drug utilization. The underlying disease is an insufficient explanation according to a systematic analysis]. Läkartidningen, 108 (40), 1957-1962.
Gustafsson, L. L. , Wettermark, B. , Godman, B. , Andersén-Karlsson, E. , Bergman, U. , Hasselström, J. , Hensjö, L. , Hjemdahl, P. & et al. (2011). The 'wise list'- a comprehensive concept to select, communicate and achieve adherence to recommendations of essential drugs in ambulatory care in Stockholm. Basic & Clinical Pharmacology & Toxicology, 108 (4), 224-233.
Wettermark, B. , Persson, M. E. , Wilking, N. , Kalin, M. , Korkmaz, S. , Hjemdahl, P. , Godman, B. , Petzold, M. & et al. (2010). Forecasting drug utilization and expenditure in a metropolitan health region. BMC Health Services Research, 10.
Helldén, A. , Bergman, U. , von Euler, M. , Hentschke, M. , Odar-Cederlöf, I. & Ohlén, G. (2009). Adverse drug reactions and impaired renal function in elderly patients admitted to the emergency department: a retrospective study. Drugs & Aging, 26 (7), 595-606.
Sacco, R. L. , Diener, H. , Yusuf, S. , Cotton, D. , Ounpuu, S. , Lawton, W. A. , Palesch, Y. , Martin, R. H. & et al. (2008). Aspirin and extended-release dipyridamole versus clopidogrel for recurrent stroke. New England Journal of Medicine, 359 (12), 1238-1251.
Bueters, T. , von Euler, M. , Bendel, O. & von Euler, G. (2008). Degeneration of newly formed CA1 neurons following global ischemia in the rat. Experimental Neurology, 209 (1), 114-124.
Lewis, S. C. , Sandercock, P. A. G. , Dennis, M. S. , SCOPE, (. C. a. O. P. E. C. & IST, -. (2008). Predicting outcome in hyper-acute stroke: validation of a prognostic model in the Third International Stroke Trial (IST3). Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, 79 (4), 397-400.
Yusuf, S. , Diener, H. , Sacco, R. L. , Cotton, D. , Ounpuu, S. , Lawton, W. A. , Palesch, Y. , Martin, R. H. & et al. (2008). Telmisartan to prevent recurrent stroke and cardiovascular events. New England Journal of Medicine, 359 (12), 1225-1237.
von Euler, M. & Wahlgren, N. (2006). Acetylsalicylsyra och dipyridamol (Persantin) som sekundärprofylax efter TIA/Stroke. Läkartidningen, 38.
von Euler, M. , Eliasson, E. , Ohlén, G. & Bergman, U. (2006). Adverse drug reactions causing hospitalization can be monitored from computerized medical records and thereby indicate the quality of drug utilization. Pharmacoepidemiology and Drug Safety, 15 (3), 179-184.
von Euler, M. , Bendel, O. , Bueters, T. , Sandin, J. & von Euler, G. (2006). Profound but transient deficits in learning and memory after global ischemia using a novel water maze test. Behavioural Brain Research, 166 (2), 204-10.
von Euler, M. & Böttiger, Y. (2005). Lokalt nitroglycerylnitrat vid venprovtagning. Läkartidningen, 36, 2492-2493.
Bendel, O. , Bueters, T. , von Euler, M. , Ove Ögren, S. , Sandin, J. & von Euler, G. (2005). Reappearance of hippocampal CA1 neurons after ischemia is associated with recovery of learning and memory. Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism, 25 (12), 1586-1595.
Bendel, O. , Alkass, K. , Bueters, T. , von Euler, M. & von Euler, G. (2005). Reproducible loss of CA1 neurons following carotid artery occlusion combined with halothane-induced hypotension. Brain Research, 1033 (2), 135-142.
von Euler, M. & Böttiger, Y. (2005). Trimetoprim och trombocytopeni. Läkartidningen, 102 (46), 3478-3478.
von Euler, M. & Ståhle, L. (2004). Dålig njurfunktion och antidepressiv behandling. Läkartidningen, 101 (3), 217-217.
von Euler, M. & Ståhle, L. (2004). Efexor och stroke. Läkartidningen, 101 (8), 694-694.
Kimland, E. , Höjeberg, B. & von Euler, M. (2004). Levetiracetam-induced thrombocytopenia. Epilepsia, 45 (7), 877-878.
von Euler, M. (2003). GHB-abstinens. Läkartidningen, 100 (46), 3776-3776.
von Euler, M. & Böttiger, Y. (2003). Granulocytopeni som biverkan av Plavix eller Lanzo. Läkartidningen, 100 (51-52), 4323-4323.
von Euler, M. , Villén, T. , Svensson, J. & Ståhle, L. (2003). Interpretation of the presence of 6-monoacetylmorphine in the absence of morphine-3-glucuronide in urine samples: evidence of heroin abuse. Therapeutic Drug Monitoring, 25 (5), 645-648.
von Euler, M. (2003). Sexuella biverkningar och SSRI. Läkartidningen, 100 (48), 4006-4006.
von Euler, M. & Al-Shurbaji, A. (2003). Venlafaxin och noradrenerg effekt. Läkartidningen, 100 (48), 4007-4007.
von Euler, M. & Al-Shurbaji, A. (2003). Venlafaxin under graviditet. Läkartidningen, 100 (47), 3880-3881.
von Euler, M. , Janson, A. .. , Larsen, J. O. , Seiger, A. , Forno, L. , Bunge, M. B. & Sundström, E. (2002). Spontaneous axonal regeneration in rodent spinal cord after ischemic injury. Journal of Neuropathology and Experimental Neurology, 61 (1), 64-75.
von Euler, M. , Pham, T. M. , Hillefors, M. , Bjelke, B. , Henriksson, B. & von Euler, G. (2000). Inhalation of low concentrations of toluene induces persistent effects on a learning retention task, beam-walk performance, and cerebrocortical size in the rat. Experimental Neurology, 163 (1), 1-8.
Hillefors, M. , von Euler, M. , Hedlund, P. B. & von Euler, G. (1999). Prominent binding of the dopamine D3 agonist [3H]PD 128907 in the caudate-putamen of the adult rat. Brain Research, 822 (1-2), 126-131.
von Euler, M. , Larsen, J. O. & Janson, A. M. (1998). Quantitative study of neurofilament-positive fiber length in rat spinal cord lesions using isotropic virtual planes. Journal of Comparative Neurology, 400 (4), 441-448.
von Euler, M. , Seiger, A. & Sundström, E. (1997). Clip compression injury in the spinal cord: a correlative study of neurological and morphological alterations. Experimental Neurology, 145 (2 Pt 1), 502-510.
von Euler, M. , Sundström, E. & Seiger, A. (1997). Morphological characterization of the evolving rat spinal cord injury after photochemically induced ischemia. Acta Neuropathologica, 94 (3), 232-239.
von Euler, M. , Li-Li, M. , Whittemore, S. , Seiger, A. & Sundström, E. (1997). No protective effect of the NMDA antagonist memantine in experimental spinal cord injuries. Journal of Neurotrauma, 14 (1), 53-61.
von Euler, M. , Åkesson, E. , Samuelsson, E. , Seiger, Å. & Sundström, E. (1996). Motor Performance Score: A New Algorithm for Accurate Behavioral Testing of Spinal Cord Injury in Rats. Experimental Neurology, 137 (2), 242-254.
von Euler, M. , Seiger, A. , Holmberg, L. & Sundström, E. (1994). NBQX, a competitive non-NMDA receptor antagonist, reduces degeneration due to focal spinal cord ischemia. Experimental Neurology, 129 (1), 163-168.
von Euler, G. , Mailleux, P. , von Euler, M. , Schiffmann, S. N. , Vanderhaeghen, J. J. & Fuxe, K. (1992). Coactivation of dopamine D1 and D2 receptors increases the affinity of cholecystokinin-8 receptors in membranes from post-mortem human caudate-putamen. Brain Research, 584 (1-2), 157-162.
von Euler, G. , Ferré, S. , von Euler, M. , Agerberth, B. , Mutt, V. & Fuxe, K. (1991). A trypsin inhibitor-like peptide PEC-60 reduces the affinity of dopamine D2 agonist binding sites in rat neostriatal membranes. European Journal of Pharmacology, 207 (4), 365-366.

Artiklar, forskningsöversikter

Subic, A. , Cermakova, P. , Norrving, B. , Winblad, B. , von Euler, M. , Kramberger, M. G. , Eriksdotter, M. & Garcia-Ptacek, S. (2017). Management of acute ischaemic stroke in patients with dementia. Journal of Internal Medicine, 281 (4), 348-364.
Berglund, A. , Schenck-Gustafsson, K. & von Euler, M. (2017). Sex differences in the presentation of stroke. Maturitas, 99, 47-50.
Eriksson, I. , Wettermark, B. , Persson, M. , Edström, M. , Godman, B. , Lindhé, A. , Malmström, R. E. , Ramström, H. & et al. (2017). The Early Awareness and Alert System in Sweden: History and Current Status. Frontiers in Pharmacology, 8.
Forslund, T. , von Euler, M. , Jonsson, H. , Holmström, M. , Wettermark, B. & Hjemdal, P. (2015). More with atrial fibrillation, anticoagulants since the coming of NOAK [Fler med förmaksflimmer får antikoagulantia sedan NOAK kom]. Läkartidningen, 112.

Doktorsavhandlingar

von Euler, M. (1999). Experimental spinal cord injuries: a histopathological, neurological, and pharmacological study in the rat. (Doctoral dissertation). Stockholm: Repro Print.

Kapitel i böcker, del av antologier

von Euler, M. (2018). Stroke. I: Bonnier, Ingemo, Kvinnor och hälsa - så mycket bättre!: 21 medicinska experter. Stockholm: Carlsson Bokförlag.
von Euler, M. & Berglund, A. (2017). Cerebrovaskulär sjukdom hos kvinnor. I: Schenk-Gustafsson, Karin; Johnston-Holmström, Nina, Kvinnohjärtan: hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor. Stockholm: Studentlitteratur AB.
von Euler, M. (2017). Läkemedelsbehandling: när finns könsskillnader?. I: Schenk-Gustafsson, Karin; Johnston-Holmström, Nina, Kvinnohjärtan: hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor (ss. 259-268). Stockholm: Studentlitteratur AB.
Schenck-Gustafsson, K. & von Euler, M. (2017). Pharmacotherapy in women. I: Maas, Angela H.E.M.; Bairey Merz, C. Noel., Manual of Gynecardiology: Female-Specific Cardiology. . Springer.
von Euler, M. (2017). Stroke and cognitive disorder in women. I: Maas, Angela H.E.M.; Bairey Merz, C. Noel., Manual of Gynecardiology: Female-Specific Cardiology (ss. 183-201). . Springer.
von Euler, M. (2014). Intracerebrala blödningar. I: Cerebrovaskulär sjukdom. Stockholm: Studentlitteratur AB.
Wahlgren, N. & von Euler, M. (2013). Stroke and transient ischemic attack. I: Antovic, Jovan, P; Blombäck, Margareta, Essential Guide to Blood Coagulation. Oxford, UK: John Wiley & Sons.
von Euler, M. (2012). Stroke. I: Karin Schenk-Gustafsson; Paula R. DeCola; Donald W. Pfaff; David S. Pisetsky, Handbook of clinical gender medicine. . S. Karger.
von Euler, M. (2010). Cerebrovaskulär sjukdom hos kvinnor. I: Karin Schenk-Gustafsson, Kvinnohjärtan: hjärt- och kärlsjukdomar hos kvinnor. Stockholm: Studentlitteratur AB.

Övrigt

von Euler, M. (2003). Akne och antiepileptika. Stockholm: Sveriges läkarförbund.
von Euler, M. , Blomkvist, K. & Höjeberg, B. (2003). Läkemedelsverket.
von Euler, M. (2003). Malariaprofylax. Stockholm: Sveriges läkarförbund.