This page in English

Mia von Euler

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303509

Rum: X5507, E3116

Mia von Euler
Forskningsämne

Om Mia von Euler

Mia von Euler är professor i neurologi vid Örebro universitet kombinerat med en överläkartjänst på Universitetssjukhuset i Örebro. Sedan augusti 2020 är Mia dekan för Fakulteten för medicin och hälsa.

Mia är utbildad på Karolinska Institutet i Stockholm och gick ut läkarprogrammet 1992, disputerade på avhandlingen “Experimental spinal cord injuries, a histological, neurological, and pharmacological study in the rat.” 1999 och fick sin läkarlegitimation 2001. År 2007 blev hon specialist i neurologi och docent i samma ämne vid Karolinska Institutet. Sedan 2013 är hon även specialist i klinisk farmakologi.

FORSKNING

Mia von Eulers forskning har de senaste 20 åren varit fokuserat på olika aspekter av stroke men hon har också ett stort intresse av neurofarmakologisk behandling. Från att främst ägnat sig åt preklinisk, laborativ forskning, har hon de senaste 15 åren gjort registerbaserade studier, medverkat i kliniska prövningar både randomiserade och observationella samt även gjort en del kvalitativ forskning. Förutom stroke och neurofarmakologi är kön- och genusskillnader ett intresseområde. Mia har omfattande samarbeten med forskare både nationellt och internationellt och de viktigaste pågående forskningsprojekt hon deltar i nu är:

  • Trombektomibehandling i Sverige, registerbaserade studier
  • Könsskillnader inom strokevård i Sverige
  • Covid-19 och stroke i Sverige och Norden
  • Triageinstrument vid akut stroke
  • Stroke hos demenspatienter

UNDERVISNING

Mia von Euler har varit föreläsare och kursledare inom neurologi och klinisk farmakologi på läkarprogram, sjuksköterskeprogram, vidareutbildningar för framför allt läkare och sjuksköterskor och även arbetat med nationella och internationella webbutbildningar. Hon har arrangerat konferenser, symposier och drivit forskarutbildningskurser inom framför allt stroke samt kön & genus.

Mia har handlett sju doktorander till disputation och handleder nu sex doktorander som huvud- eller bihandledare. Hon har även handlett dussinet Masterstudenter.

SAMARBETEN OCH UPPDRAG

Mia von Euler är dekan vid Fakulteten för medicin och hälsa vid Örebro Universitet. Hon är registerhållare för det nationella kvalitetsregistret Riksstroke, är medlem av styrgruppen för det nationella kvalitetsregistret EVAS (EndoVascular treatment of Acute Stroke), den nationella arbetsgruppen för stroke och är Sverigerepresentant i Stroke Action Plan for Europe. Hon är också ledamot i Vetenskapsrådets kommitté för klinisk behandlingsforskning, sitter i nationella ALF-styrgruppen och styrgrupperna för GMS och Biobank Sverige, är styrelseledamot i Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning och Agenda för Hälsa och välstånd.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Övrigt