This page in English

Mia von Euler - ny professor 2020

Mia von Euler.

Mia von Euler är professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot neurologi. Hon forskar framför allt om stroke – och berättar att det just nu är en spännande tid inom det området.

1967 Född i Stockholm

1999 Disputerade i neurovetenskap vid Karolinska Institutet med avhandlingen "Experimental spinal cord injuries, a histological, neurological and pharmacological study in the rat."

2007 Docent i neurologi vid Karolinska Institutet

2019 Professor i medicinsk vetenskap med inriktning mot neurologi vid Örebro universitet

Läs mer om Mia von Euler

– Jag började forska under studietiden på Karolinska Institutet. Det stod tidigt klart för mig att neurologi och neurovetenskap var det som jag var mest fascinerad av. Jag fastnade för ryggmärgsskador och en kombination av farmakologi, histologi (läran om biologisk vävnad) och beteendestudier, säger Mia von Euler.

Efter läkarexamen kombinerade hon preklinisk forskning med att arbeta som underläkare på en neurologklinik och på akuten. Efter disputationen bytte hon spår från ryggmärgsskador till skador i hjärnan, stroke. Hon specialiserade sig i neurologi och senare även i klinisk farmakologi.

– Jag har kliniskt arbetat mest med akut neurologisk vård och akut reperfusion, en behandling som löser upp eller tar bort blodpropp vid stroke. På senare år har jag arbetat mycket med epilepsi.

Hon forskar främst om olika aspekter av stroke men undersöker också genusskillnader och neurofarmakologisk läkemedelsanvändning, framförallt medicin för epilepsi. När det gäller stroke har hon arbetat mycket med epidemiologiska registerstudier.

– De svenska kvalitetsregistren håller hög klass och inom strokeområdet finns utmärkta register, Riksstroke och EVAS. Det senare registret samlar in data om trombektomier – när man har avlägsnat en propp från hjärnan, säger Mia von Euler, som sitter i styrgrupperna för båda registren.

I ett nationellt samarbete arbetar forskare nu med att samköra dessa två register för att bättre kunna studera och utvärdera olika aspekter av ingreppet – som verkligen har ändrat förutsättningarna för patienter.

– Detta är ett spännande arbete. Jag ser fram emot att fortsätta med detta framöver. Inte minst med tanke på att Universitetssjukhuset i Örebro snart kommer att starta med trombektomi-behandling.

Hon forskar också tillsammans med kollegor från Svenska Demensregistret om stroke hos patienter med demens.

– Det finns en hel del att studera när det gäller demens och kognitiv svikt efter stroke.

– Jag är också intresserad av hur patienters olika bakgrund, samsjuklighet, kön och socioekonomi påverkar utfall vid stroke och hur förebyggande behandling används.

Förutom registerbaserad forskning har hon bedrivit olika typer av randomiserade kliniska studier både i akutfas, rehabiliteringsfas och av långsiktig uppföljning av sekundärpreventiv behandling av stroke – behandling för att patienter, som fått en stroke, ska undvika att få fler.

– En målsättning har varit att undersöka hur användningen av förebyggande behandling kan förbättras och involverar både patienters och sjukvårdspersonals beteende, vårdorganisation och hälsoekonomi.

Hon är intresserad av förebyggande behandling även när det gäller epilepsi och migrän. Hennes fokus är att ta fram och utvärdera nya sätt att följa upp krampförebyggande och migränförebyggande behandling.

– Mycket av detta går ut på att kunna involvera patienterna mer aktivt vilket är spännande, säger Mia von Euler.

Utöver forskningen undervisar hon i neurologi, klinisk farmakologi, evidensbaserad medicin och lika behandling/kön- och genusmedicin.

– Undervisning på grundnivå, vidareutbildning och forskarutbildning ligger mig varmt om hjärtat. Alla områden har sin charm och är otroligt intressanta. Förutom i stroke, har jag tidigare organiserat forskarutbildningskurser i registerbaserad forskning och i genusmedicin och hoppas kunna fortsätta med detta i Örebro.

Hon har haft doktorander inom lite olika områden inom neurologi och farmakologi, även om de flesta har haft någon form av koppling till stroke.

– Att handleda doktorander är verkligen stimulerande och utvecklande. Klyschan att man lär så länge man har studenter stämmer väl. Dessutom är det så otroligt roligt att få dela glädjen med forskning och de spännande frågor man kan belysa via forskning med andra personer.

– Det är en spännande tid inom neurologin och strokeområdet, utvecklingen går fort och det händer mycket vad gäller behandlingar – vilket är fantastiskt. Att se de förbättringar som detta kan medföra för patienterna är väldigt roligt.