This page in English

Ledning och organisation

Organisationsschema Örebro universitet

Universitetsstyrelse

Universitetsstyrelsen är universitetets högsta beslutande organ. Här ingår åtta ledamöter utsedda av regeringen, rektor och representanter för lärare och studenter. Företrädare för de anställda (fackliga representanter) har närvaro- och yttranderätt vid styrelsens sammanträden. Läs mer om Universitetsstyrelsen

Universitetsledning

Universitetsledningen består av rektor, ställföreträdande rektor och universitetsdirektören. Läs mer om Universitetsledningen

Fakulteter

Vid Örebro universitet finns tre fakulteter. Fakulteten har ett särskilt ansvar för den vetenskapliga och pedagogiska verksamheten inom sina områden. Arbetet leds av en dekan tillsammans med en fakultetsnämnd. Till varje fakultet hör ett antal institutioner. Läs mer om fakulteten

Institutioner

Universitetet har åtta institutioner som leds av prefekter. Läs mer om institutionerna

Avdelningar

Universitetets avdelningar utgör universitetets gemensamma verksamhetsstöd. Läs mer om avdelningarna