Forskning inom AI och samhällsvetenskap – ett viktigt bidrag när Örebro ska bli klimatneutralt

Örebro kommunkoncern ska vara klimatneutral år 2030 och klimatpositiv 2040. Det är målet när staden blir en av 23 städer i programmet Viable Cities med stöd från Energimyndigheten. Örebro universitet bidrar – inte minst med forskning inom artificiell intelligens och samhällsvetenskap.

Satsningen är Sveriges hittills största på klimatomställning i städer med en total budget på över 200 miljoner kronor och en del av programmet Viable Citites, som samordnas av KTH.

Trots att Örebro precis fått sin ansökan godkänd är arbetet redan i gång. Nätverket Ett sammankopplat Örebro tar fram digital teknik för en smart stad med hjälp av artificiell intelligens, digitala tvillingar och Internet of Things. Tekniken behövs för att lösa stora utmaningar när det gäller transport, energi och bostäder och här spelar universitetet en viktig roll.

Konsumenters makt

Magnus Boström

Magnus Boström

– Universitetet kommer också bidra med kunskap om klimatpåverkan kopplat till förändrade beteenden och konsumtion, säger Magnus Boström, professor i miljösociologi och en av forskarna som deltar i projektet.

Han har forskat om konsumtion – konsumenters makt och beteenden – under många år och deltar just nu i ett EU-projekt om hur hållbarhetsarbete kan genomföras på ett jämlikt sätt. I Viable Cities-projektet ska universitetet ansvara för medborgardialoger för att säkerställa att alla röster blir hörda och en del i en bredare beslutsprocess.

– Även om privilegierade grupper har störst påverkan och ansvar så måste alla grupper i samhället känna att de är med i omställningen, säger Magnus Boström.

Bättre anpassade beslut

Martin Karlsson

Martin Karlsson

Medborgardialoger är ett sätt att hantera avståndet mellan medborgare och förtroendevalda eller tjänstepersoner och ta tillvara medborgares kunskaper och erfarenheter. Det kan leda till beslut och lösningar som är bättre anpassade efter de människor som påverkas av besluten.  

– Vi vill testa en modell som sätter stort fokus på medborgares kunskaper. Traditionellt har många medborgardialoger fört samman experters kunskap med medborgares åsikter, men när det gäller att förstå vad konsekvenserna av ett viktigt beslut blir i människors liv så kan man inte övervärdera den kunskap som medborgarna själva sitter på, säger Martin Karlsson, docent i statskunskap.

Örebro universitet kommer också bidra genom verksamheter som Social Impact Lab och AI Impact Lab – där forskare arbetar med att omvandla forskning till innovationer som kommer till nytta i samhället.

Mikael Klintberg

Mikael Klintberg

– Det känns spännande att även AI Impact Lab kommer vara en del i uppbyggnaden av Örebro som en klimatneutral stad 2045 med nya lösningar baserade på tillämpad AI, säger Mikael Klintberg, en av verksamhetsledarna för samverkansplattformen AI Impact Lab vid Örebro universitet.

Resa hållbart

Samtidigt arbetar universitetet aktivt med sin egen omställning.

– Vi vill vara en aktiv och ansvarsfull aktör som förutom att integrera hållbar utveckling i utbildning och forskning också behöver arbeta med miljö-och klimatfrågorna i den egna verksamheten, säger Katarina Bååth, enhetschef vid universitetskansliet som arbetar övergripande med hållbar utveckling.

Katarina Bååth

Katarina Bååth

– Det handlar om allt från att skapa förutsättningar för medarbetare och studenter att resa hållbart till och från campus till att ställa miljökrav vid inköp och upphandlingar och att jobba med energieffektivisering i våra lokaler.

I slutet av året, på European Viable Cities Day den 8 december, kommer alla städer antingen signera ett klimatkontrakt eller en avsiktsförklaring. Städerna är uppdelade i två grupper – nio städer har varit med längre och 14 städer ansluter nu, däribland Örebro.

Text: Linda Harradine
Foto: Örebro universitet

I nätverket i Örebro ingår förutom universitetet Örebro kommun, E.ON, Örebro föreningsråd, Örebrobostäder. De kommer samarbeta med Naturskyddsföreningen, Bilda, Sweco med flera. Att vara klimatpositiv innebär att man binder mer koldioxid än man släpper ut.

Samtidigt som Viable Cities-projektet blev godkänt startar ett nytt samarbete inom universitetet: Plattform för en hållbar utveckling, PSF@ORU. Här samlas utbildning, forskning och samverkan under ett tak för att bidra till ett inkluderande välfärdssamhälle, väl medvetet om gränserna för jordens ekosystem.