This page in English

Magnus Boström

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301247

Rum: F3279

Magnus Boström

Om Magnus Boström

Magnus Boström är professor i sociologi och är för närvarande vice-dekan för forskning och forskarutbildning på fakulteten för humaniora och socialvetenskap.

Forskning:

Boström forskar fr.a. inom miljösociologi, konsumtionssociologi och politisk sociologi. Forskningen handlar om politik, representation, aktivism, konsumtion och transformativt lärande i förhållande till internationella miljö- och hållbarhetsfrågor.

Han har publicerat ca 100 vetenskapliga texter, inklusive vetenskapliga artiklar och bokkapitel, böcker, antologier och redaktörskap för specialnummer i tidskrifter (se publikationer i kolumnen nedan).

Nyligen avslutade projekt inkluderar forskning om miljörepresentation och miljörepresentanter, utmaningar kopplade till klimatmedveten konsumtion, bidrag till begreppsutveckling i studiet av relationen miljö-samhälle, ledarskap av en mångförfattad ÖU-satsning på att utveckla ett ramverk för att studera förutsättningar för transformativt lärande för hållbar utveckling, redaktörskap av Oxford Handbook of Political Consumerism  samt en samlad satsning inom ÖU och HS-fakulteten på att belysa kopplingen mellan bildning och hållbar utveckling.

Boström ägnar sig i nuläget åt forskning om sociala mekanismer bakom ohållbar mass- och överkonsumtion. Projektet har sammanfattats i artikeln ”The social life of mass and excess consumption”. Projektet kommer resultera i flera publikationer. Boström ägnar sig också i nuläget åt en intervjustudie om människor som av miljöskäl frivilligt försöker minska sin konsumtion. Ett nyligen påbörjat projekt är också ”Att lära sig konsumera mindre: Kan erfarenheter under Covid-19 pandemin trigga igång livsstilsomställning?” som finansieras av formas. Denna består av en kombinerad litteratur- och intervjustudie. Boström medverkar också i det nya Horizon 2020-projektet ACCTING: Advancing behavioural change through an inclusive green deal.

Undervisning:

Boström undervisar inom sociologisk teori, miljösociologi, konsumtionssociologi, ekonomisk sociologi, vetenskapsteori, metodologi, forskningsdesign, kvalitativa intervjuer och andra frågor på kandidat, magister och forskarutbildningsnivå.

Kommunikation:

Boström intervjuas regelbundet av journalister om bl.a. miljö och konsumtion och skriver också varierade typer av populärvetenskapliga skrifter. Han ger också seminarier om överkonsumtion/minskad konsumtion. Här listas några nyligen publicerade exempel:

DnDebatt 2018 11 22: Lågpriskonsumtion är en ohållbar del av vår kultur

Örebro Universitet: Hur svårt kan det egentligen vara att minska sin konsumtion?

ETC debatt 2019 10 12, Masskonsumtionen är meningslös

Supermiljöbloggen 2020 07 30 Masskonsumtionen kräver social omställning

Discover society: 2020 09 02 Ways out from the social life of mass and excess consumption:

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Boström, M. & Klintman, M. (2019). Can we rely on ‘climate friendly’ consumption?. Journal of Consumer Culture, 19 (3), 359-378.
Uggla, Y. & Boström, M. (2018). Ambivalence in environmental representation: A theoretical contribution. Sociologisk forskning, 55 (4), 447-465.
Boström, M. , Andersson, E. , Berg, M. , Gustafsson, K. M. , Gustavsson, E. , Hysing, E. , Lidskog, R. , Löfmarck, E. & et al. (2018). Conditions for Transformative Learning for Sustainable Development: A Theoretical Review and Approach. Sustainability, 10 (12).
Boström, M. , Uggla, Y. & Hansson, V. (2018). Environmental representatives: whom, what, and how are they representing?. Journal of Environmental Policy and Planning, 20 (1), 114-127.
Börjeson, N. & Boström, M. (2018). Towards Reflexive Responsibility in a Textile Supply Chain. Business Strategy and the Environment, 27 (2), 230-239.
Boström, M. , Lidskog, R. & Uggla, Y. (2017). A reflexive look at reflexivity in environmental sociology. Environmental Sociology, 3 (1), 6-16.
Rodela, R. , Udovc, A. & Boström, M. (2017). Developing Environmental NGO Power for Domestic Battles in a Multilevel Context: Lessons from a Slovenian case. Environmental Policy and Governance, 27 (3), 244-255.
Boström, M. (2017). Environmental SMOs and resource mobilization in the post-communist vs the Northwest European context. Qualitative research in organization and management, 12 (3), 225-244.
Boström, M. & Uggla, Y. (2016). A sociology of environmental representation. Environmental Sociology, 2 (4), 355-364.
Söderström, S. , Kern, K. , Boström, M. & Gilek, M. (2016). ‘Environmental governance’ and ‘ecosystem management’: avenues for synergies between two approaches. Interdisciplinary Environmental Review, 17 (1), 1-19.
Boström, M. & Micheletti, M. (2016). Introducing the sustainability challenge of textiles and clothing. Journal of Consumer Policy, 39 (4), 367-375.
Boström, M. (2015). Between Monitoring and Trust: Commitment to Extended Upstream Responsibility. Journal of Business Ethics, 131 (1), 239-255.
Boström, M. , Gilek, M. , Hedenström, E. & Jönsson, A. M. (2015). How to achieve sustainable procurement for ‘peripheral’ products with significant environmental impact?. Sustainability: Science, Practice, & Policy, 11 (1), 21-31.
Boström, M. , Casula Vifell, Å. , Klintman, M. , Soneryd, L. , Tamm Hallström, K. & Thedvall, R. (2015). Social sustainability requires social sustainability procedural prerequisites for reaching substantive goals. Nature and Culture, 10 (2), 131-156.
Boström, M. , Jönsson, A. M. , Lockie, S. , Mol, A. & Oosterveer, P. (2015). Sustainable and responsible supply chain governance: challenges and opportunities. Journal of Cleaner Production, 107, 1-7.
Dreyer, M. , Boström, M. & Jönsson, A. M. (2014). Participatory Deliberation, Risk Governance and Management of the Marine Region in the European Union. Journal of Environmental Policy and Planning, 16 (4), 497-515.
Boström, M. & Tamm Hallström, K. (2013). Global multi-stakeholder standard setters: how fragile are they?. Journal of Global Ethics, 9 (1), 93-110.
Boström, M. & Karlsson, M. (2013). Responsible Procurement, Complex Product Chains and the Integration of Vertical and Horizontal Governance. Environmental Policy and Governance, 23 (6), 381-394.
Hassler, B. , Boström, M. & Grönholm, S. (2013). Towards an Ecosystem Approach to Management in Regional Marine Governance?: The Baltic Sea Context. Journal of Environmental Policy and Planning, 15 (2), 225-245.
Boström, M. , Börjeson, N. , Gilek, M. , Jönsson, A. M. & Karlsson, M. (2012). Responsible procurement and complex product chains: the case of chemical risks in textiles. Journal of Environmental Planning and Management, 55 (1), 95-111.
Boström, M. (2012). The problematic social dimension of sustainable development: the case of the Forest Stewardship Council. International Journal of Sustainable Development and World Ecology, 19 (1), 3-15.
Boström, M. & Tamm Hallström, K. (2010). NGO power in global social and environmental standard-setting. Global Environmental Politics, 10 (4), 36-59.
Boström, M. & Klintman, M. (2009). The green political consumer of food: a critical analysis of the research and policies. Anthropology of Food (Sept.).
Klintman, M. & Boström, M. (2006). Editorial: for a special issue on ”Political and Ethical Consumerism Around the World”. International Journal of Consumer Studies, 30 (5), 401-404.
Boström, M. (2006). Establishing credibility: Practising standard-setting ideals in a Swedish seafood-labelling case. Journal of Environmental Policy and Planning, 8 (2), 135-158.
Boström, M. & Klintman, M. (2006). State-centered versus nonstate-driven organic food standardization: a comparison of the U.S. and Sweden. Agriculture and Human Values, 23 (2), 163-180.
Boström, M. (2003). How state-dependent is a non-state-driven rule-making project?: the case of forest certification in Sweden. Journal of Environmental Policy and Planning, 5 (2), 165-180.
Boström, M. (2002). Frivilligorganisation och frivillig reglering: miljöorganisationer i standardiseringsprocesser. Nordiske organisasjonsstudier, 4 (1), 4-25.
Boström, M. (2001). En social rörelses mångfald och interna relationer: Den svenska miljörörelsen. Arkiv för studier i arbetarrörelsens historia (82-83), 21-46.

Artiklar, recensioner

Böcker

Tamm Hallström, K. & Boström, M. (2010). Transnational multi-stakeholder standardization: organizing fragile non-state authority. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Boström, M. & Klintman, M. (2008). Eco-standards, product labelling and green consumerism. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

Doktorsavhandlingar

Boström, M. (2001). Miljörörelsens mångfald. (Doctoral dissertation). Lund: Arkiv.

Kapitel i böcker, del av antologier

Boström, M. , Lundahl, C. & Öhman, J. (2020). Inledning: Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling. I: Magnus Boström, Christian Lundahl, Johan Öhman, Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling. (ss. 7-19). Örebro: Örebro Universitet.
Boström, M. & Klintman, M. (2019). Mass Consumption and Political Consumerism. I: Magnus Boström, Michele Micheletti, Peter Oosterveer, The Oxford Handbook of Political Consumerism (ss. 855-875). New York: Oxford University Press.
Boström, M. , Micheletti, M. & Oosterveer, P. (2019). Political consumerism: Research challenges and future directions. I: Magnus Boström, Michele Micheletti, Peter Oosterveer, The Oxford Handbook of Political Consumerism (ss. 879-898). New York: Oxford University Press.
Boström, M. (2019). Rejecting and embracing brands in political consumerism. I: Magnus Boström, Michele Micheletti, Peter Oosterveer, The Oxford Handbook of Political Consumerism (ss. 205-226). New York: Oxford University Press.
Boström, M. , Micheletti, M. & Oosterveer, P. (2019). Studying political consumerism. I: Magnus Boström, Michele Micheletti, Peter Oosterveer, The Oxford Handbook of Political Consumerism (ss. 1-26). New York: Oxford University Press.
Uggla, Y. , Lidskog, R. & Boström, M. (2019). Var går gränsen för det rimliga?: Förhandlingar om vardagsliv och miljöansvar. I: Jenny Alsarve och Erik Löfmarck, Samhälle i förhandling: Villkor, processer, konsekvenser (ss. 152-166). Örebro: Örebro universitet.
Boström, M. , Davidson, D. J. & Lockie, S. (2018). Conclusions: A proposal for a brave new world of conceptual reflexivity?. I: Magnus Boström and Debra J. Davidson, Environment and Society: Concepts and Challenges (ss. 351-373). . Palgrave Macmillan.
Boström, M. & Davidson, D. J. (2018). Introduction: Conceptualizing environment-society relations. I: Magnus Boström and Debra J. Davidson, Environment and Society: Concepts and Challenges (ss. 1-24). . Palgrave Macmillan.
Klintman, M. & Boström, M. (2016). Citizen-consumers. I: Karin Bäckstrand, Eva Lövbrand, Research handbook on climate governance (ss. 309-319). . Edward Elgar Publishing.
Jönsson, A. M. , Boström, M. , Dreyer, M. & Söderström, S. (2016). Risk Communication and the Role of the Public: Towards Inclusive Environmental Governance of the Baltic Sea?. I: M. Gilek, M. Karlsson, S. Linke, K. Smolarz, Environmental Governance of the Baltic Sea (ss. 205-227). . Springer Science+Business Media B.V..
Boström, M. , Grönholm, S. & Hassler, B. (2016). The Ecosystem Approach to Management in Baltic Sea Governance : towards increased reflexivity? . I: M. Gilek, M. Karlsson, S. Linke, K. Smolarz, Environmental Governance of the Baltic Sea (ss. 149-172). . Springer Science+Business Media B.V..
Boström, M. & Klintman, M. (2014). Dilemmas for standardizers of sustainable consumption. I: Stewart Lockie, David Sonnenfeld and Dana Fisher, Routledge international handbook of social and environmental change (ss. 81-92). Abingdon, Oxon: Routledge.
Micheletti, M. & Boström, M. (2014). Political consumerism: consumer choice, information and labeling. I: Paul B. Thompson, David M. Kaplan, Encyclopedia of food and agricultural ethics (ss. 1508-1515). . Springer Netherlands.
Boström, M. (2014). Sustainable development by the multi-stakeholder model?. I: Tony Fitzpatrick, International Handbook on Social Policy and the Environment (ss. 349-375). . Edward Elgar Publishing.
Klintman, M. & Boström, M. (2011). Political consumerism and the transition towards a more sustainable food regime: Looking behind and beyond the organic shelf. I: Gert Spaargaren, Peter Oosterveer, Anne Loeber, Food Practices in Transition: Changing Food Consumption, Retail and Production in the Age of Reflexive Modernity (ss. 107-130). New York and Oxon: Routledge.
Boström, M. (2009). Hybridorganisationer. I: Roman, Christine & Udéhn, Lars, Från klass till organisation: en resa genom det sociala landskapet (ss. 170-189). Malmö: Liber.
Boström, M. & Garsten, C. (2008). Organizing for accountability. I: Boström, Magnus & Garsten, Christina, Organizing transnational accountability (ss. 1-26). Cheltenham: Edward Elgar.
Boström, M. & Garsten, C. (2008). The treadmill of accountability. I: Boström, Magnus & Garsten, Christina, Organizing transnational accountability (ss. 231-249). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Klintman, M. & Boström, M. (2008). Transparency through labelling?: layers of visibility in environmental risk management. I: Christina Garsten and Monica Lindh de Montoya, Transparency in a new global order: unveiling organizational visions (ss. 178-197). Cheltenham: Edward Elgar.
Boström, M. (2007). The historical and contemporary roles of nature protection organisations in Sweden. I: C.S.A (Kris) van Koppen & William T. Markham, Protecting nature: organizations and networks in Europe and the USA (ss. 213-238). Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Boström, M. & Klintman, M. (2006). Hur översätts och förhandlas komplex kunskap till ett kategoriskt miljömärke. I: Karin Fernler & Claes-Fredrik Helgesson, Kloka regler?: kunskap i regelsamhället (ss. 79-107). Lund: Studentlitteratur.
Boström, M. (2005). Eco-labelling of Seafood.: Toward a credible tool for consumer-based environmental improvement?. I: Boström Magnus, Follesdal Andreas, Klintman Mikael, Micheletti Michele, Sörensen Mads P., Political Consumerism: Its Motivations, Power, and Conditions in the Nordic Countries and Elsewhere.:  Proceedings from the 2nd International Seminar on Political Consumerism, Oslo August 26-29, 2004 (ss. 365-393). Copenhagen: Nordic Council of Ministers.
Boström, M. , Føllesdal, A. , Klintman, M. , Micheletti, M. & Sørensen, M. P. (2005). Studying political consumerism. I: Magnus Boström, Andreas Føllesdal, Mikael Klintman, Michele Micheletti and Mads P. Sørensen, Political Consumerism: its motivations, power, and conditions in the Nordic countries and elsewhere : Proceedings from the 2nd International Seminar on Political Consumerism, Oslo August 26-29, 2004 (ss. 9-24). Copenhagen: Nordisk Ministerråd.
Boström, M. , Forssell, A. , Jacobsson, K. & Tamm Hallström, K. (2004). Den dubbelbottnade frivilligheten. I: Boström Magnus, Forssell Anders, Jacobsson Kerstin, Tamm Hallström Kristina, Den organiserade frivilligheten (ss. 190-209). Lund: Liber.
Boström, M. (2004). En mångfald av parter: nya regler i skogen. I: Göran Ahrne och Nils Brunsson, Regelexplosionen (ss. 155-180). Stockholm: Ekonomiska forskningsinstitutet vid Handelshögskolan.
Ahrne, G. , Boström, M. & Forssell, A. (2004). Meningen med föreningen: vad är frivilligt med frivilligorganisationer?. I: Boström Magnus, Forssell Anders, Jacobsson Kerstin, Tamm Hallström Kristina, Den organiserade frivilligheten (ss. 22-51). Lund: Liber.
Boström, M. , Forssell, A. , Jacobsson, K. & Tamm Hallström, K. (2004). Organiserad frivillighet. I: Magnus Boström, Anders Forssell, Kerstin Jacobsson, Kristina Tamm Hallström, Den organiserade frivilligheten (ss. 7-21). Lund: Liber.
Ahrne, G. & Boström, M. (2004). Pendelrörelser mellan frivillighet och tvång: organisationers kamp om regleringsstrategier. I: Boström Magnus, Forssell Anders, Jacobsson Kerstin, Tamm Hallström Kristina, Den organiserade frivilligheten (ss. 144-162). Lund: Liber.
Sandstedt, E. & Boström, M. (2004). Perspektiv på miljöfrågan: teoretiska utgångspunkter. I: Boström, Magnus, Sandstedt, Eva, Är vi på rätt väg? : studier om miljöfrågans lösning (ss. 13-28). Stockholm: Formas.
Klintman, M. & Boström, M. (2004). Skogs- och genmatsmärkning: kunskapsöverföring och politisk process. I: Magnus Boström, Eva Sandstedt, Är vi på rätt väg?: studier om miljöfrågans lösning (ss. 149-172). Stockholm: Formas.
Boström, M. & Sandstedt, E. (2004). Är vi på rätt väg?. I: Magnus Boström & Eva Sandstedt, Är vi på rätt väg?: studier om miljöfrågans lösning (ss. 193-209). Stockholm: Formas.
Boström, M. & Sandstedt, E. (2004). Är vi på rätt väg?: Tendenser, möjligheter och problem. I: Magnus Boström, Eva Sandstedt, Är vi på rätt väg?: Studier om miljöfrågans lösning (ss. 193-209). Stockholm: Formas.

Rapporter

Boström, M. , Gilek, M. , Jönsson, A. M. & Karlsson, M. (2013). IKEA and the Responsible Governance of Supply Chains: IKEA’s work on chemicals in textiles. Huddinge: Södertörns högskola (Working Paper 2013:1).
Boström, M. , Börjeson, N. , Gilek, M. , Jönsson, A. M. & Karlsson, M. (2011). Towards responsible procurement in relation to chemical risks in textiles?: Findings from an interview study. Huddinge: Södertörn University (Working Paper 2011:2).
Boström, M. (2010). The challenges in achieving the “social” dimension of sustainable development: the case of the Forest Stewardship Council. Stockholm: Stockholms centrum för forskning om offentlig sektor (Scores rapportserie 2010:12).
Klintman, M. , Boström, M. , Ekelund, L. & Lindén, A. (2008). Maten märks: förutsättningar för konsumentmakt. Lund: Department of sociology, Lund university (Research report in sociology 2008:1).
Boström, M. , Føllesdal, A. , Klintman, M. , Micheletti, M. & Sørensen, M. P. (2005). Political Consumerism: its motivations, power, and conditions in the Nordic countries and elsewhere : Proceedings from the 2nd International Seminar on Political Consumerism, Oslo August 26-29, 2004. Copenhagen: Nordisk Ministerråd (TemaNord 2005:517).
Boström, M. (2004). Fina fisken. Stockholm: SCORE (Score rapportserie 2004:9).
Boström, M. & Klintman, M. (2003). Framing, debating and standardising "natural food" in two different political contexts: Sweden and the U.S.. Stockholm: SCORE (SCORE rapportserie 2003:3).
Boström, M. (2002). Skogen märks: hur svensk skogscertifiering kom till och dess konsekvenser. Stockholm: SCORE (SCORE rapportserie 2002:3).

Samlingsverk (redaktör)

Boström, M. (ed.) , Lundahl, C. (ed.) & Öhman, J. (ed.) (2020). Humanistiska och samhällsvetenskapliga perspektiv på bildning och hållbar utveckling. Örebro: Örebro Universitet (Rapporter i pedagogik 23).
Boström, M. (ed.) , Micheletti, M. (ed.) & Oosterveer, P. (ed.) (2019). The Oxford Handbook of Political Consumerism. New York: Oxford University Press.
Boström, M. (ed.) & Davidson, D. J. (ed.) (2018). Environment and Society: Concepts and Challenges (1ed.). Palgrave Macmillan (Palgrave Studies in Environmental Sociology and Policy ).
Boström, M. (ed.) & Garsten, C. (ed.) (2008). Organizing transnational accountability. Cheltenham: Edward Elgar Publishing.
Forssell, A. (ed.) , Tamm Hallström, K. (ed.) , Boström, M. (ed.) & Jacobsson, K. (ed.) (2004). Den organiserade frivilligheten. Lund: Liber.
Boström, M. (ed.) & Sandstedt, E. (ed.) (2004). Är vi på rätt väg?: Studier om miljöfrågans lösning. Stockholm: Formas (Formas 2004:5).