This page in English

Magnus Boström

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 301247

Rum: F3279

Magnus Boström

Om Magnus Boström

Magnus Boström är professor i sociologi.

Forskning:

Boström forskar fr.a. inom miljösociologi, konsumtionssociologi och politisk sociologi. Forskningen handlar om politik, representation, aktivism, konsumtion och transformativt lärande i förhållande till internationella miljö- och hållbarhetsfrågor.

Han har publicerat ca 100 vetenskapliga texter, inklusive vetenskapliga artiklar och bokkapitel, böcker, antologier och redaktörskap för specialnummer i tidskrifter (se publikationer i kolumnen nedan). Boströms senast publicerade bok är The Social Life of Unsustainable Mass Consumption.

Boström ägnar sig i nuläget åt forskning om sociala drivkrafter bakom ohållbar mass- och överkonsumtion. Ett forskningsintresse är också hur människor på olika sätt kan motiveras att ställa om sin livsstil, minska sin konsumtion och dela på resurser. Boström leder eller medverkar i flera projekt som behandlar dessa frågor. Boström medverkar också i Horizon 2020-projektet ACCTING: Advancing behavioural change through an inclusive green deal.

Undervisning:

Boström undervisar inom sociologisk teori, miljösociologi, konsumtionssociologi, ekonomisk sociologi, vetenskapsteori, metodologi, forskningsdesign, kvalitativa intervjuer och andra frågor på kandidat, magister och forskarutbildningsnivå.

Kommunikation:

Boström intervjuas regelbundet av journalister om bl.a. miljö och konsumtion och skriver också populärvetenskapliga skrifter. Boström är en av Örebroforskarna som regelbundet skriver krönikor för Nerikes allehanda och andra tidningar. Boström ger också regelbundet populärvetenskapliga föreläsningar och seminarier om överkonsumtion/minskad konsumtion.

Några utvalda exempel på texter:

DnDebatt 2018 11 22: Lågpriskonsumtion är en ohållbar del av vår kultur

Örebro Universitet: Hur svårt kan det egentligen vara att minska sin konsumtion?

ETC debatt 2019 10 12, Masskonsumtionen är meningslös

Supermiljöbloggen 2020 07 30 Masskonsumtionen kräver social omställning

Extrakt 2021 12 07 Svårt att minska konsumtionen på egen hand

DN 2022 08 14 Fler fick upp ögonen för en hållbar livsstil under pandemin

Dagens Industri 2022 11 20 Regeringen blundar för miljökriserna

NA 2023 02 10 Överkonsumerar du eller lever du i landet lagom?

NA 2023 04 21 Vi har bevisat att det går att byta livsstil

NA 2023 06 30 I sommar väljer jag att semestra långsamt

NA 2023 09 08 Så kan kortare arbetstid gynna klimatet

Aftonbladet 2023 09 18 Regeringen tar inte sitt ansvar för klimatkrisen

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Böcker |  Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Böcker

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)