Almedalen 2023: Årets höjdpunkter

Ett montage av portättbilder på personer på Örebro universitet som har varit med i Almedalen 2023.

Här sammanfattar rektor Johan Schnürer årets höjdpunkter i Almedalen - och här hittar du också länkar till all vår rapportering från veckan på Gotland.
– Det är en unik mötesplats, säger Johan Schnürer.

Ökad synlighet och samverkan med andra har varit två mål med Örebro universitets deltagande i Almedalen 2023. I filmen ser du en sammanfattning av det viktigaste från året.


Missat något från veckan? Här är alla universitetets artiklar:

”Kritisk bild av miljardärer saknas i svensk media”
Miljardärer skildras positivt i svensk media. Den kritiska rapportering som finns handlar främst om enskilda personer eller enskilda affärsmodeller.
– Själva rikedomen i sig ifrågasätts sällan, säger Axel Vikström, doktorand i media- och kommunikationsvetenskap som deltog i ett seminarium om ”Ojämlikhetens ansikte”

”Det krävs utbildning på alla nivåer för mer transporter”
Behovet av nya transporter ökar i Mälardalen. Samtidigt saknas arbetskraft inom alla områden och på alla nivåer. Rektor Johan Schnürer representerade akademin i mötet som diskuterade en ”kompetensstrategi för samhällsbyggare”.
– Det behövs mycket mer än utbildning på universitet för att lösa problemen, säger han.

”Vad ingår i kitet att vara kvinna? Det är inte att vara bra på matte och gilla teknik”
– Det roligaste har varit att utmana andras tankar om flickor och deras teknikintresse, säger Ulrika Sultan, doktorand och lärare vid Örebro universitet och Linköpings universitet.

Hon deltog tillsammans med utbildningsminister Mats Persson i Sveriges Ingenjörers seminarium i Almedalen.

”Alla studenter borde utbildas i totalförsvar”
Lärosätena är beredda att ta sitt ansvar för att samhället ska bli mer motståndskraftig i kriser.
Det var budskapet från rektor Johan Schnürer när han bland annat mötte rikspolitiker i ett seminarium om lärosätenas roll i totalförsvaret.

”AI kan innebära färre arbetsuppgifter och högre lön”
AI kan leda till färre arbetsuppgifter och högre lön. Det visar en pågående studie som Magnus Lodefalk, forskare i nationalekonomi, delade med sig av vid ett seminarium om kompetens och matchning på framtidens arbetsmarknad.
– Tidigare forskning tyder på att de flesta jobb påverkas av AI, men att de flesta jobb inte försvinner, säger han.

Ukraina pilot för den nya biståndspolitiken
– Ukraina blir en pilot för den nya biståndspolitiken, säger Tommy Borglund, forskare i företagsekonomi vid Örebro universitet.
Han är i Almedalen för att prata om partnerskap mellan samhälle och näringsliv – och den nya lagen om hållbarhetsredovisning. Den röda tråden, hans expertområde, är hållbarhet.

"Unga vågar hoppa på en utbildning om de vet att de får en bostad"
Med bostadsgaranti och tydlig information till nya studenter fick Örebro universitet beröm i Almedalen.
– Vi har jobbat systematiskt med bostadsfrågan under lång tid, säger Louise Pålsson, universitetsdirektör vid Örebro universitet.

 ”Därför behövs ’digilogt’ – en blandning av digitala och analoga läromedel”
Josefine Karlsson är lektor i pedagogik vid Örebro universitet och innovatör till tjänsten Läskompisen som utvecklas av företaget Talkamatics.