Protokoll

Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap sammanträder fyra gånger på våren och tre gånger på hösten.

Protokoll och möteshandlingar publiceras på intranätet Inforum. Ledamöterna kan ta del av möteshandlingarna i Netpublicator. Behöver du möteshandlingarna kontakta respektive nämndsekreterare, se nedan sidansvarig.