Sammanträden

Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap sammanträder sju gånger om året.

Sammanträdestider 2023

Torsdag 2 februari

Torsdag 9 mars

Torsdag 27 april

Torsdag 8 juni

Onsdag 6 september

Torsdag 19 oktober

Torsdag 7 december