Sammanträden

Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap sammanträder sju gånger om året.

Sammanträdestider 2022 och 2023

Torsdag 3 februari

Torsdag 10 mars

Torsdag 28 april

Tisdag 7 juni

Torsdag 8 september

Torsdag 20 oktober

Torsdag 8 december

 

2023

Torsdag den 2 februari

Torsdag den 9 mars

Torsdag den 27 april

Torsdag den 8 juni

Onsdag den 6 september

Torsdag den 19 oktober

Torsdag den 7 december