Sammanträden

Fakultetsnämnden för ekonomi, natur- och teknikvetenskap sammanträder sju gånger om året.

Sammanträdestider 2021

Torsdag 4 feb

Torsdag 11 mars

Torsdag 22 april

Torsdag 10 juni

Torsdag 9 september

Torsdag 21 oktober

Torsdag 9 december