Ledamöter

Fakultetsnämndens arbete leds av dekanen Karin Hedström. Nämnden består av tio personer: dekan, prodekan, fyra vetenskapligt kompetenta lärare, en vetenskapligt kompetent extern person, en annan person lämplig för uppdraget samt två studentrepresentanter. Fakultetsnämndens mandatperiod är 2023-2026

Ledamöter 2023 - 2026

Karin Hedström

Ordförande (dekan)

Kontaktuppgifter

Franziska Klügl Vice ordförande (prodekan) Kontaktuppgifter
Hans Englund Ledamot Kontaktuppgifter
Nina Hasche Ledamot Kontaktuppgifter
Anders Crichton-Fock Ledamot Kontaktuppgifter
Tuulia Hyötyläinen Ledamot Kontaktuppgifter
Ola Pettersson Ledamot ola.b.pettersson@epiroc.se
Ian Cotgreave Ledamot ian.cotgreave@ri.se
Kasper Bergvall Stud. rep kasper.bergvall@telia.com
Linnéa Eklund Stud. rep linneaeklund4@gmail.com
Annika Andersson Suppleant Kontaktuppgifter
Henrik Jordahl Suppleant Kontaktuppgifter

Har du frågor om fakultetsnämndens verksamhet eller ärenden kan du kontakta fakultetssamordnare Mia Fogel, 019-30 12 32 eller mia.fogel@oru.se