Ledamöter

Fakultetsnämndens arbete leds av dekanen Karin Hedström. Nämnden består av tio personer: dekan, prodekan, fyra vetenskapligt kompetenta lärare, en vetenskapligt kompetent extern person, en annan person lämplig för uppdraget samt två studentrepresentanter. Fakultetsnämndens mandatperiod är 2023-2026.

Ledamöter 2023 - 2026

Karin Hedström

Ordförande (dekan)

Kontaktuppgifter

Franziska Klügl Vice ordförande (prodekan) Kontaktuppgifter
Hans Englund Ledamot Kontaktuppgifter
Nina Hasche Ledamot Kontaktuppgifter
Anders Crichton-Fock Ledamot Kontaktuppgifter
Tuulia Hyötyläinen Ledamot Kontaktuppgifter
Ola Pettersson Ledamot This is an email address
Ian Cotgreave Ledamot This is an email address
Vakant Stud. rep  
Vakant Stud. rep

 

Annika Andersson Suppleant Kontaktuppgifter
Henrik Jordahl Suppleant Kontaktuppgifter

Har du frågor om fakultetsnämndens verksamhet eller ärenden kan du kontakta fakultetssamordnare Mia Fogel, 019-30 12 32 eller This is an email address