This page in English

Forskargrupper inom humaniora och socialvetenskap

Forskare vid Örebro universitet tillhör olika forskargrupper som i sin tur ofta är en del av en större forskningsmiljö. Här hittar du forskargrupper som tillhör Fakulteten för humaniora och socialvetenskap.