”Jag hoppas att min forskning kan bespara patienter onödig smärta”

Noelle Probert håller upp sin avhandling.

Höftfrakturen är toppen av ett isberg. Under ytan finns ofta en skör patient med flera sjukdomar som har svårt att röra sig - och till det även en hög dödlighet. Noelle Proberts pappa målade mycket förr och fick uppdraget att göra avhandlingens framsida.

En smärtsam dusch före en höftoperation minskar inte risken för sårinfektioner mer än en mindre tvätt av höften. Det visar en ny doktorsavhandling vid Örebro universitet.

– Jag hoppas att min forskning kan bespara patienter onödig smärta genom att vården slutar använda sig av helkroppsdusch före operation, säger Noelle Probert.
 
Noelle Probert har - utöver förberedelserna för operation - undersökt hur patientgruppen har förändrats.
 
– Vår forskning visar att höftpatienterna inte är desamma som för tio år sedan och därför är det viktigt att vården utvecklas och anpassas.
 
Patienter med höftfrakturer är sjukare idag än de var 2008. Dagens höftpatienter har fler diagnoser, som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes, och äter fler läkemedel.

Kan låta som en paradox

Samtidigt är de fysiskt starkare och mindre sköra. De har mindre sarkopeni, det vill säga de har starkare muskler och större muskelmassa, och lider i mindre grad av till exempel undernäring.
 
– Det kan låta som en paradox. Människor med fler sjukdomar borde också vara skörare - men det är alltså inte fallet, säger Noelle Probert.
 
– Det kan bero på flera saker. Det kan vara så att behandlingar av diabetes och hjärt- och kärlsjukdomar har blivit mycket bättre. Vi har också blivit bättre på nutrition och fysisk aktivitet.

Noelle spikar sin avhandling.

Noelle Probert spikar sin avhandling med hjälp av handledaren Åsa Andersson.


Andra internationella studier har visat samma resultat och även om patienterna är sjukare visar studierna ingen ökad dödlighet.
 
– När patientgruppen förändras behöver behandlingen också göra det, säger Noelle Probert.
 
Hon har undersökt just infektionsrisken och jämfört två metoder. En smärtsam helkroppsdusch och en mindre tvätt av området som ska opereras. Resultaten visar att antalet sårinfektioner inte ökar när patienten får en mindre tvätt av höften istället för en dusch av hela kroppen.
 
– Det är en plåga och patienten kan besparas den kraftiga smärta som duschen medför, säger Noelle Probert, som hoppas att sjukvården drar nytta av hennes studier.

Text och foto: Linda Harradine

I avhandlingen jämförs 78 höftpatienter från 2008 med 72 höftpatienter från 2018 när det gäller sjuklighet, malnutrition, muskelsvaghet och fysisk funktion.
De två metoderna för att minska risken för sårinfektionerna jämför 237 patienter som fick en helkroppsdusch 2018 med 259 patienter som fick en mindre, lokal tvätt 2019.
 
Utöver detta har Noelle Probert intervjuat vårdpersonal i fokusgrupper.