Samverkansplattform inom mat och hälsa ska bidra till starkare näringsliv

 Under kickoffen träffade projektgruppen för satsningen regionala partners. På bilden från vänster: Göran Eriksson, forskare, Mischa Billing, förändringsledare, Samira Prado, forskare, Johnny Karlsson, samverkanskoordinator, Olle Jonsson, utvecklingsledare för område näringsliv med fokus på innovation och entreprenörskap på Region Örebro Län, Robert Brummer, projektägare och vicerektor för mat och hälsa och Lavinia Gunnarsson, projektledare.

Under kickoffen för satsningen träffade projektgruppen regionala partners. På bilden från vänster: Göran Eriksson, forskare, Mischa Billing, förändringsledare, Samira Prado, forskare, Johnny Karlsson, samverkanskoordinator, Olle Jonsson, utvecklingsledare för område näringsliv med fokus på innovation och entreprenörskap på Region Örebro Län, Robert Brummer, projektägare och vicerektor för mat och hälsa och Lavinia Gunnarsson, projektledare.

Örebro universitet etablerar en samverkansplattform inom mat och hälsa - med särskilt fokus på små och medelstora företag i regionen.
– Vi vill skapa goda förutsättningar för att kunskapen och kompetensen som finns på universitet inom området mat och hälsa ska komma till nytta, säger Lavinia Gunnarsson, projektledare för satsningen.

Utgångspunkten för projektet är Örebro universitets profilområde Mat och hälsa – där tvärvetenskaplig forskning bedrivs, ofta i nära samarbete med näringslivet och den offentliga sektorn. Robert Brummer, universitetets vicerektor för mat och hälsa är projektägare och ingår i styrgruppen tillsammans med Amy Loutfi, vicerektor för innovation och Olle Jonsson, utvecklingsledare för område näringsliv med fokus på innovation och entreprenörskap på Region Örebro Län.

– Vi vill se ett starkare näringsliv i regionen och fler innovationer inom livsmedelsindustrin. För att uppnå detta är samverkan avgörande och min förhoppning är att plattformen ska möjliggöra just det, säger Olle Jonsson.

Testfall, besöksnäring och uppdragsutbildningar

Arbetet med att bygga upp samverkansplattformen inom mat och hälsa är indelat i fyra delar. Det handlar bland annat om att bli en del av det regionala stödsystemet för innovation med fokus på att stötta små och medelstora företag . Vidare ska man arbeta med testfall och samverka med besöksnäringen. Forskarmobilitet, studentuppdrag och uppdragsutbildningar för yrkesverksamma ingår också i satsningen.

– Vi kommer att behöva testa oss fram till vad som fungerar och då våga tänka och göra annorlunda. Vår förhoppning är att skapa en långsiktig plattform. Den ska möjliggöra utbyte mellan små och medelstora företag, akademin och andra samverkanspartners, också efter projektets slut, säger Lavinia Gunnarsson.

Mischa Billing, lektor i måltidskunskap på Restaurang- och hotellhögskolan vid Örebro universitet är projektets förändringsledare:

– Min roll är att se till att lyfta taket ett snäpp till. Att kanske tillföra något som är lite oväntat eller något man inte tänker på inom den akademiska världen, säger hon.

Både hållbar- och hälsosam mat

Hållbarhet i kombination med hälsa är en central del i all forskning inom profilområdet Mat och hälsa. Men hittills har hälsosam konsumtion sällan varit en utgångspunkt när det kommer till innovation inom livsmedelssektorn.

– På sikt är målet att samverkansplattformen ska bidra till att hälsoaspekter, tillsammans med de miljömässiga, ekonomiska och sociala aspekterna, är en naturlig bas i framtidens hållbara matsystem, säger Lavinia Gunnarsson.

Projektet med att bygga upp och etablera samverkansplattformen Mat och hälsa ska pågå i tre år, fram till juli 2026.

Text och foto:
Jasenka Dobric

Tillväxtverket och regionala tillväxtmedel står för 80 % av projektets finansiering.
Resten av finansieringen kommer från Örebro universitet. Totalt har projektet beviljats 11,7 miljoner kronor i anslag.

Är du intresserad av att höra mer om projektet?
E-post: foodandhealth@oru.se

Du kan också kontakta Lavinia Gunnarsson, projektledare för Samverkansplattformen Mat och hälsa: lavinia.gunnarsson@oru.se 

  

Loggor.JPG