This page in English

Alexandra Ullsten

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Alexandra Ullsten

Om Alexandra Ullsten

Alexandra Ullsten, filosofie doktor i musikvetenskap med inriktning musikterapi, är affilierad forskare vid Institutionen för Hälsovetenskaper på Örebro universitet. Alexandra är anställd som Musik- och bildterapeut vid Rehabiliteringen specialistvård på Centralsjukhuset i Karlstad, Region Värmland. Alexandras forskningsområde är i huvudsak inom familjecentrerad musikterapi som smärtlindring vid provtagning av nyfödda, för tidigt födda och sjuka fullgångna spädbarn med fokus på föräldraledda smärtlindrande interventioner som initieras och leds av föräldrarna så som föräldrars vaggsång i kombination med amning/hud-mot-hud-vård och beröring. Alexandra disputerade 2019 med avhandlingen” Singing, sharing, soothing: Family-centred music therapy during painful procedures in neonatal care”.

Övriga uppdrag

Medlem i de internationella forskningsnätverken PEARL (Pain in Early Life) och PICH (Pain in Child Health).

Peer reviewer för Acta Paediatrica, Nordic Journal of Music Therapy, Paediatric & Neonatal Pain, Medicines, Health Psychology Report.

Medlem i Scientific Advisory Committee, för det internationella forskningsprojektet LongSTEP “Longitudinal Study of music Therapy’s Effectiveness on Premature infants and their parents”, Griegakademiets senter for musikkterapiforsking/NORCE, Universitetet i Bergen, Norge.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Ullsten, A. , Pölkki, T. & Ghetti, C. (2021). Parents as nurturing resources: A family integrated approach to music therapy for neonatal procedural support. Music and Medicine, 13 (2), 99-111.
Olsson, E. , Carlsen Misic, M. , Dovland Andersen, R. , Ericson, J. , Eriksson, M. , Thernström Blomqvist, Y. & Ullsten, A. (2020). Study protocol: parents as pain management in Swedish neonatal care - SWEpap, a multi-center randomized controlled trial. BMC Pediatrics, 20 (1).
Ullsten, A. , Eriksson, M. & Axelin, A. (2019). O Parent, Where Art Thou?. Paediatric & Neonatal Pain, 1 (2), 53-55.
Ullsten, A. , Hugosson, P. , Forsberg, M. , Forzelius, L. , Klässbo, M. , Olsson, E. , Volgsten, U. , Westrup, B. & et al. (2017). Efficacy of Live Lullaby Singing During Procedural Pain in Preterm and Term Neonates. Music and Medicine, 9 (2), 73-85.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2017). Live music therapy with lullaby singing as affective support during painful procedures: a case study with microanalysis. Nordic Journal of Music Therapy, 26 (2), 142-166.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2016). Live music therapy with lullaby singing during painful procedures in neonatal care. Nordisk tidskrift for musikkterapi - Nordic Journal of Music Therapy, 25 (Suppl. 1), 79.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Ullsten, A. (2019). Singing, sharing, soothing: Family-centred music therapy during painful procedures in neonatal care. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Ullsten, A. , Gaden, T. S. & Mangersnes, J. (2020). Development of family-centered care informing Nordic neonatal music therapy. I: Lars Ole Bonde & Kjersti Johansson, Music in paediatric hospitals: Nordic perspectives (ss. 1-23). Oslo: Norwegian Academy of Music.
Ullsten, A. , Gaden, T. S. & Mangersnes, J. (2020). Nordic Countries: Family-Centered Cultural Sensitivity: A Cornerstone in Neonatal Music Therapy Implementation. I: Helen Shoemark & Mark Ettenberger, Music Therapy in Neonatal Intensive Care: Influences of Culture. Dallas, TX: Barcelona Publishers.
Ullsten, A. , Söderström Gaden, T. & Mangersnes, J. (2019). Development of family-centred care informing Nordic neonatal music therapy. I: Lars Ole Bonde, Kjersti Johansson, Music in paediatric hospitals – Nordic perspectives (ss. 1-25). Oslo: CREMAH, Norwegian Academy of Music.

Konferensbidrag

Andreasson, M. , Eriksson, M. & Ullsten, A. (2021). State of the art in parent-delivered pain-relieving interventions in neonatal care. Konferensbidrag vid The 8th SCENE Symposium, Tallin, Estonia, May 19-20, 2021 [Hybrid: Digital and on site]..
Ullsten, A. , Mangersnes, J. & Söderström Gaden, T. (2019). A Nordic perspective on family-centered neonatal music therapy. Konferensbidrag vid 11th European music therapy conference, Aalborg, Denmark, June 26-30, 2019.
Ullsten, A. , Söderström Gaden, T. & Mangersnes, J. (2019). Development of family-centred care informing Nordic neonatal music therapy: Music in Paediatric Hospitals in the Nordic Countries. Konferensbidrag vid 11th European music therapy conference, Aalborg, Denmark, June 26-30, 2019.
Ullsten, A. , Volgsten, U. , Klässbo, M. & Eriksson, M. (2019). Live lullaby singing during painful procedures in preterm and term infants. Konferensbidrag vid 12th International Symposium on Pediatric Pain (ISPP 2019), Basel, Switzerland, June 16-20, 2019.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2018). Family-centred music therapy during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid PEARL/PICH2Go-meeting, Copenhagen, Denmark, March 25-27, 2018.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2018). Family-centred music therapy during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid 9th Nordic Music Therapy Congress, Stockholm, Sweden, August 8-12, 2018.
Ullsten, A. , Hugoson, P. , Forsberg, M. , Forzelius, L. , Klässbo, M. , Olsson, E. , Volgsten, U. , Westrup, B. & et al. (2017). Efficacy of Live Lullaby Singing During Procedural Pain in Preterm and Term Neonates. Konferensbidrag vid Forum Värmland 2017, Landstinget i Värmland och Karlstads universitet, Karlstad, Sweden, February 14, 2017.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2017). Live music therapy with lullaby singing during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid Man and Sound Environment 2017, Ljudmiljöcentrum, Lunds universitet, Lund, November 16, 2017.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2016). Live music therapy with lullaby singing as affective support during venepuncture. A case study with microanalysis of two premature born infants. I: Lars Berglund, Musikforskning i dag, Linnéuniversitetet, Växjö, 14–16 juni 2016. Konferensbidrag vid Musikforskning i dag, Linnéuniversitetet, Växjö, 14–16 juni, 2016 (ss. 31-31). Växjö, Sweden: Linnéuniversitetet.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2016). Live music therapy with lullaby singing during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid 10th European Music Therapy Conference Vienna 2016, Vienna, Austria, July 5-9, 2016.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2016). Live music therapy with lullaby singing during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid Vårmöte i Perinatologi. 14 April, 2016, Örebro.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2015). Live music therapy with lullaby singing as affective support during venepuncture. A case study with microanalysis of two premature born infants.. Konferensbidrag vid The 8th Nordic Music Therapy Congress, Oslo, Norway, 5th - 8th August, 2015.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2015). Live music therapy with lullaby singing as affective support during venepuncture. A case study with microanalysis of two premature born infants.. Konferensbidrag vid The 10th International Forum on Pediatric Pain (IFPP), Nova Scotia, Canada, October 1-4th, 2015.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2015). Live music therapy with lullaby singing as affective support during venepuncture: A case study with microanalysis of two premature born infants. Konferensbidrag vid Nobel Day Festivities at School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden, December 10, 2015.

Övrigt