This page in English

Alexandra Ullsten

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post: YWxleGFuZHJhLnVsbHN0ZW47b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Alexandra Ullsten
Forskningsämne

Om Alexandra Ullsten

Alexandra Ullsten, filosofie doktor i musikvetenskap med inriktning musikterapi, är affilierad forskare vid Institutionen för Hälsovetenskaper på Örebro universitet. Alexandra är anställd som Musik- och bildterapeut vid Rehabiliteringen specialistvård på Centralsjukhuset i Karlstad, Region Värmland. Alexandras forskningsområde är i huvudsak inom familjecentrerad musikterapi som smärtlindring vid provtagning av nyfödda, för tidigt födda och sjuka fullgångna spädbarn med fokus på föräldraledda smärtlindrande interventioner som initieras och leds av föräldrarna så som föräldrars vaggsång i kombination med amning/hud-mot-hud-vård och beröring. Alexandra disputerade 2019 med avhandlingen” Singing, sharing, soothing: Family-centred music therapy during painful procedures in neonatal care”.

Övriga uppdrag

Medlem i de internationella forskningsnätverken PEARL (Pain in Early Life) och PICH (Pain in Child Health).

Peer reviewer för Acta Paediatrica, Nordic Journal of Music Therapy, Paediatric & Neonatal Pain, Medicines, Health Psychology Report.

Medlem i Scientific Advisory Committee, för det internationella forskningsprojektet LongSTEP “Longitudinal Study of music Therapy’s Effectiveness on Premature infants and their parents”, Griegakademiets senter for musikkterapiforsking/NORCE, Universitetet i Bergen, Norge.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Övrigt