This page in English

Alexandra Ullsten

Tjänstetitel: Doktorand Organisation: Musikhögskolan

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: M3204

Alexandra Ullsten

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Om Alexandra Ullsten

Arbetsområde

Doktorand i Musikvetenskap med musikterapeutisk inriktning. Anställd som musik- och bildterapeut vid Rehabiliteringsenheten, Landstinget i Värmland.

Presentation

Alexandra Ullsten, utbildad musikterapeut vid Kungl. Musikhögskolan i Stockholm, delar sin tid mellan forskarstudierna i Musikvetenskap vid Örebro Universitet och anställningen som musik– och bildterapeut vid Centralsjukhuset i Karlstad. Alexandra Ullsten behandlar barn, unga och vuxna patienter inom öppen- och slutenvård med en rad diagnoser inom neurologi- och rehabiliteringsmedicin, vård i livets slutskede, onkologi, barnsjukvård samt neonatalvård. Som pionjär inom neonatal musikterapi i svensk sjukvård, har Alexandra Ullsten etablerat musikterapin vid Centralsjukhuset i Karlstad, som i dag är det enda sjukhus i Norden där musikterapi ingår i det neonatala vårdutbudet. Musikterapi har bland annat som mål att ge en individ möjlighet att utveckla resurser och/eller återerövra funktioner så att han eller hon kan uppnå bättre intra- och interpersonell integrering och förbättrad livskvalitet. Vikten av att sätta in hälsofrämjande insatser tidigt i en människas liv, har drivit Alexandra Ullsten till att arbeta förebyggande även med de allra minsta medborgarna i Värmland; de sjuka och för tidigt födda spädbarnen. Denna drivkraft är utgångspunkten för hennes forskningsprojekt ”Musikterapeutisk interaktiv spädbarnsriktad sång som smärtlindring vid provtagning av för tidigt födda och sjuka fullgångna spädbarn”.

Pågående forskningsprojekt

Musikterapeutisk interaktiv spädbarnsriktad sång som smärtlindring vid provtagning av för tidigt födda och sjuka fullgångna spädbarn.

Publikationer

Ullsten, Alexandra (2013). Vaggsång som smärtlindring av för tidigt födda barn, (presentation av avhandlingsprojekt) Musikforskning i dag, Svenska samfundet för musikforskning, 12 – 14 juni 2013, Kungl. Musikhögskolan, Stockholm.

Ullsten, Alexandra (2014). Musikterapeutisk interaktiv spädbarnssång som stöd för sjuka spädbarn, föräldrar och vårdpersonal, (konferenspaper), Nordic Network for research in Music Education (NNMpF), 22-24 april 2014, Kungl. Musikhögskolan, Stockholm.

Ullsten, Alexandra (2010). Det finns ett språk bortom orden. En kunskapsöversikt av musikterapeutisk rehabilitering av skador i prosodi och pragmatik vid högersidiga traumatiska hjärnskador.(Magisteruppsats) Stockholm: Kungl. Musikhögskolan.

Populärvetenskapliga artiklar

Canto ergo sum – I sången finns jag till!, artikel i tidningen Kontakt Nr 1/2013, Bulletin för Svenska föräldraföreningar för prematurfödda barn.

Musikterapi för svårt sjuka barn, artikel i informationsfolder om musikterapi utgiven av Akademikerförbundet SSR, 2012.

Musikterapi i prematurvården, artikel i Svenska Barnläkarföreningens tidning Barnläkaren, Nr 6/2011.

Forskningsprojekt

Forskargrupper

Publikationer

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Ullsten, A. , Hugosson, P. , Forsberg, M. , Forzelius, L. , Klässbo, M. , Olsson, E. , Volgsten, U. , Westrup, B. & et al. (2017). Efficacy of Live Lullaby Singing During Procedural Pain in Preterm and Term Neonates. Music and Medicine, 9 (2), 73-85.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2017). Live music therapy with lullaby singing as affective support during painful procedures: a case study with microanalysis. Nordic Journal of Music Therapy, 26 (2), 142-166.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2016). Live music therapy with lullaby singing during painful procedures in neonatal care. Nordisk tidskrift for musikkterapi - Nordic Journal of Music Therapy, 25 (Suppl. 1), 79.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Ullsten, A. (2019). Singing, sharing, soothing: Family-centred music therapy during painful procedures in neonatal care. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Ullsten, A. , Söderström Gaden, T. & Mangersnes, J. (2019). Development of family-centred care informing Nordic neonatal music therapy. I: Lars Ole Bonde, Kjersti Johansson, Music in paediatric hospitals – Nordic perspectives (ss. 1-25). Oslo: CREMAH, Norwegian Academy of Music.

Konferensbidrag

Ullsten, A. , Mangersnes, J. & Söderström Gaden, T. (2019). A Nordic perspective on family-centered neonatal music therapy. Konferensbidrag vid 11th European music therapy conference, Aalborg, Denmark, June 26-30, 2019.
Ullsten, A. , Söderström Gaden, T. & Mangersnes, J. (2019). Development of family-centred care informing Nordic neonatal music therapy: Music in Paediatric Hospitals in the Nordic Countries. Konferensbidrag vid 11th European music therapy conference, Aalborg, Denmark, June 26-30, 2019.
Ullsten, A. , Volgsten, U. , Klässbo, M. & Eriksson, M. (2019). Live lullaby singing during painful procedures in preterm and term infants. Konferensbidrag vid 12th International Symposium on Pediatric Pain (ISPP 2019), Basel, Switzerland, June 16-20, 2019.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2018). Family-centred music therapy during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid PEARL/PICH2Go-meeting, Copenhagen, Denmark, March 25-27, 2018.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2018). Family-centred music therapy during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid 9th Nordic Music Therapy Congress, Stockholm, Sweden, August 8-12, 2018.
Ullsten, A. , Hugoson, P. , Forsberg, M. , Forzelius, L. , Klässbo, M. , Olsson, E. , Volgsten, U. , Westrup, B. & et al. (2017). Efficacy of Live Lullaby Singing During Procedural Pain in Preterm and Term Neonates. Konferensbidrag vid Forum Värmland 2017, Landstinget i Värmland och Karlstads universitet, Karlstad, Sweden, February 14, 2017.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2017). Live music therapy with lullaby singing during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid Man and Sound Environment 2017, Ljudmiljöcentrum, Lunds universitet, Lund, November 16, 2017.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2016). Live music therapy with lullaby singing as affective support during venepuncture. A case study with microanalysis of two premature born infants. I: Lars Berglund, Musikforskning i dag, Linnéuniversitetet, Växjö, 14–16 juni 2016. Konferensbidrag vid Musikforskning i dag, Linnéuniversitetet, Växjö, 14–16 juni, 2016 (ss. 31-31). Växjö, Sweden: Linnéuniversitetet.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2016). Live music therapy with lullaby singing during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid 10th European Music Therapy Conference Vienna 2016, Vienna, Austria, July 5-9, 2016.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2016). Live music therapy with lullaby singing during painful procedures in neonatal care. Konferensbidrag vid Vårmöte i Perinatologi. 14 April, 2016, Örebro.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2015). Live music therapy with lullaby singing as affective support during venepuncture. A case study with microanalysis of two premature born infants.. Konferensbidrag vid The 8th Nordic Music Therapy Congress, Oslo, Norway, 5th - 8th August, 2015.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2015). Live music therapy with lullaby singing as affective support during venepuncture. A case study with microanalysis of two premature born infants.. Konferensbidrag vid The 10th International Forum on Pediatric Pain (IFPP), Nova Scotia, Canada, October 1-4th, 2015.
Ullsten, A. , Eriksson, M. , Klässbo, M. & Volgsten, U. (2015). Live music therapy with lullaby singing as affective support during venepuncture: A case study with microanalysis of two premature born infants. Konferensbidrag vid Nobel Day Festivities at School of Health and Medical Sciences, Örebro University, Örebro, Sweden, December 10, 2015.