This page in English

Forskningsprojekt

Föräldrars roll i neonatalt smärtomhändertagande - en global enkät

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Alexandra Ullsten

Forskningsämne

Det finns många fördelar av att involvera föräldrar i neonatalt smärtomhändertagande, inte bara för barnet och föräldrarna utan också för sjukvården genom t ex minskat opioidanvändande och ökad interprofessionell samverkan och stärkt familjecentrerad vård. Det saknas kunskap om hur och i vilken utsträckning föräldraledd smärtlindring tillämpas i neonatalvården. Syftet med denna globala enkät är att undersöka föräldrarnas roll i neonatalt smärtomhändertagande i hela världen. Specifika frågeställningar är a) i vilken utsträckning involveras föräldrar i smärtomhändertagande på neonatalavdelningen och  b) om detta stöds i lokala riktlinjer. Svaren kommer att relateras till typ av neonatalvård och andra demografiska faktorer. 

Barnhand som håller om en vuxen tumme

Samarbetspartners