This page in English

Forskningsprojekt

Föräldrar, en smärtlindrande resurs i neonatalvården

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Alexandra Ullsten

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Spädbarn som utsätts för upprepad och obehandlad smärta vid smärtsamma vårdprocedurer som exempelvis blodprov, löper större risk att drabbas av kronisk smärta och andra problem senare i livet. Det finns flera metoder som föräldrar kan använda för att lindra sina barns smärta. Projektet syftar till att tillsammans med föräldrar ta fram de bästa metoderna och testa dem. Projektets första del är aktionsforskning tillsammans med föräldrar och vårdpersonal och i del två utvärderas den smärtlindrande effekten jämfört med dagens standardbehandling.

Finansiärer

  • Regionala Forskningsrådet Uppsala/Örebro (RFR)
  • Stiftelsen Samariten