This page in English

Andreas Mårdh

Befattning: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: YW5kcmVhcy5tYXJkaDtvcnUuc2U=

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Andreas Mårdh

Om Andreas Mårdh

Andreas Mårdh arbetar som lektor i pedagogik vid Örebro universitet. Hans forskning rör huvudsakligen de politiska och ideologiska dimensionerna av skolans historieundervisning. Han är i sin forskning särskilt intresserad av de politiska motsättningar som omgärdar skolämnet historia i offentlig debatt och klassrumspraktik. I ett vidare perspektiv intresserar han sig också för historielärares didaktiska val av undervisningsinnehåll och dess konsekvenser för lärande, socialisation och medborgarfostran. Mårdhs teoretiska hemvist utgörs primärt av politisk diskursteori och pragmatism. För närvarande beforskar han historieundervisningens roll inom utbildning för hållbar utveckling.

Mårdh är medlem i forskningsgruppen ESERGO (Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro) liksom forskningsmiljön SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses). Han verkar också som koordinator för Örebro universitets didaktiska forskningsprofil Hållbar samhällsutveckling.

Mårdh har undervisat på grund- och ämneslärarprogrammen sedan 2013, främst i de utbildningsvetenskapliga kärnkurser som behandlar didaktik, läroplansteori, vetenskapsteori och utbildningshistoria. Sedan 2019 är han kursansvarig för kursen Utbildningsvetenskaplig kärna I som ges inom grund- och ämneslärarprogrammen. Han handleder även studenters självständiga arbeten inom förskollärarprogrammet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag