This page in English

Andreas Mårdh

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303135

Rum: F3228

Andreas Mårdh

Om Andreas Mårdh

Andreas Mårdh arbetar som lektor i pedagogik vid Örebro universitet. Hans forskning rör huvudsakligen de politiska och ideologiska dimensionerna av skolans historieundervisning. Han är i sin forskning särskilt intresserad av de politiska motsättningar som omgärdar skolämnet historia i offentlig debatt och klassrumspraktik. I ett vidare perspektiv intresserar han sig också för historielärares didaktiska val av undervisningsinnehåll och dess konsekvenser för lärande, socialisation och medborgarfostran. Mårdhs teoretiska hemvist utgörs primärt av politisk diskursteori och pragmatism. För närvarande beforskar han historieundervisningens roll inom utbildning för hållbar utveckling.

Mårdh är medlem i forskningsgruppen ESERGO (Environmental and Sustainability Education Research Group Örebro) liksom forskningsmiljön SMED (Studies of Meaning-making in Educational Discourses). Han verkar också som koordinator för Örebro universitets didaktiska forskningsprofil Hållbar samhällsutveckling.

Mårdh har undervisat på grund- och ämneslärarprogrammen sedan 2013, främst i de utbildningsvetenskapliga kärnkurser som behandlar didaktik, läroplansteori, vetenskapsteori och utbildningshistoria. Sedan 2019 är han kursansvarig för kursen Utbildningsvetenskaplig kärna I som ges inom grund- och ämneslärarprogrammen. Han handleder även studenters självständiga arbeten inom förskollärarprogrammet.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Quennerstedt, M. , McCuaig, L. & Mårdh, A. (2020). The fantasmatic logics of physical literacy. Sport, Education and Society.
Mårdh, A. (2019). Between stability and contingency: A case study of the social, political and fantasmatic logics of Swedish history classroom practice. Nordidactica: Journal of Humanities and Social Science Education (1), 132-155.
Mårdh, A. (2019). Inquiring into the political dimension of history classroom practices: Suggestions for epistemological criteria and analytical concepts. Historical Encounters: A journal of historical consciousness, historical cultures and history education, 6 (1), 15-28.
Mårdh, A. & Tryggvason, Á. (2017). Democratic Education in the Mode of Populism. Studies in Philosophy and Education, 36 (6), 601-613.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Mårdh, A. (2019). Om historieämnets politiska dimension: diskursiva logiker i didaktisk praktik. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Kapitel i böcker, del av antologier

Tryggvason, Á. & Mårdh, A. (2019). Political emotions in environmental and sustainability education. I: Katrien Van Poeck, Leif Östman and Johan Öhman, Sustainable Development Teaching: Ethical and Political Challenges (ss. 234-242). Milton Park and New York, NY, USA: Routledge.

Konferensbidrag

Quennerstedt, M. , McCuaig, L. & Mårdh, A. (2019). Fantasmatic logics of Physical Education. I: AIESEP, International Conference, 2019, Adelphi University Book of Abstracts. Konferensbidrag vid AIESEP International Conference, Adelphi University, New York, USA, June 19-22, 2019 (ss. 495-495).
Mårdh, A. (2016). History Education and the Logics of Right Wing Populism. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2016), Dublin, Ireland, August 22-26, 2016.
Mårdh, A. (2015). The Concept of Logics as an Analytical Approach in History Didactics. Konferensbidrag vid European Conference on Educational Research (ECER 2015), Budapest, Hungary, September 7-11, 2015.