This page in English

Forskningsprojekt

Miljö- och hållbarhetsutbildning möter skolans verklighet

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2024 - 2026

Kontaktperson

Johan Öhman

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Med tanke på vår planets nuvarande tillstånd är behovet av en levande miljö- och hållbarhetsutbildning (ESE) mer pressande än någonsin. ESE befinner sig dock i en spänning mellan två pedagogiska logiker, en existentiell och en instrumentell. Den existentiella dimensionen av miljö- och hållbarhetsproblemen öppnar för djupgående frågor om vilken framtid eleverna kommer att möta, vilket kan ge starka känslomässiga reaktioner i klassrummet. Samtidigt lärs hållbarhetsfrågor ut inom ett system som kännetecknas av en instrumentell logik. Denna logik kräver att både lärare och elever följer målen och levererar mätbara resultat. Detta projekt syftar till att utveckla en undervisningsmodell som hjälper pedagoger att hantera existentiella hållbarhetsfrågor inom ramen för en instrumentell utbildning.

Finansiärer

  • Vetenskapsrådet (VR)