This page in English

Andreas Persson

Tjänstetitel: Postdoktor Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 303714

Rum: T2238

Andreas Persson

Om Andreas Persson

Andreas Persson arbetar för närvarande som Postdoktor tillhörande Maskin Perception och Interaktion, Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) vid Örebro universitet. Andreas avslutade sina doktorandstudier 2019 och fick sin doktorsexamen inom Informationsteknik genom att försvara sin avhandling på ämnet semantisk modellering av verkliga objekt med hjälp av perceptuell förankring. I synnerhet har Andreas studerat hur begreppet perceptuell förankring kan användas för att modellera semantiskt betydelsefulla representationer av verkliga objekt som har observerats genom sensordata.

Andreas forskningsintressen inkluderar, förutom perceptuell förankring: kunskapsrepresentation, mänsklig-robot-interaktion, maskininlärning och dataseende.

Det förankringsramverk, som Andreas har utvecklat parallell med hans forskning, finns offentligt tillgänglig på Github: https://github.com/probabilistic-anchoring/probanch

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Persson, A. , Zuidberg Dos Martires, P. , Loutfi, A. & De Raedt, L. (2020). Semantic Relational Object Tracking. IEEE Transactions on Cognitive and Developmental Systems, 12 (1), 84-97.
Zuidberg Dos Martires, P. , Kumar, N. , Persson, A. , Loutfi, A. & De Raedt, L. (2020). Symbolic Learning and Reasoning With Noisy Data for Probabilistic Anchoring. Frontiers in Robotics and AI, 7.
Persson, A. , Längkvist, M. & Loutfi, A. (2017). Learning Actions to Improve the Perceptual Anchoring of Object. Frontiers in Robotics and AI, 3 (76).
Persson, A. & Loutfi, A. (2016). Fast Matching of Binary Descriptors for Large-scale Applications in Robot Vision. International Journal of Advanced Robotic Systems, 13.
Persson, A. , Al Moubayed, S. & Loutfi, A. (2014). Fluent human–robot dialogues about grounded objects in home environments. Cognitive Computation, 6 (4), 914-927.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Persson, A. (2019). Studies in Semantic Modeling of Real-World Objects using Perceptual Anchoring. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro University.

Konferensbidrag

Persson, A. , Martires, P. Z. D. , De Raedt, L. & Loutfi, A. (2021). ProbAnch: a Modular Probabilistic Anchoring Framework. I: Christian Bessiere, Proceedings of the Twenty-Ninth International Joint Conference on Artificial Intelligence, IJCAI-20. Konferensbidrag vid International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI 2020), Yokohama, Japan, January 7-15, 2021. (ss. 5285-5287). International Joint Conferences on Artificial Intelligence Organization (IJCAI).
Längkvist, M. , Persson, A. & Loutfi, A. (2020). Learning Generative Image Manipulations from Language Instructions. Konferensbidrag vid Concepts in Action: Representation, Learning, and Application (CARLA 2020), Virtual workshop, September 22-23, 2020.
Can, O. A. , Zuidberg Dos Martires, P. , Persson, A. , Gaal, J. , Loutfi, A. , De Raedt, L. , Yuret, D. & Saffiotti, A. (2019). Learning from Implicit Information in Natural Language Instructions for Robotic Manipulations. I: Archna Bhatia, Yonatan Bisk, Parisa Kordjamshidi, Jesse Thomason, Proceedings of the Combined Workshop on Spatial Language Understanding (SpLU) and Grounded Communication for Robotics (RoboNLP). Konferensbidrag vid Combined Workshop on Spatial Language Understanding (SpLU) and Grounded Communication for Robotics (RoboNLP), Minneapolis, Minnesota, USA, June, 2019 (ss. 29-39). Association for Computational Linguistics.
Beeson, P. , Kortenkamp, D. , Bonasso, R. P. , Persson, A. , Loutfi, A. & Bona, J. P. (2014). An Ontology-Based Symbol Grounding System for Human-Robot Interaction. I: Artificial Intelligence for Human-Robot Interaction 2014 AAAI Fall Symposium. Konferensbidrag vid 2014 AAAI Fall Symposium series, Washington, USA, November 13-15, 2014. AAAI Press.
Persson, A. & Loutfi, A. (2013). A Hash Table Approach for Large Scale Perceptual Anchoring. I: 2013 IEEE INTERNATIONAL CONFERENCE ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS (SMC 2013). Konferensbidrag vid IEEE International Conference on Systems, Man, and Cybernetics (SMC), OCT 13-16, 2013, Manchester, ENGLAND (ss. 3060-3066).
Persson, A. , Coradeschi, S. , Rajasekaran, B. , Krishna, V. , Loutfi, A. & Alirezaie, M. (2013). I would like some food: anchoring objects to semantic web informationin human-robot dialogue interactions. I: Guido Herrmann, Martin J. Pearson, Alexander Lenz, Paul Bremner, Adam Spiers, Ute Leonards, Social Robotics Proceedings of 5th International Conference, ICSR 2013, Bristol, UK, October 27-29, 2013.. Konferensbidrag vid International Conference on Social Robotics, ICSR, Bristol, UK, October 27-29, 2013. (ss. 361-370). Springer.