This page in English

Andreas Persson

Befattning: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post: YW5kcmVhcy5wZXJzc29uO29ydS5zZQ==

Telefon: 019 303714

Rum: T2238

Andreas Persson

Om Andreas Persson

Andreas Persson arbetar för närvarande som Forskare tillhörande Maskin Perception och Interaktion, Centrum för tillämpade autonoma sensorsystem (AASS) vid Örebro universitet. Andreas avslutade sina doktorandstudier 2019 och fick sin doktorsexamen inom Informationsteknik genom att försvara sin avhandling på ämnet semantisk modellering av verkliga objekt med hjälp av perceptuell förankring. I synnerhet har Andreas studerat hur begreppet perceptuell förankring kan användas för att modellera semantiskt betydelsefulla representationer av verkliga objekt som har observerats genom sensordata.

Andreas forskningsintressen inkluderar, förutom perceptuell förankring: kunskapsrepresentation, mänsklig-robot-interaktion, maskininlärning och dataseende.

Det förankringsramverk, som Andreas har utvecklat parallell med hans forskning, finns offentligt tillgänglig på Github: https://github.com/probabilistic-anchoring/probanch

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag