This page in English

Forskningsprojekt

OPaData4all

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Martin Karlsson

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Den svenska riksdagens arbete görs offentligt tillgängligt genom öppna data och (data.riksdagen.se), vilka utgör en omfattande och systematiserad dokumentation av parlamentets nuvarande och historiska verksamhet. Men den stora mängden data som utgörs av alla parlamentariska protokoll och dokument gör databasen svår att överskåda och analyser. Forskningsgruppen OPaL har därför utvecklat ett användarvänligt gränssnitt för sökning, filtrering, export och analys av data från den svenska riksdagen, kallat Riksdagssök (riksdagsdata.oru.se). Baserat på tidigare arbete med utvecklingen av Riksdagssök är den övergripande målsättningen för det här pilotprojektet att: ...möjliggöra systematiska analyser och ytterligare studier om utvecklingen i den politiska debatten över tid, såsom debatten kring svensk utbildning. ...förbättra av funktionaliteten bakom Riksdagssök, per se. För detta ändamål kommer vi att använda den senaste tekniken inom maskininlärning för Natural Language Processing (NLP) för att utveckla allmänna språkmodeller som inte bara möjliggör analyser av hur den politiska debatten har utvecklats över tid, utan också bidrar till utvecklingen av databehandlingsmetoder för studiet av öppen parlamentarisk data på längre sikt.

Finansiärer

  • Europeiska regionala utvecklingsfonden

Samarbetspartners