This page in English

Forskningsprojekt

Bedömningsstöden i de tidiga skolåren. En möjlighet till ökad kvalitet och likvärdighet i matematik?

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2019

Kontaktperson

Anette Bagger

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Projektet undersöker lärares arbete med bedömningsstöd i matematik under planering, genomförande och uppföljning i de tidiga skolåren och förskoleklass.  Ett särskilt intresse är effekter på kvalitet och likvärdighet på individ, grupp och organisationsnivå samt elever i behov av stöd.

Tidig bedömning är viktigt eftersom det bidrar till att lärare får fatt på elevers kunskaper och för att det kan bidra till att man tidigt identifierar elever i behov av stöd. Det är samtidigt en utmaning för skolor att genomföra detta bedömningsarbete på ett sätt som leder till ökad kvalitet och likvärdighet. Lärare ger uttryck för pedagogiska dilemman i samband med bedömning och då särskilt för elever i behov av stöd och flerspråkiga elever. Projektet genomförs i nära samarbete med skolor som arbetar med att utveckla sin bedömningspraktik. Särskilda fokusområden i de tre faserna planering, genomförande och uppföljning är kvalitet och likvärdighet. 

Forskare