This page in English

Forskningsprojekt

Inkluderingsbegreppets makt och mening. "Effekter av medialisering, medikalisering och marknadisering".

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Startår 2021

Kontaktperson

Anette Bagger

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Detta projekt består av ett antal delprojekt som undersöker samhällets, politikens och utbildningssektorns meningsskapande vad gäller inkluderingsbegreppet. Projektet undersöker policy, utbildningspraktik och samhällsdiskurser om inkludering och tillämpar såväl kvalitativa som kvantitativa metoder. 

Forskare

Finansiärer

  • Örebro universitet