This page in English

Ann-Britt Zakrisson

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för hälsovetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Forskningsämne

Om Ann-Britt Zakrisson

Ann-Britt är distriktssköterska och medicine doktor i medicinsk vetenskap. Ann-Britt är anställd inom primärvården, Laxå vårdcentral, Region Örebro län och som forskningshandledare vid Universitetssjukvårdens Forskningscentrum (UFC).

Ann-Britts forskningsintresse är Kroniskt Obstruktiv Lungsjukdom (KOL) och har sedan 2005 bedrivit olika forskningsprojekt inom området. Aktuella forskningsprojekt är:

KOL-rehabilitering i primärvården med uppföljning efter tre år.

The Symptom and Function study (SAFS), patientundervisning i grupp, patienter med KOL och patienter med hjärtsvikt. (Multicenterstudie, projektledning Värmland).

The Communication and Inhalation-technique study (ComIn), patientundervisning på patientens villkor med stöd av ett engelskt instrument PRISMS, som har översatts. (Multicenterstudie, Ann-Britt projektledare).

Ann-Britt ingår i en etablerad grupp i regionen, Tvärkoll på KOL (Cross-check in COPD) som är tvärprofessionell och tvärvetenskaplig bestående av läkare, distriktssköterskor och sjukgymnaster som verkar i primärvården men även befattningar finns inom Universitetet i Örebro och Universitetet i Karlstad. Fem län ingår; Region Örebro Län, Region Värmland, Landstinget Dalarna, Regionen i Västmanland och Region Stockholm Läns.

Även ett internationellt samarbete är etablerat med studier över förbättrad inhalationsteknik hos patienter med astma och KOL. Samarbetande länder är Nederländerna, Storbritannien, Spanien, Portugal och Grekland.

Ann-Britt har varit ordförande i Astma-, Allergi- och KOL-sjuksköterskeföreningen (ASTA) vilket är en nationell sektion under Svensk Sjuksköterskeförening (SSF) mellan 2014 - 2020.

Ann-Britt har uppdrag i Socialstyrelsen gällande framtagande av nationella riktlinjer för Astma- och KOL-vården där hon även är engagerad i implementeringen av riktlinjerna och ingår i olika grupperingar på nationell och regional nivå (2014-2015). Är processledare för LAG astma/KOL i Region Örebro län sedan 2019.

Ann-Britt har haft en del av sin tjänst i den övergripande HTA-enheten CAMTÖ i Region Örebro Län som även har ett större regionalt uppdrag och arbetar nära SBU som avslutades 17-12-31.

Handledning

Ann-Britt är bihandledare till Annika Lindh, Charlotte Ryman och Anna Watz, doktorander vid Örebro Universitet, samt Therese Sterner Lunds Universitet som disputerade i april 2020.

Handlett Dorthe Gaby Bove, doktorand i Köpenhamn, Danmark.

Ann-Britt har handlett till examination ca 15 kandidat-uppsatser, två magister-uppsatser och två enskilda ST-uppsatser. Seminariehandledare för ST-arbeten i kursen Vetenskapligt förhållningssätt sedan 2017.

Ann-Britt har varit kursansvarig för en uppdragsutbildning (vt-15), Omvårdnad vid astma, allergi och KOL för barn och vuxna, vid Örebro Universitet för sjuksköterskor, 15hp på avancerad nivå.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript | 

Artiklar i tidskrifter

Arranz Alonso, S. , Christensen, H. M. , Díaz-Pérez, D. , Narsavage, G. , Padilha, J. M. , Quijano-Campos, J. C. , Sajnic, A. , Stridsman, C. & et al. (2020). Do we need tailored training and development plans for European Union respiratory nurses?. Breathe, 16 (2).
Zakrisson, A. , Arne, M. , Lisspers, K. , Lundh, L. , Sandelowsky, H. , Ställberg, B. , Thors Adolfsson, E. & Theander, K. (2020). Improved quality of care by using the PRISMS form to support self-management in patients with COPD: A Randomized Controlled Trial. Journal of Clinical Nursing, 29 (13-14), 2410-2419.
Zakrisson, A. , Arne, M. , Hasselgren, M. , Lisspers, K. , Ställberg, B. & Theander, K. (2019). A complex intervention of self-management for patients with COPD or CHF in primary care improved performance and satisfaction with regard to own selected activities: a longitudinal follow-up. Journal of Advanced Nursing, 75 (1), 175-186.
Annika, L. , Theander, K. , Arne, M. , Lisspers, K. , Lundh, L. , Sandelowsky, H. , Ställberg, B. , Westerdahl, E. & et al. (2019). Errors in inhaler use related to devices and to inhalation technique among patients with chronic obstructive pulmonary disease in primary health care. Nursing Open, 6 (4), 1519-1527.
Annika, L. , Theander, K. , Arne, M. , Lisspers, K. , Lundh, L. , Sandelowsky, H. , Ställberg, B. , Adolfsson, E. T. & et al. (2018). Description of inhalation technique in patients with COPD in primary care. European Respiratory Journal, 52 (Suppl. 62).
Zakrisson, A. , Arne, M. , Hasselgren, M. , Lisspers, K. , Sandelowsky, H. , Ställberg, B. , Thors Adolfsson, E. & Theander, K. (2017). A description of requests for self-management support among patients with COPD in Primary Health Care. European Respiratory Journal, 50 (Sup. 61).
Bove, D. G. , Zakrisson, A. , Midtgaard, J. , Lomborg, K. & Overgaard, D. (2016). Undefined and unpredictable responsibility: a focus group study of the experiences of informal caregiver spouses of patients with severe COPD. Journal of Clinical Nursing, 25 (3-4), 483-493.
Zakrisson, A. , Theander, K. & Anderzén-Carlsson, A. (2014). How life turned out one year after attending a multidisciplinary pulmaonary rehabilitation programme in primary health care. Primary Health Care Research and Development, 15 (3), 302-311.
Zakrisson, A. , Theander, K. & Anderzén-Carlsson, A. (2013). The experience of a multidisciplinary programme of pulmonary rehabilitation in primary health care from the next of kin's perspective: a qualitative study. Primary Care Respiratory Journal, 22 (4), 459-465.
Zakrisson, A. & Engfeldt, P. (2011). A nurse-led multidisciplinary COPD programme: potential flaws in the results? reply. Primary Care Respiratory Journal, 20 (4), 357-358.
Zakrisson, A. , Engfeldt, P. , Hägglund, D. , Odencrants, S. , Hasselgren, M. , Arne, M. & Theander, K. (2011). Nurse-led multidisciplinary programme for patients with COPD in primary health care: a controlled trial. Primary Care Respiratory Journal, 20 (4), 427-433.
Eliason, G. , Zakrisson, A. , Piehl-Aulin, K. & Hurtig-Wennlöf, A. (2011). Physical activity patterns in patients in different stages of chronic obstructive pulmonary disease. COPD: Journal of Chronic Obstructive Pulmonary Disease, 8 (5), 369-374.
Zakrisson, A. & Hägglund, D. (2010). The asthma/COPD nurses’ experience of educating patients with chronic obstructive pulmonary disease in primary health care. Scandinavian Journal of Caring Sciences, 24 (1), 147-155.

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Annika, L. , Theander, K. , Arne, M. , Lisspers, K. , Lundh, L. , Sandelowsky, H. , Ställberg, B. , Thors Adolfsson, E. & et al. (2018). A descriptive study of incorrect inhalation technique in patients with COPD in primary care. Konferensbidrag vid The International IRW Conference, Groningen, Netherlands, 15 -16 March, 2018.
Annika, L. , Theander, K. , Arne, M. , Lisspers, K. , Lundh, L. , Sandelowsky, H. , Ställberg, B. , Thors Adolfsson, E. & et al. (2018). Incorrect inhalation technique is common in patients with COPD in primary care. Konferensbidrag vid 9th IPCRG World Conference, Porto, Portugal, 31 May-2 June, 2018.
Annika, L. , Theander, K. , Arne, M. , Lisspers, K. , Lundh, L. , Sandelowsky, H. , Ställberg, B. , Thors Adolfsson, E. & et al. (2018). Incorrect inhalation technique is common in patients with COPD in primary care. Konferensbidrag vid 9th IPCRG World Conference, Alfandega Conference Centre, Porto, Portugal, 31 May-2 June, 2018..
Zakrisson, A. , Arne, M. , Hasselgren, M. , Lisspers, K. , Lundh, L. , Sandelowsky, H. , Ställberg, B. , Thors Adolfsson, E. & et al. (2017). Improved quality of care by the PRISMS form in supporting self-management in patients with COPD: A Randomized Controlled Trial (RCT). Konferensbidrag vid IPCRG 5th Scientific Meeting, Ljubljana, Slovenia, May 17-18, 2017.
Zakrisson, A. (2009). Nurse-led multidisciplinary COPD-rehabilitation in primary health care. Konferensbidrag vid European Respiratory Society, Annual Congress, Vienna, 2009.

Manuskript

Eliason, G. , Zakrisson, A. , Piehl-Aulin, K. & Hurtig-Wennlöf, A. Physical activity patterns in patients with different degrees of chronic obstructive pulmonary disease.