This page in English

Forskningsprojekt

Sjuksköterskeledd vård och egenmätning av urat för patienter med gikt - en genomförbarhetsstudie i två steg i primärvården

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Extern

Forskningsämne

Endast en mindre andel av patienter med gikt får adekvat förebyggande behandling med uratsänkande läkemedel (ULT). Vi har undersökt hälso- och sjukvårdspersonalens erfarenheter av giktvård och konstaterat att insättning och framförallt dosökning av ULT kan uppfattas som komplicerat och tidsödande. Därför finns ett behov av att utveckla arbetssätt som underlättar denna procedur.

Samarbetspartners

  • Anna Svärd, Region Dalarna
  • Björn Strandell , Region Örebro län
  • Calle Läppäniemi, Reumatikerförbundet
  • David Iggman, Region Örebro län
  • Fredrik Carlstedt, Region Värmland
  • Hanna Gyllensten, Göteborgs universitet
  • Helene Sedelius, Region Dalarna
  • Lars Wallin, Högskolan Dalarna
  • Malin Tistad, Högskolan Dalarna
  • Mats Dehlin, Göteborgs universitet