This page in English

Ann Öhman

Tjänstetitel: Universitetslektor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303106

Rum: A1112

Ann Öhman
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Ann Öhman

Ann är lektor i pedagogik. Hon är projektledare för universitetets strategiska satsning Framtidens lärarutbildning och avslutar sitt uppdrag 2022-06-30 https://www.oru.se/strategiska-satsningar/framtidens-lararutbildning/   . Hennes forskningsintresse rör förutsättningar för att reformer och kompetensutvecklingssatsningar ska leda till hållbar skolutveckling. Ann har bland annat studerat regeringens karriärstegsreform för lärare och Skolverkets kompetensutvecklingssatsning Läslyftet. Utöver det undervisar hon på lärarutbildningen, och är legitimerad lärare i biologi och idrott.

Ann är:

Kontaktperson för Örebro universitets arbete med den nationella försöksverksamheten för ULF-avtal https://ulfavtal.se  

svensk kontaktperson för ISCAR (The International Society of Cultural-historical Activity Research) https://www.iscar.org  

Publikationer

Doktorsavhandlingar |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Doktorsavhandlingar

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)