Forskningsprojekt

Rörlighet och kompetensförsörjning på skolan arbetsmarknad

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående

Kontaktperson

Mats Lundmark

Forskningsämne

Utvecklingen inom den svenska skolan har sedan en längre tid varit i fokus för både debattörer och forskare. Framför allt har intresset riktats mot frågor kring elevernas prestationer, friskolornas roll, det fria skolvalets effekter och olika strategier för att minska skolsegregationen. När det gäller lärarna har intresset framför allt kretsat kring lärarutbildningens utformning och kvalitet, och lärarnas arbetssituation i klassrummet.

Vi vet däremot betydligt mindre om hur lärarnas arbetsmarknad fungerar och hur lärare rör sig mellan olika arbetsplatser i det nya skollandskapet. En viktig aspekt i sammanhanget är frågan om kontinuitet, dvs. hur länge stannar man på samma skola. Detta är sannolikt av stor betydelse för möjligheterna att svetsa samman ett lärar-team över tid, det kollegiala lärandet och för lärarnas möjligheter att lära känna skolan och upptagningsområdet, men också för relationen mellan lärare och elever i skolan.

Detta projekt handlar om skolpersonalens rörlighet på arbetsmarknaden och deras attityder till rörlighet, anställningsvillkor och skolor av olika typ. Projektet riktas framför allt mot lärare inom förskola och grundskola. Inom projektet arbetar vi med två typer av material; dels ett kvantitativt datamaterial på individnivå, dels intervjuer med lärare och rektorer. I ett första skede har projektet finansierats av Örebro kommun.