This page in English

Forskningsprojekt

Konsumentbeteenden som hinder och möjlighet för cirkulära förpackningar i livsmedelssektorn - en kunskapssammanfattning

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anna Kremel

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

I den här studien studeras konsumentbeteenden som hinder och möjlighet för cirkulära förpackningar i livsmedelssektorn. Studien är en litteraturgenomgång av befintlig kunskap inom området. Kunskapen på området cirkulär ekonomi har främst skapats inom livsmedelsproduktion, där forskarna särskilt intresserat sig för matsvinn, men kunskapen om livsmedelsförpackningar är begränsad. Livsmedelsförpackningar påverkar i hög grad det cirkulära flödet inom livsmedelssektorn beroende på dess höga produktionsvolym, korta livslängd och problem som tillkommer i form av återvinning och nedskräpning. Bland annat har EU nyligen tagit fram direktiv för hanteringen av engångsartiklar tillverkade av plast som ett led i att synliggöra problematiken och minska mängden skräp. En kunskapsöversikt om konsumentbeteenden och livsmedelsförpackningar, som planeras i denna studie, kan snabba på övergången till en mer hållbar och konkurrenskraftig livsmedelsindustri. Detta genom att aktörer bättre kan anpassa cirkulära lösningar för konsumentgrupper.


Studien som bedrivs av forskarna Anna Kremel och Sabina Du Rietz, båda verksamma vid Örebro universitet pågår från oktober 2021 och tom december 2022. Projektet är ett samarbete med Returpack AB, Axfood och FTI (Förpacknings- och Tidningsinsamlingen). Forskarna och samarbetspartners arbetar tillsammans med att utforma plattformen för litteraturstudien och under slutfasen vid kommunikationen av resultat. I slutat av studien författas en rapport som presenteras vid en briefing där intressenter bjuds in att delta. En vetenskaplig artikel tas fram av forskarna och den publiceras i en vetenskaplig journal.   

Finansiärer

  • Formas

Samarbetspartners

  • Axfood
  • Förpacknings- och Tidningsinsamlingen (FTI)
  • Returpack