This page in English

Anna Nordenskjöld

Tjänstetitel: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: 019 303000 (växel)

Rum: -

Anna Nordenskjöld

Forskningsämne

Om Anna Nordenskjöld

Anna Nordenskjöld är affilierad forskare vid Örebro universitet och överläkare i kardiologi vid Hjärt-Lung-Fysiologiska kliniken, Örebro Universitetssjukhus.

Forskning

Hennes forskning handlar främst om hjärtinfarkt. I sitt avhandlingsarbete undersökte hon, med hjälp av magnetkamera och kranskärlsröntgen, förekomsten och betydelsen av kliniskt oupptäckt hjärtinfarkt hos patienter med misstänkt kärlkramp.

Hennes aktuella forskning, som både innefattar kliniska studier och registerstudier, undersöker framför allt patienter med hjärtinfarkt utan täta stenoser i kranskärlen (MINOCA = Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries).  Anna Nordenskjöld är en av initiativtagarna till MINOCA-BAT studien som är en internationell, prospektiv register randomiserade studie som syftar till att hitta den mest lämpliga sekundärpreventiva behandlingen för patienter med MINOCA. Hon är medlem av styrgruppen och fungerar som studiekoordinator för studien som för närvarande inkluderar patienter i Sverige och i Australien. Pågående projekt syftar till framtagande av behandlingsriktlinjer för individer med MINOCA.  

Anna Nordenskjöld forskar också om hjärtmuskelpåverkan vid influensa och andra influensaliknande infektioner.

Andra forskningsområden är genetiska orsaker till familjär hyperkolesterolemi inklusive mekanism, prognos och individanpassad behandling.

Undervisning

Anna Nordenskjöld föreläser och examinerar på avancerad nivå på läkarprogrammet vid Örebro universitet.

Hon håller föreläsningar för sjuksköterskor, AT-läkare, ST-läkare och specialistläkare inom intermedicin, kardiologi, fysiologi, allmänmedicin samt flertalet andra specialiteter.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Eggers, K. M. , Baron, T. , Hjort, M. , Nordenskjöld, A. M. , Tornvall, P. & Lindahl, B. (2021). Clinical and prognostic implications of C-reactive protein levels in myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries. Clinical Cardiology, 44 (7), 1019-1027.
Eggers, K. M. , Baron, T. , Hjort, M. , Nordenskjöld, a. , Tornvall, P. & Lindahl, B. (2021). GRACE 2.0 Score for Risk Prediction in Myocardial Infarction With Nonobstructive Coronary Arteries. Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease, 10 (17).
Nordenskjöld, A. M. , Eggers, K. M. , Jernberg, T. , Mohammad, M. A. , Erlinge, D. & Lindahl, B. (2019). Circadian onset and prognosis of myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries (MINOCA). PLOS ONE, 14 (4).
Eggers, K. M. , Hjort, M. , Baron, T. , Jernberg, T. , Nordenskjöld, A. M. , Tornvall, P. & Lindahl, B. (2019). Morbidity and cause-specific mortality in first-time myocardial infarction with nonobstructive coronary arteries. Journal of Internal Medicine, 285 (4), 419-428.
Strålberg, T. , Nordenskjöld, A. M. , Cao, Y. , Kublickiene, K. & Nilsson, E. (2019). Proprotein convertase subtilisin/kexin type 9 and mortality in patients starting hemodialysis. European Journal of Clinical Investigation, 49 (7).
Nordenskjöld, A. M. , Lagerqvist, B. , Baron, T. , Jernberg, T. , Hadziosmanovic, N. , Reynolds, H. R. , Tornvall, P. & Lindahl, B. (2019). Reinfarction in patients with myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries (MINOCA): coronary findings and prognosis. American Journal of Medicine, 132 (3), 335-346.
Eggers, K. M. , Hadziosmanovic, N. , Baron, T. , Hambraeus, K. , Jernberg, T. , Nordenskjöld, A. M. , Tornvall, P. & Lindahl, B. (2018). Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries: The Importance of Achieving Secondary Prevention Targets. American Journal of Medicine, 131 (5), 524-531.
Nordenskjöld, A. M. , Baron, T. , Eggers, K. M. , Jernberg, T. & Lindahl, B. (2018). Predictors of adverse outcome in patients with myocardial infarction with non-obstructive coronary artery (MINOCA) disease. International Journal of Cardiology, 261, 18-23.
Nordenskjöld, A. M. , Lagerqvist, B. , Baron, T. , Jernberg, T. , Tornvall, P. & Lindahl, B. (2018). Reinfarction in patients with previous myocardial infarction with non-obstructive coronary arteries (MINOCA), findings at coronary angiography. European Heart Journal, 39 (Suppl. 1), 1256-1256.
Lindahl, B. , Baron, T. , Erlinge, D. , Hadziosmanovic, N. , Nordenskjöld, A. , Gard, A. & Jernberg, T. (2017). Medical Therapy for Secondary Prevention and Long-Term Outcome in Patients With Myocardial Infarction With Nonobstructive Coronary Artery Disease. Circulation, 135 (16), 1481-1489.
Lindahl, B. , Baron, T. , Erlinge, D. , Hadziosmanovic, N. , Nordenskjöld, A. M. , Gard, A. & Jernberg, T. (2017). Response by Lindahl et al to Letter Regarding Article, "Medical Therapy for Secondary Prevention and Long-Term Outcome in Patients With Myocardial Infarction With Nonobstructive Coronary Artery Disease". Circulation, 136 (11), 1082-1083.
Nordenskjöld, A. M. , Hammar, P. , Ahlström, H. , Bjerner, T. , Duvernoy, O. , Eggers, K. M. , Fröbert, O. , Hadziosmanovic, N. & et al. (2016). Unrecognized myocardial infarction assessed by cardiac magnetic resonance imaging: prognostic implications. PLOS ONE, 11 (2).
Nordenskjöld, A. M. , Hammar, P. , Ahlström, H. , Bjerner, T. , Duvernoy, O. , Eggers, K. M. , Fröbert, O. , Hadziosmanovic, N. & et al. (2016). Unrecognized myocardial infarctions detected by cardiac magnetic resonance imaging are associated with cardiac troponin I levels. Clinica Chimica Acta, 455, 189-194.
Hammar, P. , Nordenskjöld, A. M. , Lindahl, B. , Duvernoy, O. , Ahlstrom, H. , Johansson, L. , Hadziosmanovic, N. & Bjerner, T. (2015). Unrecognized myocardial infarctions assessed by cardiovascular magnetic resonance are associated with the severity of the stenosis in the supplying coronary artery. Journal of Cardiovascular Magnetic Resonance, 17.
Nordenskjöld, A. , Ahlström, H. , Eggers, K. M. , Fröbert, O. , Jaffe, A. S. , Venge, P. & Lindahl, B. (2013). Short- and long-term individual variation in cardiac troponin in patients with stable coronary artery disease. Clinical Chemistry, 59 (2), 401-409.
Nordenskjöld, A. M. , Ahlstrom, H. , Eggers, K. M. , Fröbert, O. , Venge, P. & Lindahl, B. (2013). Short-and long-term individual variation in NT-proBNP levels in patients with stable coronary artery disease. Clinica Chimica Acta, 422 (25), 15-20.
Eggers, K. M. , Oldgren, J. , Nordenskjöld, A. & Lindahl, B. (2005). Combining different biochemical markers of myocardial ischemia does not improve risk stratification in chest pain patients compared to troponin I alone. Coronary Artery Disease, 16 (5), 315-319.
Eggers, K. M. , Oldgren, J. , Nordenskjöld, A. & Lindahl, B. (2005). Risk prediction in patients with chest pain: early assessment by the combination of troponin I results and electrocardiographic findings. Coronary Artery Disease, 16 (3), 181-189.
Eggers, K. M. , Oldgren, J. , Berg [Nordenskjöld], A. & Lindahl, B. (2003). Analytic Performance of a Point-of-Care Instrument for Measurement of Cardiac Markers: An Evaluation Under Clinical Conditions. Point of Care, 2 (4), 235-242.

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Nordenskjöld, A. (2016). Unrecognized myocardial infarction and cardiac biochemical markers in patients with stable coronary artery disease. (Doctoral dissertation). (Sammanläggning) Örebro: Örebro university.

Konferensbidrag

Athlin, S. , Larsson, E. , Nordenskjöld, A. M. & Fröbert, O. (2019). Evaluation of the novel IMMUVIEW RSV antigen test for detection of respiratory syncytial virus in adults and children. Konferensbidrag vid 29th European Congress of Clinical Microbiology & Infectious Diseases (ECCMID), Amsterdam, Netherlands, 13-16 April, 2019.