This page in English

Anna Nordenskjöld

Befattning: Affilierad forskare Organisation: Institutionen för medicinska vetenskaper

E-post:

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Anna Nordenskjöld
Forskningsämne

Om Anna Nordenskjöld

Anna Nordenskjöld är affilierad forskare vid Örebro universitet och överläkare i kardiologi vid Hjärt-Lung-Fysiologiska kliniken, Örebro Universitetssjukhus.

Forskning

Hennes forskning handlar främst om hjärtinfarkt. I sitt avhandlingsarbete undersökte hon, med hjälp av magnetkamera och kranskärlsröntgen, förekomsten och betydelsen av kliniskt oupptäckt hjärtinfarkt hos patienter med misstänkt kärlkramp.

Hennes aktuella forskning, som både innefattar kliniska studier och registerstudier, undersöker framför allt patienter med hjärtinfarkt utan täta stenoser i kranskärlen (MINOCA = Myocardial Infarction with Non-Obstructive Coronary Arteries).  Anna Nordenskjöld är en av initiativtagarna till MINOCA-BAT studien som är en internationell, prospektiv register randomiserade studie som syftar till att hitta den mest lämpliga sekundärpreventiva behandlingen för patienter med MINOCA. Hon är medlem av styrgruppen och fungerar som studiekoordinator för studien som för närvarande inkluderar patienter i Sverige och i Australien. Pågående projekt syftar till framtagande av behandlingsriktlinjer för individer med MINOCA.  

Anna Nordenskjöld forskar också om hjärtmuskelpåverkan vid influensa och andra influensaliknande infektioner.

Andra forskningsområden är genetiska orsaker till familjär hyperkolesterolemi inklusive mekanism, prognos och individanpassad behandling.

Undervisning

Anna Nordenskjöld föreläser och examinerar på avancerad nivå på läkarprogrammet vid Örebro universitet.

Hon håller föreläsningar för sjuksköterskor, AT-läkare, ST-läkare och specialistläkare inom intermedicin, kardiologi, fysiologi, allmänmedicin samt flertalet andra specialiteter.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag