This page in English

Forskargrupp

Medfödd immunitet vid hjärt-kärlsjukdom

Om gruppen

Gruppuppgifter

Kontaktperson

Geena Paramel

Forskningsämne

Huvudfokus för vår forskning är att bedöma hur endo- och exogena faktorer reglerar molekylära och kliniska förändringar i de proteiner av medfödd immunitet som bidrar till ateroskleros. Förutom att förstå den molekylära mekanismen utvecklar vi nya strategier och tillvägagångssätt (med hjälp av läkemedel, hämmare av små molekyler) för att minska inflammation, trombos och vaskulär fibros, vilket styr kardiovaskulära resultat.

Vår forskning fokuserar också på att identifiera nya cirkulerande biomarkörer för att utvärdera influensapatienter med hjärtkomplikationer, och att utveckla en toppmodern metod för screening av molekylära mekanismer bakom influensa-inducerad hjärtpatogenes med hjälp av in vitro-modeller av mänskligt hjärta. Vi håller för närvarande på att etablera en plattform för att utföra translationell forskning med hjälp av avancerade metodologiska verktyg av fysiologisk relevans. Vi utvecklar en in vitro-modell för mänskligt hjärta för in vitro-testning av nya terapier för att behandla och förebygga hjärt-kärlsjukdomar. Dessutom etablerar vi en human carotis plack från patienter som genomgår carotis endarterektomi för att identifiera och utvärdera metaboliska signaturer och inflammatoriska proteiner vid åderförkalkning. Med tanke på den enorma bördan av hjärt- och kärlsjukdomar i vårt samhälle varje år, kommer forskningsprojekten att ge betydande kunskap till forskarsamhället och kliniker för att förbättra behandlingsstrategier för att minska hjärt-kärlhändelser hos patienter, och därigenom minska den ekonomiska bördan av sjukdomen i samhället.

Finansiärer

  • Stiftelsen för Gamla Tjänarinnor
  • KK-Stiftelsen