This page in English

Forskningsprojekt

Hjärtmuskelpåverkan vid influensa (HJINF)

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anna Nordenskjöld

Forskningsämne

Vid influensa finns en ökad risk för hjärtmuskelpåverkan i form av myokardit och andra kardiovaskulära komplikationer, men korrelationen till förhöjda hjärtskademarkörer är inte tydlig. I en prospektiv kohortstudie undersöker vi den prognostiska betydelsen av högsensitiva hjärtskademarkörer hos patienter med influensainfektion.

Vuxna patienter med influensaliknande symtom inkluderas under fyra influensasäsonger (2017-2021) vid akutmottagningen USÖ, akutmottagningen Karlskoga lasarett och infektionsmottagningen USÖ. Vi jämför EKG, högsensitivt troponin, cytokiner och lipider hos patienter med influensa och Icke-influensa. Vi studerar kopplingen till kardiovaskulära komplikationer och mortalitet upp till ett år efter insjuknandet.

Syftet är identifiera vilka patienter som har ökad risk för allvarlig sjukdom vid influensa, samt beskriva bakomliggande mekanismer, för att därigenom kunna vidtaga förebyggande åtgärder.

Finansiärer

  • Region Örebro läns Forskningskommitté