This page in English

Anna Rotander

Befattning: Forskare Organisation: Institutionen för naturvetenskap och teknik

E-post:

Telefon: 019 301264

Rum: B3302

Anna Rotander
Forskningsämne Forskningsmiljöer

Om Anna Rotander

Anna Rotander disputerade 2011 vid Örebro universitet med avhandlingen: Monitoring persistent organic pollutants (POPs) in sub-Arctic and Arctic marine mammals, 1984-2009. Mellan 2012 och 2014 gjorde Anna en post-doc på The University of Queensland i Australien som innefattade studier av flygplatsbrandmäns exponering för PFAS-ämnen. Hon arbetar idag som forskarassistent i gruppen för Miljö och Hälsa.

 

Forskning

Annas nuvarande forskningsområde är mikroplaster med särskilt fokus på dess förekomst, källor och spridning i den akvatiska miljön. Hon jobbar bland annat med att utveckla provtagnings- och analysmetodik som lämpar sig för miljöövervakning, samt att spåra, karakterisera och kvantifiera olika urbana källor till mikroplast.

Anna är labchef för mikroplastlaboratoriet i gruppen för Miljö och Hälsa vid MTM forskningscentrum.

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, forskningsöversikter |  Doktorsavhandlingar, sammanläggningar |  Konferensbidrag |  Manuskript |  Rapporter | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, forskningsöversikter

Doktorsavhandlingar, sammanläggningar

Konferensbidrag

Manuskript

Rapporter