This page in English

Forskningsprojekt

Mikroplaster i Sveriges stora sjöar

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Avslutat

Kontaktperson

Anna Rotander

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Provtagning av mikroplaster.
Provtagning av mikroplaster.

Våra tidigare mätningar har påvisat förekomst av mikroplast i svenska sötvattensjöar. Det finns således ett behov av att kartlägga förekomst av mikroplast och bestämma lämpliga metoder för övervakning. Projektet innefattar analys av ytvatten och sediment och är ett gemensamt initiativ med Länsstyrelserna runt sjöarna att få en översikt över den aktuella situationen för mikroplast i Vänern, Vättern, Mälaren och Hjälmaren. Faktorer som kan påverka mätningarna studeras också inom projektet i syfte att ge insikt i hur miljöövervakningsprogram ska genomföras.

Forskargrupper