This page in English

Forskningsprojekt

PLASTIC-Risk

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2017 - 2022

Kontaktperson

Anna Rotander

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Plast tillverkas och används i stora volymer globalt och på grund av otillräcklig avfallshantering och långsam nedbrytning har det blivit ett miljöproblem. I detta projekt studeras mikroplastpartiklar mindre än 5 mm i syfte att förstå farorna i samband med plastföroreningar, inklusive följande mål:

  • Metodutveckling av provtagning och karakterisering av mikroplast i miljön
  • Förekomst och spårning av källor i sötvattenmiljöer
  • Bestämning av kemiska tillsatser och föroreningar associerade med mikroplast
  • Nya endpoints och metoder för ekotoxikologisk karakterisering

Forskargrupper

Finansiärer

  • KK-Stiftelsen