This page in English

Åsa Callmer

Befattning: Postdoktor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post: YXNhLmNhbGxtZXI7b3J1LnNl

Telefon: Telefonnummer saknas

Rum: -

Åsa Callmer

Om Åsa Callmer

Åsa Callmer är postdoktor i miljösociologi och arbetar inom forskningsprojektet (O)hållbara livsstilar: sociala (o)möjligheter att konsumera mindre, där hon undersöker hur sociala relationer på olika sätt kan möjliggöra och/eller hindra minskad konsumtion och hållbara livsstilsval.
 
Åsas forskningsintressen rör hållbara livsstilar och planering för omställning. Hon är speciellt intresserad av sociala normer, hur hållbarhets- och rättviseaspekter samspelar i omställningsfrågor, alternativa ekonomier och kulturens betydelse för människans relation till naturen. Hennes doktorsavhandling Making sense of sufficiency: Entries, practices and politics (KTH, 2019) handlar om tillräcklighet som idé, praktik och politik i ett konsumtionssamhälle.
 

Forskargrupper

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Böcker |  Dagstidningar |  Doktorsavhandlingar |  Rapporter |  Övrigt | 

Artiklar i tidskrifter

Böcker

Dagstidningar

Doktorsavhandlingar

Rapporter

Övrigt