This page in English

Forskningsprojekt

(O)hållbara livsstilar: sociala (o)möjligheter att konsumera mindre

Om projektet

Projektuppgifter

Projektstatus

Pågående 2022 - 2025

Kontaktperson

Magnus Boström

Forskningsämne

Forskningsmiljöer

Överkonsumtion är en del av vårt ekologiskt sett ohållbara samhälle. Projektet syftar till att bättre förstå hur sociala relationer påverkar överkonsumtion och hur denna kan motverkas. Projektet kommer att ge ett teoretiskt och empiriskt bidrag genom ett systematiskt fokus på det sociala livet mellan institutioner på makronivå och individers beteende på mikronivå. Fem teman vägleder studien: (1) vardagsritualer och konsumtion, (2) statuskonsumtion och sociala jämförelser, (3) normalisering av mass- och överkonsumtion, (4) tidspress och mobilitet, samt (5) socialt stöd och stöd i lokalsamhället för att motverka överkonsumtion. Studien inkluderar intervjuer av människor som i olika faser av en livsstilsförändringsprocess frivilligt funderar på eller försöker minska sin konsumtion.

 

Forskargrupper

Finansiärer

  • Formas