This page in English

Åsa Kroon

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303480

Rum: F3113

Åsa Kroon

Om Åsa Kroon

Mina forskningsområden inkluderar:

Broadcasting & nya medier (inkl. webb-TV)
Journalistiska intervjupraktiker
Interaktionen/relationen journalistik och politik
Gestaltningen av kvinnliga och manliga politiker
Kommunikativ dynamik i intensiva mediedebatter

Mitt senaste forskningsintresse (2019) rör spelreklam.

Vad innebär egentligen att spelreklam ska vara måttfull?

 

Jag är programansvarig för vårt internationella masterprogram i Strategisk kommunikation och handleder och examinerar självständiga arbeten, mestadels på avancerad nivå.

Jag har för närvarande ett uppdrag på 20% som viceprefekt med ansvar för jämställdhet och arbetsmiljö vid institutionen.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Kroon, Å. & Eriksson, G. (2016). Messy interviews: Changing conditions for politicians’ visibility on the web. Media Culture and Society, 38 (7), 1015-1033.
Kroon, Å. (2014). Being sociable on web TV. SemiotiX New Series, XN (12).
Kroon Lundell, Å. & Ekström, M. (2013). Interpreting the news: Swedish correspondents as expert sources 1982-2012. Journalism Practice.
Kroon Lundell, Å. , Ekström, M. & Eriksson, G. (2013). Live co-produced news: emerging forms of newsproduction and presentation on the web. Media Culture and Society, 35 (5), 620-639.
Ekström, M. & Kroon Lundell, Å. (2011). Beyond the broadcast interview: specialized forms of interviewing in the making of television news. Journalism Studies, 12 (2), 172-187.
Kroon Lundell, Å. & Ekström, M. (2010). "Interview bites" in television news production and presentation. Journalism Practice, 4 (4), 476-491.
Kroon Lundell, Å. & Eriksson, G. (2010). Interviews as communicative resources in news and current affairs broadcasts. Journalism Studies, 11 (1), 20-35.
Kroon Lundell, Å. (2010). The fragility of visuals: How politicians manage their mediated visibility in the press. Journal of Language and Politics, 9 (3), 219-236.
Kroon Lundell, Å. & Ekström, M. (2008). The complex visual gendering of political women in the press. Journalism Studies, 9 (6), 891-910.

Artiklar, recensioner

Kapitel i böcker, del av antologier

Kroon, Å. & Lundmark, S. (2020). Svenska folkets spelande och attityder till reklam för nätcasinon. I: Ulrika Andersson, Anders Carlander & Patrik Öhberg, Regntunga skyar: SOM-undersökningen 2019 (ss. 383-399). Göteborg: Göteborgs universitet, SOM-institutet.
Kroon Lundell, Å. (2010). Dialogisk analys. I: Mats Ekström, Larsåke Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap (ss. 243-264). Lund: Studentlitteratur AB.
Kroon [Lundell], Å. (2007). "Hur kunde du Gudrun?": Om stereotyper, skandaler och strategier i en medialiserad politisk värld. I: Mats Ekström, Åsa Kroon, Paketerad politik: elva essäer om journalistik och medier (ss. 95-111). Stockholm: Carlssons.
Kroon, Å. (2006). The gendered practice and role of pull quoting in political newspaper journalism. I: Mats Ekström, Åsa Kroon, Mats Nylund, News from the interview society (ss. 165-184). Göteborg: Nordicom.

Konferensbidrag

Eriksson, G. & Kroon, Å. (2018). Audience participation in "the post-broadcast era". Konferensbidrag vid Preconference, International Communication Association Annual Conference 2018:‘THE PARTICIPATORY TURN’ TEN YEARS LATER: TRUST/DISTRUST AND ENGAGEMENT/DISENGAGEMENT, Prague, Czech Republic, May 24, 2018.
Eriksson, G. & Kroon, Å. (2017). Is backstage the new frontstage in journalism?. Konferensbidrag vid Future of Journalism 2017 - Journalism in a Post-Truth Age, School of Journalism, Media and Cultural Studies, Cardiff University, Cardiff, UK, September 14-15, 2017.
Kroon, Å. (2016). ’They thought it was a mistake all the time’. Web TV interviews with politicians: A fuzzy communicative activity type. Konferensbidrag vid The 66th Annual Conference of the International Communication Association, Fukuoka 9-13 June 2016.
Kroon, Å. (2015). The design and organization of a shared ‘live’ multi-screen sports event on web television. I: The 65th Annual Conference of the International Communication Association. Konferensbidrag vid The 65th Annual Conference of the International Communication Association, San Juan, Puerto Rico, 21-25 May, 2015.
Kroon, Å. & Eriksson, G. (2014). Talking with politicians on web TV during the Swedish General Election 2014. I: News Discourse in the Digital Age. Konferensbidrag vid News Discourse in the Digital Age: Dominant, Residual and Emerging Forms of Discourse Practice, University of Macau, China, November 27-29, 2014.
Kroon Lundell, Å. , Ekström, M. & Eriksson, G. (2013). Live co-produced news: emerging forms of news production and presentation on the web. Konferensbidrag vid 63rd Annual International Communication Association (ICA) Conference 17-21 June, London, UK.
Kroon Lundell, Å. (2013). Metatalk in web talk and broadcast interaction. I: Preconference: Language and engagement in changing forms of public interaction. Konferensbidrag vid International Communication Association, June 17-21, 2013, London, UK..
Kroon Lundell, Å. & Ekström, M. (2011). The gradual orientation away from the look-to-camera on live television news. Konferensbidrag vid International Communication Association (ICA 2011), Boston, MA, USA, May 26-30, 2011.
Kroon Lundell, Å. (2008). Behind the scenes of a TV interview: off-camera interactions between journalists and politicians. Konferensbidrag vid International Communication Association.

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Ekström, M. (ed.) & Kroon, Å. (ed.) (2007). Paketerad politik: elva essäer om journalistik och medier. Stockholm: Carlsson.
Ekström, M. (ed.) , Kroon, Å. (ed.) & Nylund, M. (ed.) (2006). News from the interview society. Göteborg: Nordicom.