This page in English

Åsa Kroon

Befattning: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303480

Rum: F3113

Åsa Kroon

Om Åsa Kroon

Åsa Kroon är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Hennes forskningsintressen har bland annat rört mediedebatters kommunikativa utveckling över tid, intervjuns roll och funktion i nyhetsjournalistiken, hur kvinnliga och manliga politiker gestaltas i text och bild i medierna, och hur (nya) former av publiktilltal skapas i förflyttningen från traditionell broadcasting till att göra TV på webben. I det senare fallet har hon särskilt intresserat sig för sporten som en journalistisk genre där man skapat nya sätt att tilltala och interagera med publiken på webben.

Pågående forskning

Åsas senaste forskningsintressen rör så skilda områden som spelreklam och hur den utformas multimodalt för att attrahera olika publiker, och så kallad slow-TV, långsamma TV-format som Den stora älgvandringen på SVT, där kameror fångar naturhändelser i realtid dygnet runt.

Undervisning

Åsa undervisar framför allt på kandidat- och masternivå med handledning och examination av självständiga arbeten och har även kursansvar för kandidatuppsatserna.

 

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Artiklar, recensioner

Kapitel i böcker, del av antologier

Konferensbidrag

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)