This page in English

Åsa Kroon

Tjänstetitel: Professor Organisation: Institutionen för humaniora, utbildnings- och samhällsvetenskap

E-post:

Telefon: 019 303480

Rum: F3113

Åsa Kroon

Om Åsa Kroon

Åsa Kroon är professor i medie- och kommunikationsvetenskap vid Örebro universitet. Hennes forskningsintressen har bland annat rört mediedebatters kommunikativa utveckling över tid, intervjuns roll och funktion i nyhetsjournalistiken, hur kvinnliga och manliga politiker gestaltas i text och bild i medierna, och hur (nya) former av publiktilltal skapas i förflyttningen från traditionell broadcasting till att göra TV på webben. I det senare fallet har hon särskilt intresserat sig för sporten som en journalistisk genre där man skapat nya sätt att tilltala och interagera med publiken på webben.

Pågående forskning

Åsas senaste forskningsintressen rör så skilda områden som spelreklam och hur den utformas multimodalt för att attrahera olika publiker, och så kallad slow-TV, långsamma TV-format som Den stora älgvandringen på SVT, där kameror fångar naturhändelser i realtid dygnet runt.

Åsa har för närvarande ett uppdrag som ledare av forskargruppen Diskurs, kommunikation och medier som är en av MKV:s tre forskargrupper.

Undervisning

Åsa undervisar framför allt på kandidat- och masternivå med handledning och examination av självständiga arbeten och har även kursansvar för kandidatuppsatserna.

Administrativt uppdrag

Åsa har också ett uppdrag på 20% som viceprefekt med ansvar för jämställdhet och arbetsmiljö vid HumUS-institutionen.

Publikationer

Artiklar i tidskrifter |  Artiklar, recensioner |  Kapitel i böcker, del av antologier |  Konferensbidrag |  Rapporter |  Samlingsverk (redaktör) | 

Artiklar i tidskrifter

Kroon, Å. & Eriksson, G. (2016). Messy interviews: Changing conditions for politicians’ visibility on the web. Media Culture and Society, 38 (7), 1015-1033.
Kroon, Å. (2014). Being sociable on web TV. SemiotiX New Series, XN (12).
Kroon Lundell, Å. & Ekström, M. (2013). Interpreting the news: Swedish correspondents as expert sources 1982-2012. Journalism Practice, 7 (4), 517-532.
Kroon Lundell, Å. , Ekström, M. & Eriksson, G. (2013). Live co-produced news: emerging forms of newsproduction and presentation on the web. Media Culture and Society, 35 (5), 620-639.
Ekström, M. & Kroon Lundell, Å. (2011). Beyond the broadcast interview: specialized forms of interviewing in the making of television news. Journalism Studies, 12 (2), 172-187.
Kroon Lundell, Å. & Ekström, M. (2010). "Interview bites" in television news production and presentation. Journalism Practice, 4 (4), 476-491.
Kroon Lundell, Å. & Eriksson, G. (2010). Interviews as communicative resources in news and current affairs broadcasts. Journalism Studies, 11 (1), 20-35.
Kroon Lundell, Å. (2010). The fragility of visuals: How politicians manage their mediated visibility in the press. Journal of Language and Politics, 9 (3), 219-236.
Kroon Lundell, Å. & Ekström, M. (2008). The complex visual gendering of political women in the press. Journalism Studies, 9 (6), 891-910.

Artiklar, recensioner

Kapitel i böcker, del av antologier

Kroon, Å. & Lundmark, S. (2020). Svenska folkets spelande och attityder till reklam för nätcasinon. I: Ulrika Andersson, Anders Carlander & Patrik Öhberg, Regntunga skyar: SOM-undersökningen 2019 (ss. 383-399). Göteborg: Göteborgs universitet, SOM-institutet.
Kroon Lundell, Å. (2010). Dialogisk analys. I: Mats Ekström, Larsåke Larsson, Metoder i kommunikationsvetenskap (ss. 243-264). Lund: Studentlitteratur AB.
Kroon [Lundell], Å. (2007). "Hur kunde du Gudrun?": Om stereotyper, skandaler och strategier i en medialiserad politisk värld. I: Mats Ekström, Åsa Kroon, Paketerad politik: elva essäer om journalistik och medier (ss. 95-111). Stockholm: Carlssons.
Kroon, Å. (2006). The gendered practice and role of pull quoting in political newspaper journalism. I: Mats Ekström, Åsa Kroon, Mats Nylund, News from the interview society (ss. 165-184). Göteborg: Nordicom.

Konferensbidrag

Kroon, Å. (2021). What's high-risk about online casino advertisements for women gamblers?. Konferensbidrag vid NordMedia Conference 2021, (Virtual Conference), August 18-20, 2021.
Eriksson, G. & Kroon, Å. (2018). Audience participation in "the post-broadcast era". Konferensbidrag vid Preconference, International Communication Association Annual Conference 2018:‘THE PARTICIPATORY TURN’ TEN YEARS LATER: TRUST/DISTRUST AND ENGAGEMENT/DISENGAGEMENT, Prague, Czech Republic, May 24, 2018.
Eriksson, G. & Kroon, Å. (2017). Is backstage the new frontstage in journalism?. Konferensbidrag vid Future of Journalism 2017 - Journalism in a Post-Truth Age, School of Journalism, Media and Cultural Studies, Cardiff University, Cardiff, UK, September 14-15, 2017.
Kroon, Å. (2016). ’They thought it was a mistake all the time’. Web TV interviews with politicians: A fuzzy communicative activity type. Konferensbidrag vid The 66th Annual Conference of the International Communication Association, Fukuoka 9-13 June 2016.
Kroon, Å. (2015). The design and organization of a shared ‘live’ multi-screen sports event on web television. I: The 65th Annual Conference of the International Communication Association. Konferensbidrag vid The 65th Annual Conference of the International Communication Association, San Juan, Puerto Rico, 21-25 May, 2015.
Kroon, Å. & Eriksson, G. (2014). Talking with politicians on web TV during the Swedish General Election 2014. I: News Discourse in the Digital Age. Konferensbidrag vid News Discourse in the Digital Age: Dominant, Residual and Emerging Forms of Discourse Practice, University of Macau, China, November 27-29, 2014.
Kroon Lundell, Å. , Ekström, M. & Eriksson, G. (2013). Live co-produced news: emerging forms of news production and presentation on the web. Konferensbidrag vid 63rd Annual International Communication Association (ICA) Conference 17-21 June, London, UK.
Kroon Lundell, Å. (2013). Metatalk in web talk and broadcast interaction. I: Preconference: Language and engagement in changing forms of public interaction. Konferensbidrag vid International Communication Association, June 17-21, 2013, London, UK..
Kroon Lundell, Å. & Ekström, M. (2011). The gradual orientation away from the look-to-camera on live television news. Konferensbidrag vid International Communication Association (ICA 2011), Boston, MA, USA, May 26-30, 2011.
Kroon Lundell, Å. (2008). Behind the scenes of a TV interview: off-camera interactions between journalists and politicians. Konferensbidrag vid International Communication Association.

Rapporter

Samlingsverk (redaktör)

Ekström, M. (ed.) & Kroon, Å. (ed.) (2007). Paketerad politik: elva essäer om journalistik och medier. Stockholm: Carlsson.
Ekström, M. (ed.) , Kroon, Å. (ed.) & Nylund, M. (ed.) (2006). News from the interview society. Göteborg: Nordicom.